Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Geef luchtvaart een reductietaakstelling in het nationale klimaat- en energieakkoord

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1086 
|
 Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) 
hv_vliegtuig_0605.jpeg

CO2 en H2O uitstoot
Geachte woordvoerders luchtvaart en klimaat,

Binnenkort starten de onderhandelingen over het nieuwe klimaat- en energieakkoord. Voor de sector Mobiliteit geeft minister Wiebes een reductietaakstelling tot 2030 op van 7 Mton CO2-equivalenten. Dat is 22% reductie van de huidige 35 Mton. De luchtvaart krijgt geen taakstelling: "Hoewel de emissies van internationaal transport niet meetellen in de nationale emissies, wordt door het kabinet wel ingezet op het reduceren hiervan". Dat is wel erg vrijblijvend jegens een zeer grote speler die 40% van de totale emissies door mobiliteit veroorzaakt. Zie de onderbouwing en toelichting in de bijgaande brief.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat er voor de luchtvaart een gelijkwaardige taakstelling van minstens 22% reductie komt. Deze kan gedeeltelijk met internationale maatregelen bereikt worden, maar vereist ook aanvullende nationale maatregelen, waaronder terugdringen van het vrijetijdsvervoer.

Het is uw voorrecht om met ministers Van Nieuwenhuizen en Wiebes overleg te voeren over een gelijkwaardige reductietaakstelling voor de luchtvaart en het terugdringen van vrijetijdsvervoer. Dat geldt vooral voor coalitiepartijen die naar duurzame luchtvaart streven.

Wij hopen zeer dat u dit signaal ter harte wilt nemen.

Met vriendelijke groet,
Hans Buurma
Voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)

Bekijk of download het gehele artikel 'Geef luchtvaart een reductietaakstelling in het nationale klimaat- en energieakkoord'
Bekijk bericht op "Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Volkomen mee eens, luchtvaart moet ook bijdragen tot reductie.