Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geen hogere geluidsnormen Schiphol, vragen over Loggen-lobby

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 730 
|
 deorkaan.nl 
vvd_verboden_in_te_rijden.png

Wat er aan vooraf ging leest u hier.

Gister – 20 april – heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om geen hogere geluidsnormen voor vliegverkeer op te nemen in de nieuwe Omgevingswet.

Indiener Daniel Koerhuis zegt daarmee “de bouw van honderdduizenden woningen rondom Amsterdam” veilig te stellen.

Op Schipholwatch, waar de nationale luchthaven kritisch wordt gevolgd, noemen ze het anders:

“In de praktijk betekent dit dat er gewoon kan worden gebouwd onder de aan- en afvliegroutes van Schiphol. De VVD zorgt er zo met steun van het parlement voor dat tienduizenden, mogelijk honderdduizenden, nieuwe bewoners in het vlieglawaai komen te zitten.

De motie werd gesteund door de ‘usual suspects’ als VVD, CDA en alt-rechts. Maar ook door minder voor de hand liggende partijen als Bij1, SP, BBB en Denk.”VVD-gedeputeerde Cees Loggen stuurde eerder een mail naar alle Kamerfracties waarin hij om steun voor deze motie vroeg. Statenlid Jaap Hollebeek van Partij voor de Dieren in Noord-Holland stelt daarover vragen:

“Die nieuwe geluidsnorm in de Omgevingswet is er niet zomaar: die is opgesteld om de leefbaarheid, de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen. Het gevolg van de nieuwe norm is dat een groot deel van de Schipholregio de kwalificatie ‘slecht’ tot zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied krijgt. Maar dat leidt juist tot de vraag: waar kiezen we nou met z’n allen voor? Waarborgen van een gezonde leefomgeving én woningbouw, met minder vliegbewegingen; of meer vliegbewegingen en het maar blijven oprekken van normen die de gezondheid van mensen moeten beschermen? Wat ons betreft kiezen we voor het eerste.”

Ook wil de partij weten of het college van Gedeputeerde Staten – waarin GroenLinks, PvdA, D66 en VVD zitten – achter deze mail staat:

“Schreef gedeputeerde Loggen deze mail namens het bestuur van de provincie Noord-Holland of op persoonlijke titel.”

Bekijk bericht op "deorkaan.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

MOTIE VAN HET LID KOERHUIS, nr 738

Voorgesteld 15 april 2021, gecorrigeerd 24 april 2021 door ir. B. van Marlen

De werkelijke betekenis weer gegeven in rood:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de woningnood in Nederland hoog is;

eraan voorbijgaand, dat een deel van dit probleem wordt geschapen door het als maar binnenhalen van goedkope arbeidsmigranten in dit land en het bevorderen van speculatie met woningen door particulieren;

overwegende dat nieuwe geluidsregels terecht een streep dreigen te zetten door de bouw van honderdduizenden woningen;

ontkennende, dat de luchtvaartsector zich in 2000 al rijk heeft gerekend met de zgn. ‘gelijkwaardigheid’ van 58 dB(A) Lden met 35 Ke, waardoor een veel te hoge geluidbelasting over grote delen van Nederland kon worden toegelaten;

ontkennende, dat hiermee voor miljoenen omwonenden van Schiphol een ongezonde leefomgeving is ontstaan, ver buiten de aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO);

overwegende, dat onze belangen boven die van omwonenden moeten worden gesteld;

overwegende dat de discussie over nieuwe geluidsregels gemeenten en bouwers nu al grote onzekerheid geeft;

overwegende, dat deze onzekerheid en belemmering vormt voor het verdienmodel van bouwend Nederland, onze ‘vrinden’,

overwegende dat er in principe is afgesproken dat de bestaande regels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet;

eraan voorbij gaande, dat dit zgn. ‘beleidsneutraal’ overzetten een eufemisme is voor het toelaten van meer omwonenden in een ongezonde leefomgeving;

erkennende, dat wij accoord gaan met het verschuiven van de ellende en maatschappelijke kosten hieruitvoortkomend naar nieuwe onwetende omwonenden en naar toekomstige generaties;

ontkennende, dat ieder geluid bijdraagt aan het geluidspectrum en dat vliegtuiggeluid veel belastender is dan vele andere bronnen van geluid;


verzoekt de regering, om gemeenten en bouwers te verzekeren dat de bestaande geluidsregels beleidsneutraal worden overgezet naar de Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag, want immers geldt: na ons de zondvloed!

Koerhuis
correcties door B. van Marlen, vergelijk met het origineel