Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eindhoven Airport ‘proefcasus’ voor luchtvaart Nederland

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 668 
|
 Eindhovens Dagblad 
hv_natuur_2186_2.jpeg

Eindhoven Airport wordt een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland. In een half jaar tijd moeten alle partijen samen concrete en innovatieve en duurzame maatregelen bedenken voor de toekomst van de luchthaven.

Een onafhankelijke 'verkenner' die het proces - proefcasus geheten - van een half jaar gaat begeleiden, wordt binnenkort aangesteld. Dat hebben alle betrokken overheden deze week afgesproken.

De proefcasus moet in beeld brengen 'hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit', staat in een persbericht te lezen. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus. De aanpak moet een voorbeeld zijn voor de landelijke discussie over de groei van de luchtvaart. Eind volgend jaar moet daarover de Luchtvaartnota verschijnen.
De komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld. De casus moet eind maart 2019 afgerond worden. Volgens een brief van wethouder Monique List aan de gemeenteraad van Eindhoven betekent dit niet dat de formele procedure voor een nieuwe vergunning voor het vliegveld opzij wordt geschoven. De vergunning is nodig omdat de huidige afloopt eind 2019. De proefcasus dient ter voorbereiding van die procedure.

Impact


Verder zijn er het afgelopen jaar vier scenario's opgesteld voor hoe het verder moet met de luchthaven. Daarbij is gekeken naar de impact van al dan niet meer vluchten op leefbaarheid, milieu, bereikbaarheid en economie. De uitkomst komt binnenkort naar buiten. Volgens List is de mate waarin het vliegverkeer kan groeien, één van de variabelen. Maar ook leefbaarheid en gezondheid spelen een rol. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet sowieso 'ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio', schrijft List.

Bekijk bericht op "Eindhovens Dagblad"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Een toekomstige duurzame luchthaven is een luchthaven met elk decennium MINDER vliegbewegingen!

Geplaatst door Henk Bartels uit Wintelre

Eindhoven Airport staat alleen in dienst voor de goedkope vakantiereizen,. Door de aandeelhouders (provincie Noord Brabant / gemeente Eindhoven / Schipholgroep) wordt dat beschouwd als 'ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio'. De omwonenden ervaren alleen overlast van geluid en stank. Als dit een duurzame luchthaven moet worden, dan is minder vliegen de enige optie.

Geplaatst door M uit U

Een duurzame luchthaven bestaat niet.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Dit Eindhovense project zou alleen geschikt zijn als proefcasus voor de overige luchthavens als eventuele scenario's met volumegroei krachtig verworpen worden en er juist toegewerkt wordt naar substantiële krimp van economisch minder nuttige luchtvaart. Dat is een logisch gevolg van het klimaatbeleid dat een hoge jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot vergt.

De Nederlandse luchthavens moeten geen kweekvijvers zijn voor groei van de luchtvaartsector, maar centra waar de wereld redelijk goed bereikbaar is voor mensen die voor hun werk moeten vliegen. Deze zakelijke passagiers dragen wel aan de economie bij. Pretvluchten, goedkope stedenvluchten en zeer frequente vakantievluchten niet. Aangezien het segment zakelijke passagiers op alle Nederlandse luchthavens (zelfs Schiphol) een kleine minderheid van alle passagiers omvat, kan met een gerust hart van volumegroei afgezien worden zonder de regionale en landelijke economie enige schade toe te brengen.

Deze aanscherping zou de waarde van dit Eindhovense project verhogen.

Geplaatst door Bernard Gerard uit Eindhoven

Het bestuur van BVM2 (Beraad Vlieghinder Moet Minder) neemt half augustus een voorlopig standpunt in. Er zijn zowel betere als slechtere scenario's dan de situatie eind 2019 denkbaar. De tekst is vaag.
Op www bvm2.nl kan men de officiele teksten lezen en de discussie volgen.