Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eerste reactie Schiphol op aankondiging kabinet

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 269 
|
 Schiphol.nl 
schiphol_DSC_3246.JPG

Schiphol heeft als opdracht om Nederland te verbinden met de wereld en tegelijk onze impact op de leefomgeving en het klimaat versneld te verminderen. Schiphol is niet voor groei om de groei, maar ook niet voor krimp om de krimp.

Wij zijn wél voor een goed doordachte aanpak die leidt tot het beoogde doel: het verbinden van Nederland met de wereld met een steeds stiller en schoner Schiphol. Dat geeft zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen: omwonenden, overheden en luchtvaartsector. In die balans blijven wij onverminderd investeren. Daar horen een natuurvergunning en een luchthavenverkeersbesluit bij waar hard aan wordt gewerkt.

Wij zullen samen met de luchtvaartmaatschappijen in overleg treden met het kabinet om bij te dragen aan zo’n goed doordachte aanpak. De plannen van het kabinet zoals nu gepresenteerd leiden tot grote onzekerheid en veel blijft onduidelijk. We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving.

Het is teleurstellend dat, in afwijking van de ambitie uit het regeerakkoord, een besluit over Lelystad Airport pas in 2024 kan plaatsvinden. Wij hopen dat dit eerder kan.

Bekijk bericht op "Schiphol.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Opening van Airport Lelystad voor het overnemen van vakantievluchten van Schiphol heeft tot doel Schiphol ruimte te bieden voor groei van netwerkvluchten.

Dat is destijds aan de Alderstafel afgesproken. Andere redenen (zoals prijsvechters accommoderen) zijn door alle betrokkenen afgewezen.

Nu Schiphol niet meer groeit en tov 2019 krimpt, vervalt deze afspraak. Lelystad dan toch openen is strijdig met de gemaakte afspraken en heeft dus geen ander verdedigbaar maatschappelijk nut.

Uitstel van een kabinetsbesluit met 2 jaar is volstrekt zinloos en schept onnodige verwarring, rechtsonzekerheid en een rechtszaak over de natuurvergunning

Het besluit kan nu genomen worden als uitvloeisel van de krimp naar 440k. Daar moet het kabinet niet voor weglopen.

Dus Lelystad Airport niet openen voor commercieel luvhtvervoer, de luchtverkeersleiding opheffen en het ztationsgebouw een andere bestemming geven of slopen.

SATL zou kunnen besluiten deze argumenten in zijn verweer op te nemen.

Een snel besluit tot niet openen bespaart het kabinet en minister Harners gezichtsverlies en kostbare tijd.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Lelystad staat nog steeds in de planning. Men wacht 2 jaar omdat de urgentie er op dit moment niet is en het geeft de gelegenheid om vooruitlopende daarop te proberen het stikstof verhaal sluitend te krijgen. Mogelijk hangt ook de herindeling van het europese luchtruim hiermee samen.
Opening lelystad zou in de ogen van het kabinet ook noodzakelijk kunnen zijn om de krimp op schiphol mogelijk te maken.

In een nieuwsbericht eerder over de personeelstekorten werd gewezen op Duitsland en de grote hoeveelheid kleinere vliegvelden. Wat het allemaal wat flexibeler zou maken.
En in een verder verleden werd gewezen op bijvoorbeeld parijs en london. Waar men verschillende vliegvelden heeft en het vakantie en netwerk verkeer meer gescheiden is. Dat is denk ik waar men in Nederland nog steeds naar toe wil.

De eerder "afgesproken" 540k gold voor schiphol en lelystad samen. Misschien dat dat ook voor opgaat voor de 440k? Als lelystad open gaat zou dat voor schiphol mogelijk minder dan 440k vluchten betekenen.

Van mij hoeft lelystad echt niet open maar het zou wel meer mogelijkheden geven om de reductie op schiphol te realiseren. De vluchten die overblijven moeten toch ergens worden ondergebracht.

Ik vraag mij af in hoeverre het handhaven van het wettelijke geluidsstelsel (in dit artikel het "oude" geluidsstelsel genoemd) gaat bijdragen aan een verschuiving van de overlast. Dit lijkt mij eerder bangmakerij van schiphol om te proberen de omwonenden ervan te overtuigen dat dit een slecht idee is.
Ook de secundaire banen hebben handhavingspunten met limieten. Daar zit men dan ook snel tegen de limiet aan verwacht ik.

Voorlopig allemaal niet actueel. Aantal vluchten nog steeds een stuk lager dan voor de pandemie.
Verwacht ook dat vliegen minder populair gaat worden/zal blijven voor veel vakantie gangers. Het risico op besmetting blijft hoog en ziek worden op vakantie is niet ideaal.
Nu een zomer golf en nog steeds een oversterfte van 150-200 per week. (dit valt net binnen de statistische marge maar als dit weken achtereen het geval is,wat het is,dan kan je toch wel van echte en structurele oversterfte spreken). De situatie is nog lang niet genormaliseerd en zal dat waarschijnlijk ook nooit meer worden.

Het speelt ook een grote rol in de personeelstekorten,als er opgeteld gedurende 4-6 maanden per jaar 5% van de mensen besmet is. En dan daarbij de langzaam afnemende vitaliteit van de bevolking.
Er werken meer mensen dan ooit tevoren maar toch zijn er nu grote tekorten. Dat komt toch ergens vandaan en zoveel is de economie niet gegroeid. Krimp zelfs in sommige sectoren zoals bijvoorbeeld schiphol. En toch personeels tekort wat er voor de pandemie bij 500k vluchten niet was.

We kunnen niet grote aantallen arbeidsmigranten blijven binnenhalen. Dus moeten we toe naar een ander soort economie. Een meer hoogwaardige economie die minder afhankelijk is van grote aantallen arbeidsmigranten in laagwaardige banen. Helaas werd dit niet genoemd in de brief aan de kamer van minister van Gennip over de tekorten op de arbeidsmarkt.