Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Elias (VVD): ‘Schiphol moet doorgroeien’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1227 
|
 amstelveen.blog.nl 
hv_veiligheid_2285.jpeg

Door Johan Bos

Schiphol moet gewoon kunnen doorgroeien, met een sterke en zelfstandige KLM, die op het ogenblik goed is voor tweederde van de klandizie van de luchthaven. Maar omdat beide particuliere bedrijven zijn, is financiële staatssteun niet aan de orde. Dat betoogde Tweede Kamerlid Ton Elias maandagavond in een politiek café van de Amstelveense afdeling van zijn partij. Er kan volgens Elias een overloop van passagiers worden georganiseerd naar vliegveld Lelystad.

Elias is woordvoerder over luchtvaart en was naar Amstelveen gehaald in verband met de zorgen die men hier heeft over de dreigende greep van Air France in de kas van KLM, wat daar tot immens banenverlies en financiële ellende zou leiden. Om zich daar tegen te verzetten is weliswaar staatssecretaris Mansveld naar Parijs geweest, maar volgens VVD-raadslid Walter Vervenne is dat een te laag niveau. Hij vindt dat Mark Rutte zich over de kwestie persoonlijk met de Franse premier had moeten verstaan. Dat achter de schermen zoiets niet gebeurt, kon er bij Elias overigens moeilijk in.mensen vvd

Die benadrukte verder dat de staat zich niet met de bedrijfsvoering van particuliere bedrijven bezig kan houden, dus er ook geen geld in pompen, zoals de miljarden die destijds tevergeefs in RSV zijn gepompt. Daar staat tegenover dat Schiphol, goeddeels aangestuurd door de KLM, een enorme economische motor van Nederland is. Wie in de buurt van de luchthaven wil wonen, moet hinder maar voor lief nemen, vindt hij. Een probleem is dat op dit moment in de omgeving van Schiphol, onder meer voor Amstelveen, beperkingen gelden waardoor soms hele wijken niet kunnen worden gebouwd. Dat heeft enerzijds met veiligheid met ook met hinder te maken. Dat laatste is volgens Elias niet nodig als degenen die in zulke regio’s een nieuw huis willen laten bouwen vooraf schriftelijk akkoord gaan met vlieghinder en daarvoor tekenen.

Alderstafel

Met praatgroepen van allerlei belanghebbende partijen, zoals de onder leiding van PvdA-corifee, ex-minister en voormalig commissaris van de koningin Hans Alders (de zogenoemde Alderstafel) had Elias evident weinig op. Alders stuurde een advies aan de minister, waar weer allerlei kritiek op kwam. Hij is volgens Elias wel een meester in polderen. “Ik vind dat de politiek zelf de verantwoording moet nemen en ben geen voorstander van zo’n constructie de Alderstafel. Gemaakte afspraken moeten niet stelselmatig niet worden nageleefd, maar daar zijn altijd weer uitzinderingen bij vastgelegd. En die kunnen worden opgerekt.”

Intussen is niet iedere VVD-er het met Elias eens. Partijgenoten in de zaal, maar ook vertegenwoordigers van vakbonden, vonden dat als de staat niet ingrijpt bij Air France KLM – en in de luchtvaart in het algemeen – werkgelegenheid op grote schaal verloren kan gaan. Onder meer doordat oosterse luchtvaartmaatschappijen enorme subsidies van hun regeringen krijgen, wat de internationale concurrentie vervalst. Daar zou Europese regelgeving tegenover moeten staan en Schiphol zou bepaalde luchtvaartmaatschappijen niet meer toe moeten laten, was de boodschap. Iemand bracht de klacht van sommigen onder woorden: “Het is onmogelijk voor de KLM te concurreren met maatschappijen die worden gesubsidieerd, piloten weinig betalen. Waarom doet u daar niets aan?”

Elias: “Als u van ons verwacht dat wij van een derde van alle maatschappijen die naar Schiphol komen het landen niet meer toestaan, begrijpt u de internationale concurrentieverhoudingen niet.” Hij heeft overigens, samen met de SP, wel een motie ingediend waarin werd aangedrongen op onderzoek om in Europees verband na te gaan wat het effect is op de markt van door hun overheden gesteunde maatschappijen uit het Midden Oosten.

Wat weer tot verbazing in de zaal leidde. Amerika, Canada, Duitsland en talloze andere landen hebben wel beperkingen op het gebied van landingsrechten, werd gezegd. “Iedereen doet het, behalve Nederland.”

Bekijk bericht op "amstelveen.blog.nl"

Reacties op dit bericht