Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Forse stijging klachten over F-35 bij Volkel: ‘Zelfs bellen lukt niet meer’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 578 
|
 dtvnieuws.nl 
1280px-Aankomst_F-35_Leeuwarden-8.jpg
F35 boven Friesland
Credit: Defensie

Door Stefan Kollee & Omroep Brabant

Sinds de F-35 vanaf vliegbasis Volkel vliegt, regent het klachten over geluidsoverlast. Dat blijkt uit de klachtencijfers die Omroep Brabant en Dtv Nieuws hebben opgevraagd. De nieuwe straaljager maakt een stuk meer geluid en dat zie je terug in de cijfers en klachten. “Zojuist grepen we naar ons hoofd om de oren dicht te drukken, want het lawaai is echt enorm. Dit grijpt ons naar de keel”, meldt een klager.

Play Video hier

De F-35 is de opvolger van de F-16. Sinds een tijd vliegen zeven van deze nieuwe straaljagers vanaf vliegbasis Volkel. En dat merkt de omgeving. Het toestel produceert een stuk meer geluid.

Tv kijken, radio luisteren en bellen, het gaat allemaal niet meer
Klager uit Veghel


In de maanden juli, augustus en september kreeg vliegbasis Volkel twee keer zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna allemaal gaan ze over de herrie.

Zoals een klager uit Veghel: “De F-16 was niet zo’n probleem. Maar nu, ik heb er niet eens woorden voor, zoveel herrie. Wat een drama. Tv kijken, radio luisteren, een telefoongesprek voeren of een luisteren naar een gesproken boek, het gaat allemaal niet meer.”

Mijn trommelvlies is beschadigd door zo'n scheurijzer
Klager uit Veghel


De cijfers zijn van juli, augustus en september. Maar Defensie heeft ook een document gepubliceerd met alle klachten die van maart tot en met augustus zijn gedaan. Het valt op dat er vanaf begin juli veel meer wordt geklaagd. Dat is het moment dat de F-35 is gaan vliegen vanaf Volkel.

Vooral Veghel, Uden, Mill en Odiliapeel springen eruit. “Ik stond voor mijn voordeur de boodschappen binnen te halen en toen kwam er zo’n scheurijzer zeer laag over ons heen, waardoor mijn trommelvlies is beschadigd”, schrijft iemand uit Veghel aan Defensie.

Ieder gesprek stokt door de oorverdovende herrie
Klager uit Grave


Wat vooral opvalt aan de klachten, is dat thuiswerken lastig is. “Wat een ongelooflijk lawaai. Het is vrijwel onmogelijk om binnen met mensen een vergadering te houden”, schrijft iemand met een bedrijf in Mill.

“Vandaag is weer zo’n voorbeeld dat ik mijn werk vanuit huis niet kan doen”, zeg iemand uit Uden. “Ramen zitten dicht, m'n huis is goed geïsoleerd. Maar er zijn continue geluiden van vliegtuigen vanuit de vliegbasis Volkel. Ik moet mijn vergaderingen stoppen omdat ik mensen niet kan horen en zij mij niet kunnen verstaan.”

Huisdieren hebben een trauma van het lawaai
Klager uit Sint-Hubert


Iemand uit Grave zegt voor het eerst ooit een klacht te hebben ingediend bij de vliegbasis. “Voorheen vond ik het indrukwekkend als de straaljagers overkomen. Ze maken alleen nu veel meer lawaai. Ik moet zelfs mijn online-vergadering pauzeren. Het duurt ongeveer een minuut, die oorverdovende herrie, waardoor ieder gesprek stokt.”

Het zijn niet alleen de thuiswerkers die zeggen veel overlast te hebben. “Ik kan niet meer lunchen of ontbijten in de tuin, want dan komen de straaljagers weer over. Huisdieren hebben een trauma van het lawaai en kruipen helemaal weg. En een gesprek is niet te voeren”, zegt iemand uit Sint-Hubert.

Nu zijn er nog zeven F-35’s gestationeerd op vliegbasis Volkel. Dat worden er in de loop van het jaar tien, in 2024 zijn het er dertig.

Bekijk bericht op "dtvnieuws.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Zo gaat men in dit land met burgers om. En je komt er nooit meer van af, gezien de roep om meer defensie inspanning! De luchtvaart gaat in heel NL herrie maken in de toekomst!

Geplaatst door Uden uit Veghel

En dan heb je ook nog Eindhoven Airport hier in de buurt liggen. Niet alleen de Schiphol regio wordt geterroriseerd.... Nederland is veranderd in 1 groot vliegveld

Geplaatst door john blummel uit Oss

Al jaren aan de hand...niets helpt, het bureau geluidhinder houdt zichzelf in de lucht. Zeker Noord-Brabant is vergeven van de herrie door militair luchtverkeer: Volkel, Woensdrecht, Eindhoven, De Peel, Gilze-Rijen.....maar wellicht wordt het in de toekomst minder......

Geplaatst door john blummel uit Oss

Stil zijn, als u in Brabant
wenst in vrede te leven
GASTOPINIE
De overheid heeft de plicht maatregelen te treffen om de volksgezondheid te bevorderen. Boven Brabant is er werk aan de winkel.

de redactie 28-04-17, 13:05 Laatste update: 28-04-17, 13:08 Bron: BD
Reeds vele malen en door vele mensen zijn en worden klachten ingediend, met betrekking tot onaanvaardbare vormen van geluidsoverlast door militaire vliegtuigen, zoals ook boven Brabant de laatste weken weer overduidelijk hoorbaar. Het leidt echter niet tot het gewenste doel, namelijk verregaande reductie van deze (geluids)overlast.


