Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gebrekkige slaap leidt tot toename van een eiwit dat gekoppeld wordt aan de ziekte van Alzheimer

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 928 
|
 Blikopnieuws 
hv_natuur_029_8A_1.jpeg

Gebrekkige slaap leidt tot een toename aan amyloïd-beta in de hersenen, een eiwit dat gekoppeld is aan de ziekte van Alzheimer. Na meerdere slapeloze nachten stijgt ook de hoeveelheid van het eiwit tau, dat gekoppeld is aan hersenschade bij Alzheimer en andere neurologische aandoeningen.
Onderzoekers van het Radboudumc, Washington University School of Medicine en Standford University beschrijven deze week in Brain een experiment waarbij specifieke verstoring van de diepe slaap voor eiwitophopingen zorgt.

Een kenmerk van de ziekte van Alzheimer is ophoping van de eiwitten amyloïd-beta en tau in de hersenen. Die ophoping is een langzaam proces dat vermoedelijk tien tot twintig jaar duurt. De schade die deze ophopingen veroorzaken, leidt tot cognitieve klachten. Beide eiwitten komen van nature in de hersenen voor. Normaal gesproken stijgt overdag de hoeveelheid amyloïd-beta in het brein, om tijdens de slaap weer te dalen. Slaapgebrek leidt dan ook tot toename van amyloïd-beta in de hersenen. Chronisch slaapgebrek zou daarom een rol kunnen spelen bij het ontstaan van Alzheimer.

Slaapexperiment


Eerder onderzoek van het Radboudumc liet zien dat proefpersonen al na één doorwaakte nacht verhoogde hoeveelheden amyloïd-beta in hun hersenvocht hadden. Er waren toen al aanwijzingen dat dit vooral kwam door een verstoring in de diepe slaapfase. Om meer te weten te komen over de relatie tussen slaapgebrek en eiwitophopingen in de hersenen, onderwierpen onderzoekers van het Radboudumc, Washington University School of Medicine en Standford University 17 gezonde vrijwilligers aan een slaapexperiment. De proefpersonen brachten hiervoor de nacht door in een speciaal slaaplab, terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten aan de hand van hersengolven.

Uit diepe slaap halen


De helft van de groep kon ongestoord slapen, terwijl de andere helft specifiek tijdens de diepe slaap werd gestoord. De onderzoekers deden dit door op het moment dat de diepe slaap inging, wat meetbaar was aan een patroon van langzame hersengolven, een serie geluiden te laten horen op de hoofdtelefoon die de proefpersonen droegen. De deelnemers werden hier niet wakker van, maar werden wel steeds uit hun diepe slaap gehaald. De volgende ochtend konden zij zich niet herinneren wakker te hebben gelegen, maar waren ook niet goed uitgerust. Een maand later werd het experiment nog eens herhaald, maar werden de groepen omgewisseld. De nachtbrakers mochten nu lekker doorslapen, en andersom.

Hersenvocht


De ochtend na het slaapexperiment werd bij alle proefpersonen hersenvocht afgenomen waarin de hoeveelheid amyloïd-beta en tau werd bepaald. Na één enkele nacht met verstoorde diepe slaap nam de hoeveelheid amyloïd-beta al met tien procent toe. De hoeveelheid tau was niet verhoogd na één nacht, maar bij de mensen die voorafgaand aan het experiment een week slecht hadden geslapen, werden wel verhoogde hoeveelheden tau gevonden. Deze resultaten komen ook overeen met het feit dat de opbouw en afbraak van amyloïd-beta veel sneller verloopt dan dat van tau.

Gezond advies


De onderzoekers benadrukken dat een of meerdere slechte nachten niet gelijk het risico op Alzheimer vergroten. Waarschijnlijk zijn na de eerstvolgende goede nacht de eiwitniveaus weer normaal. Al laat het onderzoek zien dat verminderde slaapkwaliteit leidt tot een toename van eiwitten die gekoppeld zijn aan Alzheimer, is er nog geen antwoord op de vraag of meer of beter slapen het risico op Alzheimer verlaagt. Onderzoeker Jurgen Claassen van het Radboudumc: “We kunnen met dit onderzoek nog niet zeggen dat er een causaal verband is tussen slaapkwaliteit en het ontstaan van Alzheimer. Maar goede slaap heeft op andere gebieden al bewezen gezondheidseffecten en er zijn goede en effectieve behandelingen, ook niet-medicamenteus, voor slaapstoornissen. Vooruitlopend op verder onderzoek durf ik dus al wel mensen te adviseren aandacht te hebben voor goede slaap.”

