Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gaat Lelystad Airport dan toch de ijskast in?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1350 
|
 destentor.nl - 07-12-2017 
wp_politiek_3707.JPG

Door Paolo Laconi

ANALYSE - De politieke weerstand tegen Lelystad Airport groeit. De Tweede Kamer zit met het hoofdpijndossier in haar maag. Zelfs de PvdA van oud-luchtvaartstaatssecretaris Sharon Dijksma pleit nu voor uitstel van het vakantievliegveld. Gaat Lelystad Airport dan toch de ijskast in?

Als een blad aan een boom was daar plotseling de draai van de Partij van de Arbeid. In een bericht op Facebook meldde Kamerlid Gijs van Dijk dinsdagavond: eerst het overvolle Nederlandse luchtruim herindelen, pas dan Lelystad Airport openen.

Door herindeling kunnen de laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel immers omhoog en is van geluidsoverlast geen sprake meer. Dat het vakantievliegveld hierdoor niet al op 1 april 2019 open kan, maar pas op zijn vroegst in 2023 is voor de sociaaldemocraten geen probleem meer. Een opmerkelijke ommezwaai van de partij van Sharon Dijksma, die tot amper een maand geleden als staatssecretaris maar blééf hameren op snelle opening van Lelystad Airport.

Glashelder
Haar opvolger, minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), vroeg een comité van twaalf bewoners uit Oost-en Noord-Nederland om advies over de door velen verfoeide laagvliegroutes. Dat advies luidt: stel Lelystad Airport uit en herzie eerst het luchtruim. Ze nam het rapport glimlachend in ontvangst, maar haar reactie was glashelder: Lelystad Airport moet op 1 april 2019 open, dat is wat de Tweede Kamer van mij vraagt. Daarmee schiep ze duidelijkheid: wat de minister betreft ligt de bal bij de Tweede Kamer.

Van de VVD-Kamerfractie valt voor de tegenstanders weinig steun te verwachten. Voor de liberalen is 'banenmotor' Schiphol cruciaal voor de BV Nederland. En om Schiphol te versterken, is vakantievliegveld Lelystad keihard nodig. Hoe sneller 'Lelystad' opent, hoe beter - vinden ze bij de VVD.

Beweging

Toch is er wel degelijk beweging in de Tweede Kamer. Van oppositiepartijen als GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en PVV is al langer bekend dat zij tegen uitbreiding van Lelystad Airport zijn. Ook SGP en PvdA maakten een draai. Kleine succesjes voor de tegenbeweging. Maar om het vakantievliegveld daadwerkelijk in de ijskast te krijgen, is het cruciaal een regeringspartij te overtuigen.

Die kans is niet onrealistisch. Politieke partijen uit de regio zijn bezig partijgenoten in Den Haag te bewerken. Sinds deze week trekken Provinciale Staten van Overijssel eensgezind (inclusief de VVD) ten strijde tegen uitbreiding van Lelystad Airport. In een gezamenlijke motie eisen zij dat het luchtruim eerst opnieuw wordt ingedeeld, voordat er vakantievluchten vertrekken.

Pak rammel
De aanzwellende politieke druk vanuit de achterban zorgt ervoor dat meer partijen in de Tweede Kamer met 'dossier-Lelystad' in hun maag zitten. Ook het groeiende burgerverzet en de vele fouten in de geluidsonderzoeken die actiegroep Hoog Overijssel blootlegde, zorgen voor twijfels aan het Binnenhof.

Daar komt bij dat er in maart 2018 verkiezingen zijn voor de gemeenteraad. Dat biedt tegenstanders een unieke kans regeringspartijen die hen in de kou laten staan vanuit het stemhokje een pak rammel te geven. Daarmee 'dreigen' ook actiegroepen als Red de Veluwe en Hoog Overijssel. Die zullen niet schromen hun achterban te vertellen door welke partijen ze in de steek zijn gelaten. Voor CDA en ChristenUnie een factor om rekening mee te houden, gezien de grote aanhang die zij in Gelderland en Overijssel hebben.

Datzelfde geldt voor D66. Maar die partij heeft nog een extra 'probleem'. Op het D66-congres vorige maand in Leeuwarden bleek dat een meerderheid van de leden wil dat Lelystad Airport niet wordt uitgebreid voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Een motie werd aangenomen waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgedragen dit standpunt in te nemen. De negentien Kamerleden van D66 moeten wel heel sterk in hun schoenen staan willen ze deze opdracht van eigen leden negeren.

Zware druk
Daarmee lijkt uitstel van Lelystad Airport niet onrealistisch. Nu al is bijna de helft van de Tweede Kamer voor uitstel. Tel daarbij op dat regeringspartijen CDA, ChristenUnie en D66 onder zware druk staan van hun achterban en niets is onmogelijk.

Zeker niet met het Airport-debat voor de deur. Voor het kerstreces debatteert de Tweede Kamer over fouten in het Lelystad-dossier. Messen worden nu al geslepen. ,,Eindelijk hét debat over rammelend onderzoek en slechte besluitvorming", zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger opgetogen. SP'er Cem Lacin komt na dat debat met een motie voor uitstel van het vakantievliegveld. Hij is optimistisch. ,,Ik hoop dat de regeringspartijen na het debat ook overtuigd zijn dat Lelystad Airport van tafel moet."

