Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 903 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl 
Bewoners_logo_2x.png

De bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft de Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd. Zij voorziet dat de prognose niet voldoet aan de eis dat de afhandeling van het het luchtverkeer in 2019 voldoet aan de normen en regels van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS). Het rechtsvacuüm dat daarvan de oorzaak is moet eerst worden opgeheven voordat de dienstregeling in werking kan treden.

Jaarlijks moet de Omgevingsraad Schiphol (ORS) advies uitbrengen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de dienstregeling op Schiphol voor het komende gebruiksjaar. De raad bekijkt dan of de verwachte verkeersafhandeling past binnen de gelijkwaardigheidscriteria en de baangebruiksregels. De afgelopen jaren is gebleken dat het eerste inderdaad het geval is, maar het tweede absoluut niet. Met name de vierde-baanregel wordt massaal overtreden, waardoor de bescherming in het nieuwe stelsel niet minstens gelijk is aan het oude stelsel.

Deze situatie is ontstaan doordat het oude (vigerende) systeem niet meer wordt toegepast en het nieuwe nog niet gehandhaafd. Daardoor wordt enerzijds de overschrijding van de grenswaarden in de handhavingspunten onder het oude stelsel gedoogd. Anderzijds bestaan er onvoldoende garanties voor het correct toepassen van de normen binnen het nieuwe stelsel. Behalve dat de vierde-baanregel wordt overtreden is het volumeplafond van 500.000 vluchten niet gegarandeerd, wordt het maximum aantal nachtvluchten van 29.000 genegeerd en wordt het verouderde (Nederlandse) rekenmodel toegepast

Nu dit zogeheten “anticiperend handhaven” al vijf jaar duurt is de rechtsbescherming van omwonenden niet meer gegarandeerd. Er moet een einde komen aan deze gedoogsituatie. De bewonersdelegatie verzoekt de minister van IenW om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te laten onderzoeken of de vierde-baanregel wordt nageleefd (aantal overschrijdingen, motivering uitzonderingsgronden). In afwachting daarvan hangt de dienstregeling in de lucht, niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk.

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Hulde voor de bewoners vertegenwoordigers!

Binnenkort nieuwe regels denk ik,nu de oude onwerkbaar zijn voor Schiphol. Tot 2020 nog aanmodderen en gedogen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Goed om dit rechtsvacuüm op deze manier onder de aandacht te brengen.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Je woont 30 km bij shithol vandaan, komt er vandaag 12:27 uur een 747 op 400 mtr over mijn woonplaats vliegen........
Nu maar eens aan het befaamde ILT gevraagd verbaliserend op te treden tegen dit kansloze laagvliegen.
Ben benieuwd welke smoes er nu weer op het menu staat.

Geplaatst door anoniem1

Het is zo jammer en ook wel demotiverend om je te realiseren dat dit nooit op een goede manier opgelost gaat worden voor de bewoners. Voor KLM/ Schiphol is het altijd te weinig en voor de bewoners is het altijd te veel.
Schiphol heeft het voor het zeggen,ook met kabinet pvda,groen links,sp,d66,pvdd zal Schiphol er nog een groei scenario weten door te krijgen op advies van vno/ncw vrees ik.
Hopen dat groei afvlakt,dat gaat vroeg of laat wel gebeuren maar dan zit je al tegen de 600k.

Als er nu heel veel bedrijven waren die een beetje overlast gaven,dan was het een ander verhaal. Maar het is een enkel bedrijf dat hier 99% van alle overlast veroorzaakt. Dat is inclusief mogelijke overlast van buren,de straat,spoor en snelweg. Het is echt zo triest:(
Dividend belasting verlagen ben ik niet eens echt tegen en op het beleid van de kabineten over de afgelopen decennia heb ik in het algemeen geen klachten. Is maar een ding in Nederland dat echte ergenis oproept bij mij en dat is de luchtvaart sector.

zal allemaal wel:(

Geplaatst door Sara

Ja..anoniem dat is het eigenlijk wel. Daarbij de meeste overlast is voorbijgaand. Of in overleg.. mijn buuf heeft een nieuwe passie voor een saxofoon. Dat maakt dat ik soms even met vol volume de muziek aanzetten kan. Een verbouwing gaat voorbij . En na tienen doen we rustig aan voor elkaar. Tenzij je jarig bent ofzo. In het weekend dan. Als buren je zich wel echt als assholes gedragen.. dan kun je de in iedergeval de politie bellen. Maar woon je in de staats terroristische geluids straal van shithell... dan besta je niet als burger. Je kunt niks doen. " je moet er maar niet gaan wonen, verhuizen en niet zeuren" en het komt elke dag terug.