Preventie


Ondanks de duidelijke relatie tussen amyloïd-beta en Alzheimer, heeft nog geen enkele therapie gericht op het opruimen van amyloïdophopingen de ziekte kunnen voorkomen, vertragen of genezen. Jurgen Claassen: “Geneesmiddelenonderzoek op basis van amyloïd blijkt niet zinvol. De resultaten van dit onderzoek zijn vooral interessant voor de preventie van Alzheimer. Als nu blijkt dat langdurig slaapgebrek kan leiden tot amyloïdstapeling, geeft ons dat meer inzicht in de oorzaken en preventie van de ziekte.”

Bekijk bericht op "Blikopnieuws"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Nog een schadelijk gevolg van de luchtvaart?

Geplaatst door HvG uit Amsterdam

Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken die laten zien hoe slecht voor de gezondheid onderbroken of slechte kwaliteit slaap is (b.v. ook hoge bloeddruk). En ook in direct verband met lawaai van overvliegende vliegtuigen bij mensen die in de buurt van luchthavens wonen. Desondanks zijn er nog steeds iedere keer belangenhebbenden die vinden dat Schiphol moet blijven groeien en die ook nachtvluchten willen toestaan. Dit is zelfs nog los van veiligheid en milieubelasting vanuit gezondheidsoogpunt een heel slecht idee. Zowel voor personeel dat 's nachts moet werken, als voor omwonenden die niet aan fatsoenlijke nachtrust kunnen komen. Waarom wordt hier geen rekening mee gehouden bij beleidsvorming?

Geplaatst door Gerard

Er zijn kennelijk bestuurders die het geen probleem vinden om heel Castricum, Limmen en Uitgeest letterlijk iedere nacht met vliegtuigherrie uit hun slaap te houden en ze zo willens en wetens Alzheimer te laten ontwikkelen. Hoe ver mag je gaan.....

Geplaatst door Anoniem

En wat dacht u van de gemeente teylingen en voornamelijk Sassenheim(kaagbaan), ook hier worden we iedere nacht (En dag) gestoord met vliegtuig herrie (En vervuiling) en dit neemt alleen maar toe in plaats van af.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Ook vannacht kwam er bij ons weer eens een vliegherrie laag over de wijk. In de slaap gestoord en heb nu eens bijgehouden wat het effect is. De vliegherrie passeerde rond 3.30 uur, wakker geworden en ca. 30 minuten niet geslapen. Gedommeld dus. Daarna in slaap gevallen, maar (ongewoonlijk) om 4.30 uur weer klaar wakker en onrustige hartslag. Onrustige gedachtengang. Daarna tot 6.00 uur een lichte slaap. Om 6.30 uur opgestaan, maar wel met een zwaar hoofd. De werkdag begonnen, maar ik merk dat mijn conditie niet optimaal is. Een soort latente moeheid en stress. Ik heb alles opgeschreven en zal het gebruiken wanneer we ooit nog eens rechtzaken kunnen starten tegen de luchtvaart industrie en de criminele neoliberale groeikliek hierachter.
Natuurlijk zal dit proces van slaapverstoring voor elk mens anders zijn. Mij is het duidelijk dat je bioritme ernstig verstoord raakt en het herstel duurt waarschijnlijk één of meerdere dagen. Kinderen slapen weliswaar wat dieper, maar we merken dat ze wel gestoord worden in de slaap wanneer vooral na 20.00 uur weer zo'n kolonne vliegherries over onze wijk scheert.
Het is duidelijk dat Schiphol nu niet te stoppen is. De politiek gaat voor groei en inkomsten (vooral Vadertje Staat), niet voor de gezondheid en leefklimaat van haar grootste inkomstenbron, de burger/werknemer/belastingbetaler.
Schiphol is wel te stoppen. Niet alleen door een continu protest vanuit alle lagen van de bevolking, maar ook door de onhoudbaarheid van dit groei en verdienmodel. Ik denk dat in 2017 al de eerste tekenen van het (financieel-economisch) verval zichtbaar worden en zich langzaam over deze aardkloot zullen verspreiden als een gitzwarte inktvlek. Zo'n reset vindt elke 25- 50 jaar plaats. Hou moed, hou hoop, bereid uzelf en uw gezin voor. Want na deze super schuldencrisis zal de koperen ploert de contrails en haar aanbidders definitief oplossen.