Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Evaluatie en toekomst “Een Vlucht naar Voren” /lange termijn luchtvaartbeleid

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1218 
|
 Gelijknamige Werkgroep - 15-04-18 
hv_natuur_1942.jpeg

evaluatie en toekomst "Vlucht naar Voren" /lange termijn luchtvaartbeleid

Beste Bewonersvertegenwoordigers,

Op 23 januari boden wij namens 60 bewonersvertegenwoordigingen het rapport “Een vlucht naar Voren” aan, aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport kwam tot stand na uitvoerige consultatie van de bewonersorganisaties in de Schiphol regio.

Hiermee nodigen wij jullie uit voor een evaluatiebijeenkomst op dinsdag 24 april a.s. in het Reinaldahuis, Leonard Springerhuis 1 te Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

A G E N DA

1. Evaluatie van de reacties op het rapport “Vlucht naar Voren”
2. Toekomst (tijdelijke) platform, formeren Stuurgroep
3. Gesprek met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
4. Overleg met VNO NCW
5. Acties Politiek
6. Samenwerking Lelystad groepen
7. W.v.t.t.k.

Ad. 2 Het bewonersplatform dat voor het uitbrengen van een langetermijnvisie wed opgericht was bedoeld als tijdelijk platform. Aan de vergadering zal de vraag worden voorgelegd of het platform moet worden opgeheven of moet worden voortgezet en zo ja met welke doelstelling.
Ad 3. Voor het opstellen van het rapport werd een werkgroep opgericht bestaande uit Hans Buurma, Ronald Fukken, Eef Haverkort, Jaap Kroon en Alfred Steenwinkel. Deze werkgroep heeft haar werk voltooid. Als besloten wordt het bewonersplatform voort te zetten moet een stuurgroep worden samengesteld van personen die zich willen inzetten voor het bereiken van het doel: langetermijnbeleid gericht op beëindiging uitbreiding van Schiphol. In de stuurgroep moet kennis aanwezig zijn op de volgende gebieden: de historie en de actuele highlights van het Schipholdossier, de milieuaspecten van de luchtvaart, kennis van planologie en de aanpak van een mega infrastructuurproject. Idealiter is in de stuurgroep ook iemand aanwezig met ervaring op het gebied van public relations / externe communicatie resp. iemand die als woordvoerder/boegbeeld kan functioneren. Ook heeft de stuurgroep een secretaris nodig.
Ad 4. De werkgroep van “Vlucht naar Voren” is uitgenodigd voor een gesprek op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vergadering kan suggesties meegeven voor dit gesprek.
Ad 5. Door het optreden in een symposium in Alphen georganiseerd door een groep van gemeenten is een contact ontstaan met VNO NCW en is een principeafspraak tot overleg tot stand gekomen. Deze afspraak moet worden opgevolgd. De vergadering kan suggesties meegeven voor dit overleg.
Ad 6. De bewonersgroepen rond Schiphol en Lelystad kunnen hun slagkracht vergroten door samen te werken. De vergadering kan haar mening geven over deze samenwerking,

Omdat de kas leeg is kan geen vergaderlocatie worden gehuurd. Door bemiddeling van Wim Kleist werd in het Reinalda Huis in Haarlem gratis een vergaderruimte beschikbaar gesteld. Ieder moet gebruikte koffie e.d. zelf afrekenen.

Wij roepen alle bewonersvertegenwoordigingen die “Vlucht naar Voren” hebben gesteund op 24 april aanwezig te zijn.

