Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eurocontrol: alternatieve route B++ voldoet aan voorwaarden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 866 
|
 pilootenvliegtuig.nl 
wp_politiek_3697b.JPG

WOERDEN – Eurocontrol, onderdeel van de Europese commissie en toezichthouder voor het Europese luchtruim, is van mening dat de alternatieve vertrekroute voor Lelystad Airport die eind augustus door de luchtvaartsector is gepresenteerd, door de staatssecretaris niet zomaar terzijde mag worden geschoven. Dit stelt de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) in een vandaag verzonden persbericht.

Eurocontrol geeft in een second opinion aan, dat zowel voor het milieu, voor het ontzien van Luchthaven Teuge als voor het ontzien van de inwoners, de door de luchtvaartsector, de cleantech regio en bedrijfsleven, gewenste B++ variant beter scoort dan de B+ variant van het ministerie.

Eurocontrol heeft beide routes vergeleken op basis van de ontwerpeisen die de Alderstafel heeft opgesteld. Eurocontrol geeft ook aan dat conclusies over alternatieven en optimalisaties pas kunnen worden getrokken als alle beschikbare alternatieven in beeld worden gebracht door het ministerie. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Kamer onjuist geïnformeerd

De staatssecretaris geeft in haar brief van 12 september 2017 aan dat ze het B++ niet als een alternatief wil accepteren omdat “een deel van het kernluchtruim om Schiphol heen wordt gebruikt” en “er consequenties zijn voor zowel de in het Luchthavenbesluit vastgelegde beperkingengebieden, als ook met consequenties voor gemeenten en bewoners op de Veluwe die tot nu toe niet beïnvloed werden.”

Uit het onderzoek van Eurocontrol blijkt echter dat de B++ variant, net als de B+ variant pas na Ede en Arnhem in aanraking komt met het luchtruim van Schiphol vliegverkeer. Uit juridische analyse blijkt dat de B++ route geen invloed heeft op ruimtelijke beperkingen zoals vastgelegd in het Luchthavenbesluit Lelystad. Een onderzoek naar alternatieven hoeft dus ook geen vertraging op te leveren voor de openstelling van Lelystad Airport. De kamer is vorige week hierover door de staatssecretaris op het verkeerde been gezet.

Geen open transparant en zorgvuldig proces
Veel inwoners, politici en organisaties in Oost Nederland maken zich zorgen over de transparantie in de informatievoorziening over het routebesluit voor Lelystad. Het ontbreekt op dit moment aan inzicht in beschikbare varianten voor aan- en uitvliegroutes. In een eerder overleg in juni dit jaar, blijkt nu dat het ministerie een advies van de Luchtverkeersleiding Nederland niet heeft opgevolgd. Varianten worden nu niet gelijkwaardig beoordeeld. De ontwerpprincipes worden soms wel, soms niet toegepast door het ministerie.

De schijn van willekeur in de besluitvorming ligt hierbij op de loer. In een proces waarbij geen beroep en bezwaar mogelijk is, ondermijnt dit de democratische besluitvorming. Komende woensdag debatteert de Tweede Kamer over de vliegroutes. Wij hebben de Tweede Kamerleden per brief gevraagd om de staatsecretaris te verzoeken om de route B++ mee te nemen in het komende informatie- en consultatieproces.

Sluiting dreigt
De route over Luchthaven Teuge betekent het einde van het Nationaal Paracentrum Teuge (NPCT). Dit is één van de grootste centra voor parachutisten in Europa en zou een enorm verlies zijn voor deze sport, nationaal zowel als internationaal. Als het Paracentrum sluit, verliest Luchthaven Teuge de helft van de omzet waardoor het voortbestaan in gevaar komt.

Het voortbestaan van Luchthaven Teuge is van groot belang vanuit sportief, recreatief en economisch perspectief. De luchthaven trekt jaarlijks 160.000 bezoekers, de bedrijven op Teuge hebben een jaaromzet van 23 miljoen euro en de luchthaven zorgt voor zo’n 200 voltijds banen. Luchthaven Teuge is bovendien een centrum voor innovatie en duurzaamheid in onze Cleantech Regio. Zo wordt op Luchthaven Teuge gewerkt aan de ontwikkeling van een vliegtuigmotor op (bio)gas en is een bedrijf bezig om de import van elektrische, stillere vliegtuigen mogelijk te maken.

Eerder maakte ook de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA) gehakt van de uitbreidingsplannen omtrent Lelystad Airport. Lees hier.

Bekijk bericht op "pilootenvliegtuig.nl"

Reacties op dit bericht