Bekijk bericht op "destentor.nl - 07-12-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Dat zou alle partijen goed uitkomen want dan kan men meteen het vliegplafond van 500,000 vluchten voor Schiphol ‘tijdelijk’ opheffen.
De luchtvaartmaatschappijen en BV Nederland mag men uiteraard niet duperen, de bewoners wel, tijdelijk uiteraard, totdat er meer duidelijk wordt bla bla.

95% kans dat het zo gaat en dat we volgend jaar nog veel meer herrie en vervuiling krijgen. Men bouwt momenteel een gigantische extra terminal op Schiphol, die is ook echt niet voor niets..

Geplaatst door anoniem1

Het zou mij niks verbazen,zoals al eerder gezegt.
De pvv vind lelystad niet nodig,schiphol kan eerst naar 800k voordat nieuw vliegveld nodig is.
Uitstel voor lelystad,wat gaat dat voor Schiphol inhouden?
Denk toch sneller groei boven de 500k. Oude plafond was 510k, als men dat weer gaat hanteren dan vult dat precies de 10k die lelystad zou gaan hebben.

Problematiek bij Schiphol is vele malen ernstiger dan bij lelystad,jammer dat daar vanuit de politiek en media niet zoveel aandacht voor is. De fouten in de geluidsberekeningen van lelystad zitten namelijk ook in de geluidsberekeningen van Schiphol.

d66 ineens tegen,over de elende op Schiphol die vele malen groter is hoor je d66 echter niet. Het is allemaal een beetje wrang voor de miljoenen mensen die rondom Schiphol wonen.

Dat lelystad over 1 jaar open gaat lijkt erg onwaarschijnlijk op dit moment,hoe ligt men op schema met de bouw?

Geplaatst door Iep uit Almere


Geplaatst door anoniem1

Intressant artikel. De voorkeur van de sector gaat uit naar een baan tussen de zwanenburg baan en de polderbaan.
Dat zou dan worden starten op polderbaan+zwanenburg baan en landen op aalsmeer baan+ nieuwe baan. En starten op aalsmeerbaan+nieuwe baan en landen op polderburgbaan+zwanenburgbaan ?
De kaagbaan zou dan veel minder gebruikt gaan worden ten koste van de overige banen.
Vraag me af of dit wel kan. Doorstarten kan maar men komt dan wel erg dicht bij de vliegtuigen op de andere banen. De afstand tussen polderbaan en zwanenburg baan is nu al te klein en geeft problemen bij bepaalde weersomstandigheden. Een baan daar tussen lijkt lastig.

Hoe een paralelle kaagbaan de situatie zal verbeteren kan ik ook niet goed zien. Het helpt bij landen vanuit het zuiden,de aalsmeerbaan zal dan minder gebruikt worden en in plaats daarvan landen op de kaagbaan+nieuwe kaagbaan, Dan heeft men niet meer te maken met het kruisend landen op aalsmeerbaan en kaagbaan terwijl men nog steeds de polderbaan+zwanenburgbaan heeft om te starten naar het noorden. Bij starten richting het zuiden geeft dit echter geen voordeel. De nieuwe baan kruist nog steeds de zwanenburg baan en eigelijk verandert er dan niks. Ook bij landen vanuit het noorden op de kaagbaan+nieuwe kaagbaan (niet wenselijk vanwege vliegen over centrum Amsterdam) heb je nog steeds de kruising met de zwanenburg baan.

Het is lastig om een goede oplossing te vinden,veel ruimte lijkt er niet te zijn. Ben wel benieuwd hoe men dit gaat oplossen.

Geplaatst door de Vries

@anoniem1. Je denkt verkeerd. Je gaat uit van minder gebruik van de Kaagbaan of de Aalsmeerbaan, maar daarmee creëer je geen groei. Schiphol is alleen geïnteresseerd in een extra baan om extra te vliegen, niet hetzelfde of minder. Gezien de complexiteit die er nu al is, is een extra baan vragen om nog meer problemen.


Geplaatst door Iep uit Almere

Let wel: dit was de denkrichting 16 jaar geleden... toen de polderbaan nog niet eens open was. Echter: er staat dat na opening van de Polderbaan ( dus de huidige situatie) 600.000 vliegbewegingen op Schiphol geaccommodeerd kunnen worden. Dus 100.000 meer dan nu. Waarom dan half Nederland in de lawaai zetten voor 10.000 bewegingen op een klein k-veldje als Lelystad? Die 10.000 bewegingen kunnen toch makkelijk verdeelc worden over Schiphol, Rotterdam en Eindhoven? Wat een politiek en bestuurlijk onbehoorlijk gedrag.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Lelystad is niet in plaats van, maar en en en...
Men wil Schiphol flink laten groeien, Eindhoven laten groeien, en Lelystad laten groeien, op alle 3 de vliegvelden is men dan ook flink aan het bijbouwen en uitbreiden.