Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Enorme milieuwinst Schiphol door corona, maar hoe nu verder?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 755 
|
 nos.nl - 14-06-2020 
Schiphol_klimaatactie_191214_WP_7632.JPG

De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor het milieu rond Schiphol. Het grotendeels stilvallen van de luchtvaart leidde ertoe dat de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof terugliep tot minder dan een kwart van normaal. De grootste milieuwinst werd behaald op geluidshinder. Die verdween vrijwel helemaal, blijkt uit berekeningen van consultancybureau To70.

Door het coronavirus wordt amper gevlogen, met alle gevolgen voor de luchtvaartsector van dien. Veel landen maken steunpakketten, al dan niet in combinatie met duurzaamheidsvoorwaarden. Ook in Nederland komt het kabinet een dezer dagen met definitieve maatregelen om de luchtvaartsector te steunen. Intussen staat het denken over het beperken van de vliegoverlast en klimaateisen in de sector niet stil.

Consultancybureau To70, dat onderzoek deed op verzoek van de Milieufederatie Noord-Holland, concludeert dat er in de periode van 1 april tot 20 mei bijna 90 procent minder vliegbewegingen waren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal mensen dat nog last heeft van geluidsoverlast daalde daardoor met 98 procent (zie kader).

Er werden ook veel minder schadelijke stoffen uitgestoten. In totaal werd nog maar 6,7 kiloton kerosine verstookt, tegenover normaal 31,8 kiloton. De stikstof-uitstoot rond Schiphol daalde met 74 procent, de CO2-uitstoot verminderde met 79 procent en fijnstof zelfs met 83 procent.

Alle meetpunten rond Schiphol vertonen in de onderzochte periode forse afnames van geluidshinder, meldt To70. In Aalsmeer is zelfs geen enkel vliegtuig met meer dan 60 decibel gehoord. Alleen Leimuiden (ten zuiden van Schiphol, aan de A4) ging erop achteruit: door de inzet van extra vrachtvliegtuigen is daar 40 procent vaker geluid boven de 70 decibel gemeten.


De vluchten die wel in de onderzochte corona-periode plaatsvonden, gingen bijna alleen nog via de Polderbaan en de Kaagbaan, waar minder bebouwing is. Van de normaal 112.500 mensen die ernstige geluidshinder ervaren, bleven er maar 1800 over, een afname van 98 procent.

Milieuorganisaties grijpen de situatie aan om te pleiten voor een pas op de plaats. In de notitie Bewaar de rust (hier) stelt de Milieufederatie Noord-Holland maatregelen voor om de vlieghinder door Schiphol blijvend te verminderen. Bijvoorbeeld door een verbod op nachtvluchten, meer zogeheten glijvluchten en het creëren van rustperioden van langer dan twee uur.

Ook is dit het moment om van de trein een aantrekkelijker alternatief te maken en verder onderzoek te doen naar krimpscenario's in de luchtvaart, aldus de federatie. "Nu de vraag laag is, kunnen we samen afspreken welke normen luchtvaart en omgeving in balans brengen en welke maatregelen nodig zijn om de rust te behouden", zegt directeur Sijas Akkerman.

Luchtvaartnota betekent groei
Deze wens staat haaks op de onlangs gepresenteerde luchtvaartnota van het kabinet. De focus daarin blijft volgens de milieuorganisaties toch vooral groei van het aantal vluchten. Akkerman: "Uit de luchtvaartnota wordt duidelijk dat minister Van Nieuwenhuizen door wil op de oude voet: meer vliegbewegingen en dus meer geluidshinder. De wethouders uit de Schipholgemeenten moeten ervoor zorgen dat ook Den Haag en Schiphol de hinder echt gaan verminderen."

De Milieufederatie roept de wethouders van de 33 Schipholgemeenten dan ook op ervoor te zorgen dat een deel van de huidige rust wordt behouden.

Intussen gaat ook het zoeken naar manieren om de luchtvaartsector klimaatvriendelijker te maken door. Bijvoorbeeld aan de Duurzame Luchtvaarttafel. Dat overleg, met deelnemers uit de overheid, de luchtvaartsector en de wetenschap, werd ingesteld bij de totstandkoming van het Nationale Klimaatakkoord. De luchtvaart maakte geen deel uit van dat akkoord, maar aan de extra 'tafel' wordt wel nagedacht hoe ook deze sector stappen zou kunnen zetten.