Personen die zich kandidaat willen stellen voor een eventueel aan te stellen stuurgroep worden gevraagd dit aan ondergetekende te laten weten.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep,

Eef Haverkort.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door vp uit Beverwijk

Wellicht kunnen de heren Haverkort, Fukken, Kroon en Steenwinkel in Beverwijk / Wijk aan Zee hun plannen komen toelichten. Wijk aan Zee zal indien een 'Een vlucht naar voren' doorgaat waarschijnlijk onteigend moeten worden.
Het tweede deel van het plan 'Een vlucht naar voren' is niets anders dan de rotzooi bij een ander over de schutting gooien. Die andere zijn de gemeenten Beverwijk / Wijk aan Zee, IJmuiden, Heemskerk, Castricum en Velsen.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Het Verraad,

Idd je eigen tuintje schoonvegen en het bij iemand anders in de voortuin deponeren!
Beseffen deze vertegenwoordigers wel wat ze de bewoners en natuur van de genoemde gemeenten aandoen? Ja dat weten ze, want ze ervaren ook de overlast die wij hier nu al ervaren. Als je zo met je medestrijders omgaat noem ik dat Verraad van de hoogste categorie

Beseffen deze vertegenwoordigers wel dat de IJmond gebukt gaat onder het juk ‘fijnstof’.
Weer jaren de zenuwen en het aan je hart krijgen vanwege dit idiote plan!
Lachend 800.000 vluchten legaliseren, want dat gaat gebeuren.
Laat het klimaat maar opwarmen hoor, straks kunnen we pootje baden in Amersfoort aan Zee........

Verraad aan het klimaat, Verraad aan de bewoners vd IJmond dat is wat dit domme vliegveld 7 km voor de kust van Wijk aan zee betekent........
Schaam je diep ‘vertegenwoordigers’.

Geplaatst door vp uit Beverwijk

Hoi Michel,

Inderdaad over de implicaties die het wellicht te bouwen vliegveld in zee op de natuur (zee e.d.) heeft wordt in het rapport "Een vlucht naar voren" met geen woord gesproken.
Het rapport is wat betreft het vliegveld in zee sowieso planologisch zeer slecht opgesteld, terwijl een van de heren auteurs een architect is en gespecialiseerd is in ruimtelijke ordening. De afbeeldingen in het rapport zijn rechtstreeks van Google Earth met een paar landingsbanen ingetekend.
Het plan is niet zo concreet als men in de media wil doen geloven, ze vragen om aan het ministerie om een doorrekening. Alleen de doorrekening van een dergelijk plan gaat veel geld kosten.
De luchthaven van Osaka, dat in zee is aangelegd, is financieel een drama.

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder aanvliegroute A'

Je weet dat luchtvaart schadelijk is voor de volksgezondheid en afbreuk doet aan de stabiliteit van de atmosfeer.
Dwazen zijn het die hiermee door willen gaan.
Juist bestuurders wier bedrijfsresultaten slechts in cijfers worden getoond, en niet de afbraak van het milieu en verdere verslechtering van de leefomgeving, de toename van het aantal gevallen van longkanker, en van het aantal kinderen met concentratiestoornissen, zullen de aandacht krijgen van kranten die een deel van hun inkomsten krijgen uit advertenties voor vakanties naar idyllische oorden, die je gemakkelijk per vliegtuig bereikt.
Laat directieleden van luchtvaartmaatschappijen maar vast hun tentje gaan opzetten op de maan. Daar willen we met z'n allen naartoe. Piet Elbers van de KLM voorop. Malle Pietje toch!

De reis wordt gesponsord door de Stichting i.o. 'Geef Kanker een Kans', waarvan hij - naar verluidt - één van de ambassadeurs is.

Geplaatst door Lawaai moe uit Regio Alkmaar

Niet mijn vertegenwoordigers

De 60 bewonersvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet alle bewoners in Nederland die last hebben van Schiphol. Ik ben niet blij met hun voorstel 'een vlucht naar voren'.

Een vliegveld voor de kust van Noord Holland is alleen het verplaatsen van het probleem Trek maar eens een cirkel met een diameter van zo'n 45 km rondom die plek. Daarbinnen heeft men dan namelijk nog steeds overlast.

Laten we alsjeblieft onze energie steken in een oplossing die ten goede komt aan iedereen.