Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eindhoven Airport kan verder doorgroeien

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1115 
|
 rijksoverheid.nl 
me_vliegtuig_IMG_0713.jpg

Eindhoven Airport mag de komende jaren verder doorgroeien. Dit schrijven staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en minister Hennis-Plasschaert (Defensie) aan de Tweede Kamer. Een evaluatie wijst uit dat de luchthaven zich houdt aan de afspraken, zoals het beperken van de geluidshinder voor omwonenden. Daarom mag het vliegveld de komende jaren in stappen doorgroeien met in totaal circa 15.000 extra vliegbewegingen per jaar tot 2020. Dan krijgt Eindhoven Airport een capaciteit van zo’n 43.000 starts en landingen per jaar. Om in de regio zoveel mogelijk draagvlak voor de groei te creëren wordt het aantal vluchten na 23.00 uur en op zondagochtend beperkt.

De bewindspersonen baseren het besluit op een advies van Hans Alders dat tot stand is gekomen na overleg met omwonenden, gemeenten en belangengroepen. Omdat enkele partijen zich ondanks een aantal tegemoetkomingen niet konden vinden in het advies, is de afgelopen weken gezocht naar een manier om meer draagvlak voor de ontwikkeling van de luchthaven te vinden.

Staatssecretaris Mansveld: ‘De provincie Brabant en de regio Eindhoven hebben veel ambitie en willen de regionale economie en werkgelegenheid laten groeien. Onderdeel hiervan is de groei van Eindhoven Airport. Dat betekent dat we steeds blijven zoeken naar een goede balans, want groei betekent ook geluidshinder. Daarom is het belangrijk dat deze hinder zoveel mogelijk beperkt wordt. Dat kan niet anders dan door steeds weer met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Een uitdaging voor de luchtvaartsector en de regio, hoe ingewikkeld dat soms ook is.’

Minder starts en landingen na 23:00 uur
Een direct gevolg van het besluit van de bewindspersonen is dat over een jaar gemeten maximaal gemiddeld vier geplande landingen per dag mogen worden uitgevoerd na 23.00 uur door vliegtuigen die op Eindhoven gestationeerd zijn. Voor de jaren 2016 en 2017 geldt hierbij een maximum van 5 geplande landingen per dag en voor de jaren erna een maximum van 6 geplande landingen per dag. Daarnaast mogen er geen vluchten meer worden gepland na 23.30 uur.

Dit betekent een beperking ten opzichte van het Luchthavenbesluit uit 2014, dat ruimte biedt voor maximaal acht geplande landingen tussen 23.00 en 24.00 uur. Ook mogen er op zondagochtend tussen 7.00 en 8.00 uur slechts een beperkt aantal vliegtuigen landen. Een deel van de groei die jaarlijks is toegestaan (1500 vliegbewegingen) wordt afhankelijk van het aantal landingen dat na 23.00 uur heeft plaatsgevonden. Dit deel wordt namelijk pas toegestaan als in het voorafgaande jaar het aantal landingen na 23.00 uur niet meer was dan op jaarbasis maximaal gemiddeld 3 per dag. Deze maatregel moet een extra prikkel bieden voor de luchtvaartsector om het aantal landingen na 23:00 zoveel mogelijk te beperken.

Eerste en tweede fase
De luchthavens Eindhoven en Lelystad nemen stap voor stap een deel van de groei van Schiphol over. Zo kan Schiphol haar positie versterken als internationale luchthaven met veel transferverbindingen en een sterke concurrentiepositie. Het creëren van ruimte voor meer vluchten op de regionale vliegvelden draagt hierdoor bij aan de Nederlandse economie en is ook belangrijk voor de regionale economie. In 2010 is door het kabinet het advies van Hans Alders overgenomen dat Eindhoven Airport tot 2020 circa 25.000 extra vliegbewegingen mag uitvoeren, opgesplitst in twee stappen. In de eerste fase, tot eind dit jaar, mochten er circa 10.000 extra vliegbewegingen worden uitgevoerd. Door de positieve evaluatie mag de luchthaven nu doorgroeien met nog eens 15.000 extra vluchten tot 2020.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Voor mij is het een groot vraagteken waarom de Nederlandse economie blijkbaar geen andere manier meer heeft om geld te genereren dan luchthavens uit de grond te stampen.
Daar vliegtuigen de meest erge manier is om de leefbaarheid totaal te verzieken, begrijp ik de Nederlandse Staat in het geheel niet meer, daar zij dit zelfs promoot.
Sterker nog: ik vind het regelrechte staatsterreur.

Er zijn nog diverse andere industrievormen die goed geld kunnen opleveren en niet zo´n negatieve impact hebben op de leefbaarheid van een land zoals de luchtvaartsector dat heeft.
Luchthavens vreten ruimte, luchthavens vervuilen als de ziekte, luchthavens vreten energie en luchthavens zorgen voor een onveilige situatie door de exorbitante hoeveelheden aan toestellen die komen en gaan.
En daar komt nog bij dat de toestellen die komen en gaan woonwijken niet (kunnen) ontzien en hun verderfelijke herrie en vervuiling over de inwoners uitstorten!Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Eindhoven Airport heeft als grootste aandeelhouder de Schipholgroup 51% (waarvan de Staat weer eigenaar is voor 70% en gemeente Amsterdam voor 20%). Verder zijn de provincie Noord Brabant en gemeente Eindhoven beide voor 24,5 % eigenaar van Eindhoven Airport.