Dit is hét moment om de luchtvaart te verduurzamen.
Henri Werij, hoogleraar TU Delft


Ook vorige week was er nog een overleg, vertelt een van de deelnemers, professor Henri Werij van de TU Delft. "De hele sector heeft het nu zwaar. Maar er bestaat grote overeenstemming dat dit wel hét moment is om de sector te verduurzamen. Tegelijk moet je vaststellen dat de bedrijven nu geen geld hebben. Daarom moeten er in internationaal verband harde duurzame voorwaarden worden gesteld aan de miljarden belastinggeld die de politiek aan de luchtvaart gaat besteden."

In omliggende landen als Frankrijk, Engeland en Duitsland gebeurt dat ook, zegt Werij. "Er zijn genoeg dingen te bedenken: een bijmeng-verplichting met alternatieve brandstoffen, meer geld voor onderzoek naar elektrisch vliegen of op waterstof, alles op de grond sneller elektrisch maken, eventueel een versnelde vlootvernieuwing. Nederland heeft heel veel kennis op deze gebieden, daarom hebben we ook de plicht om die in te zetten, vind ik."

Bekijk bericht op "nos.nl - 14-06-2020 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

ROL WETHOUDERS WERKT VOLLEDIG AVERECHTS!!

Ze zouden het verschil kunnen maken bij Provincies en Den Haag en de leefbaarheid voorop kunnen stellen. Krimp en sanering zouden ze aan moeten kaarten.

Maar nemen we onze regio BUCH/Kennemerland dan blijkt niets van dit alles te gebeuren:

De in Uitgeest dit najaar gewaarschuwde PvdA wethouder speelt onder een hoedje met de hier beruchte Omgevingsdienst IJmond. Bij de Raad ontkent hij glashard wat op de gemeente afkomt: straks urenlang elke 70 sec. een laagvlieger en een dag en nacht "super preferente" Polderbaan. Dat wordt desastreus voor de volksgezondheid, maar de hele politiek houdt zich onwetend.

In Castricum overheerst een VVD wethouder uit Groot Amsterdam. Metropool ontwikkeling, bouwen voor de overloop van de MRA, voluit steun voor de verdere groei van Schiphol en die vermaledijde Metropool van GL burgemester Halsema, vml. Stas PvdA Sharon Dijksma en de PvdA gedeputeerde Olthof en CEO Schiphol Dick Benschop.

Een walgelijke kliek van bestuurders die klakkeloos het door de sector aangestuurde Mainport en Metropool beleid over onze nog mooie regio blijft uitstorten.

Waar blijft toch het PVRC bestuur bij het aan de kaak stellen van deze wantoestand?!

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Met het metropool beleid is niks mis naar mijn mening,metropool regios zijn sterk en dynamisch. De randstad is dichtbevolkt en lijkt redelijk op een metropool,dat is nu eenmaal de realiteit. veel natuur is er sowieso niet buiten een paar plassen.
Het op een goede manier verder ontwikkelen van deze regio vind ik belangrijk.
De ranstad zou een mooie park-achtige metropool regio kunnen worden met een goede leefomgeving voor de bewoners.

Het probleem is schiphol dat midden in deze park regio ligt en een enorme vervuiling en geluidsoverlast geeft voor de gehele regio. De luchtvaart op de huidige locatie verpest het hele concept en het is ook absoluut niet noodzakelijk om middenin de regio te zitten zoals andere metropool regios laten zien.

Bouw schiphol op een 3e maasvlakte,alles over zee dan heeft er vrijwel niemand last van. Past ook mooi bij de haven. Dan kan schiphol een klein touristisch vliegveld worden met 200k vluchten max. Het is voor de overstappers niet noodzakelijk om dicht bij de stad te zitten,ze gaan er toch niet heen. Voor toeristen is dat veel belangrijker.

(ja ik weet dat velen deze mening niet zullen delen maar dit is hoe ik het zie).

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

EEN METROPOOL PAKT VOORAL BESTUURLIJK SLECHT UIT:

Blijft het probleem dat de luchtvaartsector via de strategische operatie EU Deltametropool niet alleen metropool ontwikkeling met een zwaar aangetaste leefomgeving door heeft gedrukt.

Aan deze ontwikkeling kleeft ook een bewuste, desastreuze aantasting van ons openbaar bestuur, dat niet opgewassen blijkt te zijn tegen de talrijke verzelfstandigde organisaties en clubs van bestuurders en managers die in een zorgvuldig opgebouwd netwerk de macht naar zich toe trekken.