Zeker een taak weggelegd voor de provincie, lijkt mij, temeer daar de provincie er in allerlei reclame-uitingen blijk van geeft dat onze provincie zo rustig en natuurlijk is, terwijl het tegendeel waar is.

Sedert jaren wordt met name dit deel van Brabant geteisterd door ontoelaatbare vormen van geluidsoverlast naast alle andere vormen van emissie, als veroorzaakt door dagelijks ‘oefenende’ straaljagers afkomstig van vliegbasis Volkel. Klachten, veelvuldig ingediend, leiden tot geen enkele reductie, men neemt deze braaf voor kennisgeving aan en gaat over tot de orde van de dag. Legitiem overheidsoptreden heet dat dan, terwijl diezelfde overheid bepaalt: Onnodig geluid/lawaai veroorzaken: het boetebedrag wordt: €370. Uit de lucht gegrepen?

Kom lekker meegenieten van de weldadige stilte hierin het mooie Brabant, wat luchtsteun kunnen we wel gebruiken. Abject, infaam, inbreuken op privacy, aantasting van lichamelijke onschendbaarheid, milieuvervuilers, zo is de attitude der Luchtmacht het best te omschrijven. Met klachten wordt niets gedaan behalve (interactief)ter kennisname afhandelen.

Geluidsstress
Elk jaar gaan in Europa meer dan anderhalf miljoen gezonde levensjaren verloren door gezondheidsproblemen ten gevolge van geluidsoverlast. Er sterven jaarlijks zelfs 3.000 Europeanen door aandoeningen die het gevolg zijn van geluidsstress. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad van de Europese Unie. Het steeds toenemende weg verkeer is de belangrijkste bron van lawaaihinder. Na luchtvervuiling is geluidsoverlast de omgevingsfactor met de grootste impact op de gezondheid. Langdurige blootstelling aan lawaai kan resulteren in onder meer slaapstoornissen, vermoeidheid, depressie en stress, wat uiteindelijk kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en hartfalen.

Uit een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Gezondheidsraad blijkt nu dat het lawaai in Europa anderhalf miljoen gezonde levensjaren kost. Ongeveer 61.000 jaren gaan verloren door hartziekten, 903.000 levensjaren door slaapstoornissen, 22.000 jaren doortinnitus (oorsuizen) en 587.000 door de frustraties als gevolg van de overlast. ‘Het wegverkeer alleen al is jaarlijks verantwoordelijk voor het verlies van een miljoen gezonde levensjaren’, stelt de studie.

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI)in Nederland stelt dat 700.000 Nederlanders zich bijna dagelijks ergeren aan straatlawaai. ,,Mensen worden daar echt ziek van, zelfs al denken ze niets te horen. Uit een studie is bijvoorbeeld gebleken dat mensen die onder aanvliegroutes bij grote luchthavens wonen en beweren dat ze daar geen hinder van ondervinden, toch een hogere hartslag hebben bij elk vliegtuig dat overkomt. Ook als ze slapen”, stelt Lucas Keizer van het KGI, die er nog aan toevoegt dat ook ‘interne geluidshinder’ – zoals het schuiven van stoelen, voetstappen, of het gezoem van ventilatiesystemen – niet zelden een ziekmaker is. Volgens de Nederlandse onderzoekers overlijden jaarlijks 3.000 Europeanen en 700 Nederlanders door aandoeningen die het gevolg zijn van geluidsoverlast. Dat zijn er meer dan door ongevallen in het verkeer.

Audi, vide, tace, si tu vis vivere in pace (Luisteren, kijken en stil zijn, als u wenst in vrede te leven, red.).

Onthoudingsplicht
Vaak dagelijks, en tijdens het zogenaamde avondvliegen ook vanaf de inval van de duisternis tot ongeveer 22.00 uur, ontstaat er enorme geluidsoverlast boven Oss en verre omgeving, veroorzaakt door boven Oss blijvend aanwezige straaljagers. Hoe verhoudt zich deze al jaren durende omstandigheid inmiddels met het onderstaande?

Citaat Overheid: Het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam schept allereerst een onthoudingsplicht. De overheid dient zich te onthouden van het aantasten van het lichaam. Dit recht, zo hebben wij eerder bij de beschouwingen over de begripsomschrijving van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam uiteengezet (Kamerstuk 15 463, nr. 2, blz. 5), strekt er dan ook niet toe de overheid te verplichten te zorgen voor onder meer een schoon milieu. Naast deze onthoudingsplicht dient de overheid haar zorg erop te richten dat een klimaat ontstaat waarin het grondrecht van de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam daadwerkelijk gestalte krijgt. Deze plicht strekt echter niet zover dat een ieder met een beroep op dit grondrecht kan eisen gevrijwaard te worden van vormen van milieuverontreiniging. Dit recht verplicht de overheid in zoverre niet steeds tot een positief handelen. Wel rust, zoals wij reeds eerder aangaven (Kamerstuk 15 463, nr. 2, blz. 5), op de overheid de algemene plicht om te zorgen voor de bescherming en de verbetering van het leefmilieu en voor het treffen van maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid (zie de artikelen 1.20 en 1.21 van de Wet van 28 juni 1979, Stb. 1979, 388). De vragen betreffende de vrijwaring van ernstige vormen van milieuverontreiniging en gevaarlijke stoffen in de werkomgeving houden verband met de doorwerking van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam in de verhoudingen tussen burgers.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2020 bestempeld als het jaar waarin geluidsoverlast de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid van de mens vormt. We horen het wel…

John Blummel is gepensioneerd docent muziek van het Maaslandcollege in Oss.