Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Een duidelijk loket voor omwonenden

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 662 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl 
logo_maatschappelijke_raad_schiphol.jpg

Yteke de Jong

Eddy van Hijum (50) is de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) die meepraat over de toekomst van de nationale luchthaven. De MRS, een soort opvolger van de Omgevingsraad Schiphol, moet op 1 juli van start gaan. Het voormalig CDA-Kamerlid, tevens oud-gedeputeerde van Overijssel, wil alle belanghebbenden bij elkaar brengen. „Ik hoop dat we elkaar minder in de rechtszaal zullen treffen.”

440.000 vluchten is een tamelijk willekeurig getal


SchipholAls gedeputeerde van Overijssel was Van Hijum geen voorstander van de opening van Lelystad Airport, dat onderdeel is van Schiphol. Maar dat is geen beletsel in zijn huidige functie als voorzitter van de MRS, zegt hij.

Wat trok u aan in deze klus?

„Ook bij Schiphol is volgens mij sprake van een vertrouwensprobleem tussen overheid en burger, waardoor belangen uit elkaar lopen en polarisatie ontstaat. Als onafhankelijk voorzitter van de MRS wil ik proberen om met omwonenden, de sector en de overheid in gesprek te komen voor een onderwerp dat belangrijk is voor Nederland.”

Waarom is Schiphol belangrijk voor Nederland?

„Schiphol is onze nationale luchthaven en verbindt mensen en bedrijven met de rest van de wereld. Er werken duizenden mensen. Tegelijkertijd ligt het vliegveld in een zeer dichtbevolkt gebied en draagt het vliegverkeer bij aan geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen.”

Het merendeel van de klachten komt van een kleine groep mensen

„De snelle groei van Schiphol tot 2019 heeft geleid tot extra overlast in de omgeving. De overheid heeft een plicht om de publieke belangen van omwonenden, zoals gezondheid, veiligheid en leefkwaliteit, te beschermen. Er zijn in het verleden niet de juiste verwachtingen gewekt over hinderbeperking. Nu zien omwonenden, luchtvaartmaatschappijen en de overheid elkaar vaker in de rechtszaal dan aan tafel. Maar ik ben ervan overtuigd dat we weer in gesprek kunnen komen.”

De krimp van Schiphol is net van tafel geveegd door de rechter. Waar komt de MRS in het spel?

„Wij zijn een nieuwe club, die het belang van de omwonenden een plek geeft in de totale belangenafweging. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over bijvoorbeeld de groeiprognoses van Schiphol, maar ook over aanvliegroutes. Maar wij zullen bijvoorbeeld ook advies geven over de krimpplannen. De bewoners hadden het gevoel niet gezien en gehoord te worden. Met ons hebben ze een duidelijk loket.”

Die omwonenden zaten destijds ook in de Omgevingsraad Schiphol. Klopt het wel dat ze niet gehoord worden?

„Ze hebben het gevoel dat ze voortdurend aan kortste eind trekken en hun belang ondergesneeuwd is geraakt. Ik heb heel wat werkbezoeken gedaan in de afgelopen tijd. Ik heb nergens gehoord dat Schiphol dicht moet. Iedereen beseft wel dat het wonen bij een luchthaven voor een zekere overlast zorgt. Maar de balans is zoek geraakt.”

Minister Harbers (Infrastructuur) heeft nu drie scenario’s gepresenteerd voor krimp. Is dat waar de MRS naar op zoek is?

„Het is een goede intentie, maar we weten nog niet of dat oplevert wat iedereen ervan hoopt, namelijk minder hinder. Dat kan ik niet voorspellen. Harbers wil terug naar 440.000 vliegbewegingen, maar dat is ook een tamelijk willekeurig getal. Er moet een nieuw stelsel van normen en handhaving komen waaraan zowel omwonenden als de luchtvaartsector zekerheid kunnen ontlenen. En waarbij de impact op de omgeving niet alleen met modellen wordt berekend, maar ook echt gemeten.”

Ook milieugroepen zijn onderdeel van de MRS. Die zijn geen direct belanghebbende. Is dat geen handicap in dit construct?

„In de MRS hoort een bredere discussie thuis. We willen het geluid ophalen in hele omgeving. Dit betekent dat we omwonenden erbij betrekken, maar ook natuur- en milieuorganisaties, het bedrijfsleven en jongeren. Het is geen zwart-witdiscussie, het gaat om een balans. Natuurgebieden in de omgeving hebben overigens wel degelijk een direct belang. Die gebieden ondervinden de effecten van het vliegverkeer, zowel als het gaat om geluid als om luchtkwaliteit. Terwijl je in die gebieden nog geen hond mag uitlaten vanwege stikstof. Dat is toch scheef?”

Hoe wilt u met de blijvende tegengestelde belangen omgaan?

„Er moeten heldere keuzes gemaakt worden. Schiphol wordt niet als een normaal bedrijf behandeld. Het is raar dat de luchthaven geen natuurvergunning heeft en dat er geen goede bescherming is tegen overmatige blootstelling aan bijvoorbeeld ultrafijnstof en geluid. Democratie is in een wereld van tegengestelde belangen afwegingen maken. Daar spelen wij een rol in als MRS, naast bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Mijn hoop is dat de omwonenden straks serieus genomen worden.”

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht