Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Einde Schipholoverleg: ‘Leefbaarheid Haarlemmermeer opgeofferd aan belangen luchtvaart’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 801 
|
 hcnieuws.nl - 14-01-2020 
HvS_beleef_Schiphol.JPG

SCHIPHOL - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert, een op een, al een jaar lang zeer intensief overleg met Schiphol over de doorgroei tot 2050. De overlegpartijen in de Omgevingsraad Schiphol zijn voorgoed aan de kant geschoven.

Schiphol en het ministerie beslissen voortaan samen over de toekomst van de luchthaven. En daarmee tevens over die van de omgeving. Bewoners en andere partijen worden niet langer gehoord en staan buitenspel. Boven het duodorp Zwanenburg-Halfweg, de meest door Schiphol gehinderde woonkern, pakken donkere wolken zich samen.

ONDERHANDELINGEN

Het wrange is dat de bewonersdelegatie binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) dit scenario in feite over zichzelf heeft afgeroepen, stellen Kees van Ojik en Eef Haverkort vast. Van Ojik was jarenlang delegatieleider van de bewoners en trad vorig jaar terug nadat hij 'een prima overeenkomst' had bereikt. Haverkort maakt namens de bewoners nog wel deel uit van de ORS. Het Schipholdossier heeft voor hen beiden geen geheimen en ze weten precies waar het fout gegaan is. "Doordat de grens aan de groei van Schiphol voor de periode tot en met 2020 was bereikt verzocht minister Van Nieuwenhoven de ORS, met daarin een belangrijke stem voor de bewonersdelegatie, een advies uit te brengen voor de periode tot en met 2030. Na moeizame onderhandelingen werd een compromis bereikt dat inhield dat Schiphol in de komende tien jaar mag groeien van 500.000 vliegbewegingen nu tot 525.000 in 2030. Nadat aanvankelijk binnen de tien bewonersclusters er een ruime meerderheid was voor dit eindbod ging een aantal er anders over denken en wilde geen groei meer. Het overleg mislukte."

Door eigen schuld zijn we nu buitenspel komen te staan
.

BUITENSPEL
Doordat de ORS niet in staat bleek een advies uit te brengen trok minister Van Nieuwenhoven het dossier naar zich toe en vroeg oud-staatssecretaris Pieter van Geel hoe het verder moest met de vastgelopen ORS. "Zijn antwoord was duidelijk", zegt Van Ojik met het rapport van december 2019 in zijn handen. "Het moest maar afgelopen zijn met de ORS in de huidige vorm. En daarmee ook met de invloed van de bewoners. Zij worden niet langer geconsulteerd en staan dus volledig buitenspel. Door een bewonersdelegatie die wordt gedomineerd door actiegroepen die niet thuis kunnen komen met de boodschap dat er vluchten bijkomen. Het onderhandelingsresultaat betekende dat Schiphol in tien jaar niet meer zou groeien dan met jaarlijks één vliegtuig per baan per dag. Door eigen schuld zijn we nu buitenspel komen te staan. De ORS functioneert niet. In tegenstelling tot de Tafel van Alders waar men wél akkoorden wilde sluiten gingen in de ORS partijen voor het eigen belang. De minister zag haar kans schoon en schoof de huidige grens op naar 540.000 vliegbewegingen, een aantal dat ze steeds al gewild had."

ACHTERKAMERTJESOVERLEG
Volgens Haverkort en Van Ojik is de regio terug naar de situatie van vóór 2006. Ook toen werd er niet mét maar óver de omgeving beslist. De komst van de Alderstafel bracht hierin verandering. Na het mislukken van de ORS is er volgens beide deskundigen 'achterkamertjesoverleg tussen Schiphol en het ministerie buiten de omgeving, media en publiciteit om'.

Kees van Ojik: "Dit overleg heeft een plan opgeleverd om twee extra banen aan te leggen. Een tweede Kaagbaan en een baan tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan in. Een werkgroep van het ministerie en de luchthaven droomt van een groei naar 600.000 vliegbewegingen of meer en wil om die reden een herschikking van het huidige banenstelsel. Ik kwam erachter nadat ik maar eens wat mensen ben gaan bellen. De herschikking betekent 20 tot 30 duizend ernstig gehinderden extra. De uitbreiding op zee die het miniserie niet wil gaat met dit plan op het land plaatsvinden. Er wordt gedaan alsof het maar een studietje is, maar de mindset van Schiphol en het ministerie is totaal veranderd. Er komt in de toekomst een orkaan aan geluid en verontreiniging boven de regio te hangen. Een pikzwart scenario. De hele regio, met Haarlemmermeer voorop, wordt dan onleefbaar. Opgeofferd aan de belangen van de luchtvaart."

Haarlemmermeer wil bouwen, bouwen, bouwen.


LUCHTVAARTNOTA
Eef Haverkort vult aan: "Haarlemmermeer wil bouwen, bouwen, bouwen. Dat kun je dus vergeten. Het is het een of het ander. Meer vliegen en minder herrie, dat kan niet. Daarbij komt dat de toetsing van milieuregels uitgaat van het aantal mensen dat in 2005 in het door Schiphol gehinderde gebied woonde. Daarna zijn er wél 200 tot 300 duizend mensen bijgekomen. Voor Schiphol bestaan zij niet. Spookgehinderden noemen wij ze." Haverkort vermoedt een proefballonnetje. "Uiteindelijk zal blijken dat dit plan helemaal niet kan. Alleen al vanwege de veiligheid niet. Om over de waardevermindering van de huizen in de regio nog maar te zwijgen. Maar waarom komen ze er dan mee? Is het wellicht om eerst die 600.000 duizend geaccepteerd te krijgen en daarna te zeggen 'als dit niet kan dan moet het dus op een nadere manier'. Ik weet het niet." Van Ojik die al vanaf oktober 1967 met Schiphol bezig is, roert nadenkend in zijn koffie en zegt dan: "Dit is geen proefballon. De minister van Financiën heeft niet voor niets 770 miljoen euro in de KLM gestoken. Binnenkort verschijnt de nieuwe Luchtvaartnota en reken maar dat deze plannen erin staan."

INFORMATIEBIJEENKOMST
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg houdt woensdag 15 januari (vanavond) in De Olm, Olmenlaan 141, een informatiebijeenkomst over de actuele ontwikkelingen rond Schiphol. Ook zal de uitslag van de enquête bekend gemaakt worden. De vertegenwoordigers van Zwanenburg-Halfweg in het Schipholoverleg komen tijdens de bijeenkomst die om 20.00 uur begint, met meer details over de berichten.

Frans Witteman

Bekijk bericht op "hcnieuws.nl - 14-01-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Dit heet dan een democratische rechtstaat. NIET dus. De gezondheid en het leefgenot van tienduizenden mensen mag gewoon worden opgeofferd door het elitaire Schiphol Schoelje. En ze doen dit zo schunnig, dat omwonenden de boodschap meekrijgen, dat ze dit aan zichzelf hebben te wijten, onder het mom dat "de ORS niet in staat bleek een advies uit te brengen".

Voor alle duidelijkheid: het advies van omwonenden is: STOPPEN MET DIE IDIOTE GROEI EN WEL NU!!!

Bij mij gaat 'vliegschaamte' nu langzamerhand over in 'vlieghaat'!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Het orakel Kees van Ojik is even opgedoken uit z'n winterslaap. Heeft een boze droom gehad. Welterusten meneer van Ojik. We zullen u niet meer storen. Laat u ons nu ook met rust? Is voor iedereen beter.