Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Eersel wil GGD-onderzoek naar gezondheidsrisico’s van Eindhoven Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1670 
|
 ed.nl - 13-03-2019 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg

Door Judith Evertse

EERSEL - De Eerselse gemeenteraad wil dat de GGD Brabant-Zuidoost een extra onderzoek gaat doen naar eventuele gezondheidsrisico’s die door Eindhoven Airport worden veroorzaakt. De resultaten moeten worden meegewogen in het advies over de toekomst van de luchthaven die in april aan de minister wordt overhandigd.

Wethouder Eric Beex (Eindhoven Airport) heeft opdracht gekregen zoveel mogelijk draagvlak voor dit plan te zoeken bij de andere regiogemeenten. De voltallige gemeenteraad stemde in met dit voorstel, dat werd ingediend bij de behandeling van het jaarlijkse beleidsplan (Kadernota) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit document wordt aan alle gemeenteraden van de aangesloten 21 regiogemeenten voorgelegd.

Input
De Eerselse partijen willen dat het onderzoek nog de komende maand wordt uitgevoerd, zodat het als input kan dienen in de Proefcasus Eindhoven Airport. Binnen die Proefcasus nemen diverse betrokken partijen (zoals omwonenden, gemeenten en ondernemers) toekomstscenario’s voor de luchthaven onder de loep. Eind april brengt verkenner Pieter van Geel hierover zijn advies uit aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). De GGD-studie zou daarin meegenomen moeten worden.

Hinder
Eersel staat op het standpunt dat de ontwikkeling van Eindhoven Airport geen nadelige effecten mag hebben op het milieu, leefbaarheid en de gezondheid van haar inwoners. Nu al geven veel Eerselnaren aan hinder te ondervinden van de luchthaven, door de ligging van de gemeente nabij Eindhoven Airport.

Zichtbaar
In de Proefcasus zelf komt het thema gezondheid en de invloed van de luchthaven momenteel onvoldoende aan de orde, vinden de fracties in Eersel. Er wordt weliswaar een GGD-studie uitgevoerd in het kader van de Proefcasus, maar daarin wordt vooral de beleving van omwonenden gemeten als het gaat om geluidshinder en slaapverstoring, en hun zorgen over hun gezondheid. ,,Wij willen als gemeente dat er ook onderzoek wordt gedaan naar onzichtbare elementen-zoals uitstoot van fijnstof-en de directe relatie met gezondheid,”aldus raadslid Rik Spooren (Eersel Samen Anders), die het amendement mede heeft opgesteld.

Wethouder Beex wees de raad op de zeer beperkte tijd die de GGD nog heeft om de studie uit te voeren. Toch beloofde hij om zo snel mogelijk het gesprek hierover aan te gaan met de gezondheidsdienst. Ook gaat hij te rade bij de andere regiogemeenten.

Bekijk bericht op "ed.nl - 13-03-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Elodie uit Wintelre

Goed dat er tenminste één wethouder is die niet alles uit handen geeft aan dhr. van Geel met zijn Proefcasus. Het verbaast me dat colleges van B&W overige omliggende gemeenten alle regie uit handen geven. Gewoon zelf aan het roer gaan staan en opkomen voor hun inwoners. Nog beter om met elkaar optrekken en voorkomen dat je tegen elkaar uitgespeeld gaat worden.