Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Fijnstof doodt mensen in exportland

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1105 
|
 nrc.nl (29-03-2017) 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg

Door Sander Voormolen

Luchtvervuiling

Landen die veel exporteren blijven zitten met de vuile lucht. Daardoor sterven bijvoorbeeld in China veel mensen door fijnstof.

Fijnstofvervuiling werd tot nu toe vooral beschouwd als een lokaal probleem, maar het is een mondiaal probleem. Deels doordat vuile lucht grenzen over waait, maar veel meer door de grootschalige goederenexport. Er blijft vuile lucht achter in landen die kleren, elektronica en sportschoenen produceren en exporteren. Dat schrijft een internationaal team donderdag in het wetenschappelijke blad Nature. De studie kwantificeert voor het eerst de wereldwijde impact van fijnstofvervuiling op de gezondheid.

Wereldwijd stierven in 2007 3,45 miljoen mensen voortijdig aan het fijnste fijnstof. Daarvan was 12 procent (411.100 doden) gerelateerd aan uitstoot die is komen aanwaaien. Maar meer dan het dubbele, 25 procent van de mondiale fijnstofsterfte (762.400 doden), had te maken met de productie van exportgoederen: de spullen waren verscheept en de vuile lucht bleef achter.

„Over de uitstoot van broeikasgassen zijn internationale afspraken gemaakt, maar over de uitstoot van fijnstof nog niet”, zei een van de auteurs, Dabo Guan tijdens een telefonische persconferentie. Guan is hoogleraar veranderingseconomie aan de Universtity of East Anglia in Norwich, Groot-Brittannië. „Wij tonen hier aan dat fijnstof net zo goed een mondiaal probleem is. Dit geeft politici de informatie waarop ze maatregelen kunnen baseren.”

Fijnstof is de dodelijkste vorm van luchtvervuiling. De kleinste fractie van fijnstof (aangeduid met PM 2,5 – verwijzend naar de deeltjesgrootte tot 2,5 micrometer) kan diep in de longen doordringen en is daarmee het schadelijkst voor de gezondheid. Het veroorzaakt extra longaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Fijnstofdeeltjes komen in de lucht door uitstoot van onder meer roet door het verkeer, houtstook, scheepvaart en industrie. Een ander deel ontstaat in de atmosfeer door chemische reacties tussen gassen, zoals ammoniak, stikstofoxiden, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen. Naast verkeer en industrie is landbouw ook een belangrijke bron.

Vervuilende industrieën vestigen zich in landen met de minst strenge milieuwetgeving omdat daar het goedkoopst geproduceerd kan worden. Daardoor is er wereldwijd een omvangrijke scheefgroei in milieuvervuiling.

In China is die het voelbaarst. De PM 2,5 vervuiling uit dat land leidt volgens de rekenmodellen in andere landen tot vervroegde sterfte van meer dan 64.800 mensen – vooral in de buurlanden, maar toch ook nog ruim 3.000 mensen in West-Europa en de VS. Tegelijk leidt de Europese en Amerikaanse consumptie van Chinese exportproducten tot een vervroegde sterfte van meer dan 108.600 Chinezen.

Deze rekensommen geven een indruk van de verborgen voetafdruk van de internationale handel. Kolencentrales, fabrieken en transport zijn in China de grootste luchtvervuilers. Daarnaast levert ook verwarming van huizen (vaak met kolen- of houtkachels)

Bekijk bericht op "nrc.nl (29-03-2017) "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

En waar verdienen wij ons geld aan. Export c.q. logistiek Nederland.