Men schrijft dat ook de regio Eindhoven de ambitie hebben om Eindhoven Airport te laten groeien. Dit is voor een gedeelte correct. De omliggende gemeenten willen echter een mindere snelle groei, maar hebben in 2010 hun "ziel" verkocht en ingestemd met deze uitbreiding tot 43.000 vliegbewegingen. Doordat de omwonenden de toegenomen overlast steeds meer gaan ervaren en het einde is niet (nooit) in zicht, beginnen nu ook de omliggende gemeente tegen te pruttelen. Maar ook niet meer dan wat roepen!

"Groei betekent ook geluidshinder", maar dat moet nu wel door de regio worden opgelost. Dus de veroorzaker van ontoelaatbare geluids- en standhinder kan ongestoord zijn gang gaan, degene die er onder lijdt moet het maar verder uitzoeken. We mogen het niet vergelijken met Schiphol en omwonenden, maar het komt (wellenswaar in het klein) op hetzelfde neer.
Verder wordt er gezegd "we moeten in gesprek gaan met elkaar"! Naar mijn bescheiden mening en gelet op wat er bij Schiphol is bereikt door met elkaar in gesprek te gaan ben ik weinig tot niet hoopvol. Ofwel daar bereiken we absoluut niets mee. Hoe dan wel?

Hoe bestaat het toch dat Eindhoven Airport zo'n groei kan maken? Is het dat de prijzen voor gebruik van het vliegveld heel laag zijn en de "prijsvechters" de dienst uitmaken? Het vliegveld, Vliegbasis Eindhoven is eigendom van het ministerie van Defensie ( 100% van de Staat!) en Eindhoven Airport is een bedrijf dat een medegebruikersvergunning heeft voor het vliegveld. Op deze wijze wordt door Eindhoven Airport handig gebruikt gemaakt van dit "gratis" vliegveld en kunnen de prijzen laag worden gehouden, prijsvechters aantrekken en van oorspronkelijke zakenvliegveld een vakantievliegveld maken. De omwonenden hebben het nakijken.

Helaas zijn de gehinderde omwonenden ruim in de minderheid, en de meerderheid adoreert Eindhoven Airport met zijn vele vliegbestemmingen (met uiteraard de lage prijzen). Er is geen en kan geen balans worden gevonden in groei en beperken van hinder. Nee, het enige wat kan helpen is direct omwonende of hele dorpen weg te kopen. Als voorbeeld noem ik Wintelre een kempisch dorp, en vanaf 1570 al een zelfstandig parochie. Dit dorp met momenteel 1860 inwoners wordt door het vliegveld, in 1932 aangelegd, en Eindhoven Airport nu ernstig bedreigd. Bij het realiseren voor een tweed uitbreiding van vluchten is er een "hinderbeperkende" maatregel bedacht. We leggen een nieuwe vliegroute 1b aan, deze ligt direct met een zeer korte bocht om Wintelre, en hiermee hebben we verder in de regio minder gehinderden. Het aantal nieuwe gehinderde in Wintelre nemen we dan maar voor lief. Hiermee wordt het dorp, dat toch al overlast heeft bij het opstijgen / landen van burgervliegtuigen, oefenen defensie vliegtuigen / helikopters, het geluid van het taxiën, het proefdraaien van defensie en civiele vliegtuigen en het oefenterrein van legerbasis Oirschot nog eens extra belast. Maar we zijn in de minderheid.

Als alternatief voor route 1b, heeft gemeente Eersel (waar Wintelre bij hoort) voorgesteld om vanaf de start in een rechte lijn naar het zuiden te vliegen. Helaas komen we dan in het Belgisch luchtruim waarover afspraken gemaakt dienen te worden. Nu blijkt dat er al een overeenkomst is, het FABEC (Funtional Airspace Block Europe Central), waar Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland, hun luchtruimen voor elkaar dienen open te stellen. Maar zoals in veel gevallen: men houdt zich niet aan de afspraken en hierdoor is het rechtdoor vliegen naar het zuiden (nog) niet toegestaan. Je zou verwachten dat men deze afspraak gaat bespreken, maar nee, we leggen een nieuwe vliegroute langs een klein dorp (die kunnen we makkelijk stil krijgen) en dan hoeven we niet met België in gesprek, want dat duurt te lang.

Er is dus maar één belang en dat is de economische kant, niet het milieu en zekere niet de omwonenden. Ik denk erover om van mijn korte leven op aarde te gaan genieten, en zoveel mogelijk gebruik maken van de aangeboden (goedkope) vliegreizen bij mij om de hoek. Dan hoor en heb ik in elk geval niet de overlast van het vliegveld bij mij thuis en behoor dan bij de meerderheid (die nu ook niet denkt aan de volgende generaties).

De toekomst zal uitwijzen, maar nu is het "Wie dan leeft, wie dan zorgt".Geplaatst door s. van halm uit Hoofddorp

@Elodie

Ik neem aan dat de bewoners van Wintelre door het nemen van deze maatregel gecompenseerd worden?

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Er wordt als compensatiemaatregel voorgesteld de aanleg van een speelterrein en dat we misschien onze traditionele vliegwedstrijd mogen houden!

Hoe serieus wordt je dan genomen als zo'n dergelijke voorstellen worden gedaan. Nee, het zal in de toekomst dezelfde ellende geven die de omwonenden bij Schiphol nu ervaren.

Het is helaas onbegonnen werk om als omwonenden tegen de overheid op te moeten "boxen".

De omwonenden (de tegenstanders) worden door de meerderheid (de voorstanders) gewoon weggehoond. Ik zou willen voorstellen: laat alle voorstanders verplichten om hun woning te ruilen tegen de tegenstanders. Zou dat een oplossing zijn?