Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Europarlement is klaar met voorkeursbehandeling voor luchtvaartsector in klimaatbeleid

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 802 
|
 Groen Links Europarlement 
hv_overig_8199.jpeg

Een meerderheid van de Europarlementariërs is het zat dat de luchtvaartsector al jaren een voorkeursbehandeling krijgt als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. De milieucommissie van het Europees Parlement is dan ook van plan om voorstellen van de Europese Commissie flink aan te scherpen. Europarlementariër Bas Eickhout onderhandelt mee namens de Europese Groenen.

Vliegtuigmaatschappijen betalen geen accijns op hun brandstof en op vliegtuigtickets zit geen btw. Waar andere vervuilende industriële sectoren via het emissiehandelssysteem steeds minder CO2 mogen uitstoten, komt ook de luchtvaartsector er hier makkelijk vanaf. Maar daar komt verandering in als het aan de milieucommissie van het Europees Parlement ligt.

Dinsdag stemt de milieucommissie over een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Met de stemming stelt het een onderhandelingsmandaat vast voor de Europarlementariërs die met vertegenwoordigers van de EU-landen tot overeenstemming moeten komen. Maar daarvoor is er eerst nog een stemming in het volledige Europarlement.

Wat komt er naar verwachting uit de stemming?


Luchtvaart binnen de EU


Sinds 2012 moeten luchtvaartmaatschappijen emissierechten inleveren voor elke ton CO2 die ze uitstoten tijdens vluchten die volledig binnen de EU plaatsvinden. Dat is een begin. Echter, de hoeveelheid tonnen CO2 die ze mogen uitstoten is veel te hoog. Dat komt onder andere omdat de hoeveelheid emissierechten niet jaarlijks afneemt, terwijl dat voor andere sectoren wel het geval is. Daarnaast hoeft de luchtvaartsector maar voor vijftien procent van de emissierechten te betalen, de rest krijgen ze gratis.

De milieucommissie zal naar verwachting voorstellen om vanaf 2021

- de starthoeveelheid aan rechten te verminderen,
- de sector onder de lineaire reductiefactor brengen – het percentage waarmee de hoeveelheid ETS-rechten jaarlijks afneemt (waarschijnlijk met 2,2 procent), en
- om veel meer rechten te gaan veilen in plaats van gratis weg te geven.

Luchtvaart van en naar de EU


Regels omtrent internationale luchtvaart (daarmee bedoelen we dus vluchten van een EU-land naar een land buiten de EU, of omgekeerd) worden doorgaans afgesproken in de internationale luchtvaartorganisatie van de VN (ICAO). Sinds 1997 is deze organisatie al verplicht om de CO2-uitstoot van de sector aan te pakken. Maar jaar op jaar gebeurde er zo goed als niets.

In 2012 gaf de Europese Unie de rest van de wereld vijf jaar de tijd om met een internationale beprijzing voor CO2-uitstoot in de luchtvaart te komen. Zo niet, dan zouden alle vluchten van en naar de EU vanaf 2017 onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) gaan vallen. Die dreiging heeft geholpen. Landen zetten in 2016 een klein stapje in de richting van een internationaal beprijzingsmechanisme. Vanaf 2021 gaat – als alles volgens plan verloopt – CORSIA heel voorzichtig van start. Het raamwerk staat vast, maar over de exacte uitwerking van de regels moet echter nog besloten worden.

De milieucommissie van het Europarlement wil druk op de ketel houden, zodat de uiteindelijke regels zo ambitieus mogelijk worden. Daarom zal de milieucommissie naar alle waarschijnlijkheid besluiten dat vanaf 2021 internationale luchtvaart van en naar de EU weer automatisch onder het EU ETS gaat vallen. Tegen die tijd kan dan opnieuw bekijken worden of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Hoe beter de regels onder CORSIA zijn, hoe kleiner de kans dat deze regel dan blijft staan.

Aangezien de EU ETS veel strikter is dan CORSIA, proberen luchtvaartmaatschappijen volledig van het Europese emissiehandelssysteem af te komen, ook voor vluchten binnen de EU. Uiteraard brengt de industrie het anders: ze willen zogenaamd bureaucratische last voorkomen.

Non-CO2-uitstoot


Naast CO2-uitstoot stoot de luchtvaartsector ook nog andere gassen uit die leiden tot opwarming van de aarde. Het totale effect van een vlucht op klimaatverandering is waarschijnlijk enkele malen groter dan wanneer je enkel naar CO2-uitstoot kijkt. De milieucommissie zal waarschijnlijk in het onderhandelingsmandaat opnemen om ook deze uitstoot aan te gaan pakken. Hoe precies, dat zal dinsdag blijken. Als het aan GroenLinks ligt moeten luchtvaartmaatschappijen tweemaal de emissierechten kopen voor elke ton CO2, tot er een betere oplossing is gevonden om de non-CO2 emissies aan te pakken. Zo blijft het vervuiler betaalt principe het beste in stand.

Wat gebeurt er na de stemming van dinsdag?


De tekst die uit de stemming komt rollen moet eerst nog door het volledige Europese Parlement goedgekeurd worden. Dat zal na het zomerreces gebeuren. Zodra ook de lidstaten hun onderhandelingspositie hebben ingenomen kunnen de onderhandelingen tussen het Europese Parlement en de Europese ministers over de uiteindelijke wetstekst van start gaan. De regels die uiteindelijk afgesproken worden, zullen gaan gelden voor de periode 2021-3030.

Bekijk bericht op "Groen Links Europarlement"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Dat is een interessante ontwikkeling. Ik hoop dat het de groei van de luchtvaart zal afremmen; goed voor het klimaat en de omwonenden. Het is bovendien een prikkel voor de luchtvaartsector om minder milieubelastend te worden. En dat is op termijn weer goed voor de reizigers en de luchtvaartsector zelf. GroenLinks heeft goed in de gaten hoe het met het milieu en de luchtvaartsector zit.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Het voorstel is vandaag (dinsdag 11 juli 2017) met 57 stemmen voor, 3 tegen en 6 oordeelonthoudingen aangenomen.

Die stap is alvast gezet.

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

Wat het precies gaat betekenen en per WANNEER begrijp ik nog niet, maar inderdaad Bas Eickhout Gr Links sleurt er GOED aan !