Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Economie groeit niet door uitbreiding Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 652 
|
 nu.nl 
Schiphol_klimaatactie_191214_WP_7632.JPG

Een groei van het aantal vluchten op Schiphol komt de welvaart niet ten goede. Ook een krimp hoeft niet per se goed uit te pakken, maar daarbij kan de welvaart wel stijgen. Tot die conclusie komt onderzoeksbureau CE Delft in een maatschappelijke kosten-batenanalyse die het in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitvoerde en waar EenVandaag als eerste over berichtte.

Groei van de luchtvaart kost volgens de analyse altijd geld: jaarlijks tussen de 2,3 en 3,1 miljard euro. CE Delft keek daarbij naar meer dan alleen de ontwikkeling van de economie, maar ook naar zaken als geluidsoverlast, milieuvervuiling en gezondheidskosten. Met name maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en extra kosten voor gezondheidsklachten voor omwonenden kosten veel geld.

In totaal werden vijf scenario's onderzocht, waarbij in vier gevallen de welvaart daalde. Alleen een krimp van het aantal vluchten naar Nederland kan positief uitpakken. Daarbij gaat CE Delft ervan uit dat de internationale luchtvaart snel groeit en er maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te beperken.

Die welvaartswinst wordt onder meer bereikt doordat de geluidsoverlast en luchtverontreiniging dan afnemen. Alleen de vermindering van de geluidsoverlast levert al 2 miljard euro winst op. Bovendien verdwijnen dan vooral overstappende passagiers, waardoor voor Nederlanders de bereikbaarheid op peil blijft.

Schiphol laat weten dat de resultaten van deze kosten-batenanalyse niet overeenkomen met die van eerdere onderzoeken in opdracht van de Rijksoverheid. De luchthaven meent dat CE Delft "de positieve bijdrage op de beschikbaarheid en het vestigingsklimaat" niet zwaar genoeg heeft meegenomen. Ook zou het onderzoeksbureau te negatief zijn over de gevolgen van initiatieven om geluidsoverlast en CO2-uitstoot te verminderen.

Bekijk bericht op "nu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Natuurlijk is Schiphol het niet met dit rapport eens. Het valt namelijk niet mee om toe te geven dat de maatregelen om de geluidshinder en de uitstoot te reduceren voorlopig hun grenzen hebben bereikt. Dat deden de heren Peeters en Melkert (onafhankelijke luchtvaartdeskundigen) in een technische briefing voor Tweede Kamer over duurzame luchtvaart op 21 juni 2021 onomwonden uit de doeken: https://www.youtube.com/watch?v=eJA9-xJ6xVY

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Een intressante video met een duidelijke uitleg over een aantal aspecten.

De impact die vliegen heeft op de epidemie en de gevolgen die dat heeft voor niet alleen de volksgezondheid maar ook de rest van de economie zijn in het onderzoek van cedelft helaas niet meegenomen. Dat is begrijpelijk want dat was niet de doelstelling van het onderzoek en het is eigenlijk nog helemaal niet onderzocht.

Deze kosten voor de volksgezondheid en de economie zijn zeer groot geweest in de afgelopen 1,5 jaar. Een nauwkeurige benadering van deze kosten is moeilijk te geven maar een eerste inschatting maakt al duidelijk dat deze kosten de in het onderzoek meegenomen kosten voor de economie en volksgezondheid vele malen overstijgen. De kosten voor de economie zijn daarbij zeer reeel geweest.
Het is daarom essentieel om ook deze kosten mee te nemen in toekomstige kosten en baten analyses van de luchtvaartsector.

Er bestaan mogelijkheden voor de luchtvaartsector om deze negatieve gevolgen voor een belangrijk deel te minimaliseren,dit door het nemen van bepaalde maatregelen die de verspreiding verminderen. Tot dusverre zijn de juiste maatregelen in Nederland niet genomen omdat men de luchtvaartsector,welke het door de epidemie al heel erg moeilijk heeft,zoveel mogelijk heeft proberen te ontzien.
Sommige andere landen in europa en elders in wereld hebben dergelijke maatregelen wel genomen.

Nu is het de vraag in hoeverre de epidemie tijdelijk is. Als de epidemie tijdelijk is dan zijn er in het afgelopen jaar verkeerde beslissingen genomen die welliswaar bijzonder kostbaar zijn geweest maar waarvan de kosten uiteindelijk eenmalig zijn.
Als de epidemie langer gaat duren dan blijven zowel de economische kosten als de gezondheidskosten die het gevolg zijn van het huidige beleid oplopen.

Hoe de epidemie in de komende jaren gaat verlopen is lastig te voorspellen. 2 maanden geleden heb ik bij de uitbraak van de delta variant in India al uitvoerig geschreven over de mogelijke impact die deze variant zou hebben.
Inmiddels zijn we 2 maanden verder en er is iets meer duidelijkheid gekomen al blijft er nog steeds een grote onzekerheid.

Duidelijk lijkt te zijn dat ook met vaccinaties de delta variant nog steeds een impact heeft op de volksgezondheid. Duidelijk lijkt inmiddels ook te zijn dat er op sommige momenten nog steeds bepaalde maatregelen genomen moeten worden die een deel van de economie ernstig belemmeren.
De gevolgen die het rondgaan van het virus heeft op de volksgezondheid zijn vrijwel zeker permanent. Ze zullen in de loop der tijd verminderen maar vermoedelijk gedurende minstens de komende 10 jaar aanzienlijk zijn.
Voor de gevolgen op de economie lijkt het er iets beter uit te zien. Dat we nu in de zomer ondanks een aanzienlijke vaccinatie graad toch weer maatregelen hebben moeten nemen is een grote tegenvaller. Ook komende winter is er nog een redelijke kans dat er op een gegeven moment toch weer beperkende maatregelen genomen moeten worden al zullen die beduidend kleiner zijn dan afgelopen winter.
Hoe dit er uit ziet voor de volgende zomer en later is nog niet duidelijk maar het lijkt niet onredelijk om hier optimistisch over te zijn. In het gunstigste geval zullen maatregelen die een deel van de economie beperken helemaal niet meer nodig zijn. In het ongunstigste geval,bijvoorbeeld bij verdere mutaties, is het mogelijk dat er ook na komende winter op bepaalde momenten toch weer maatregelen genomen moeten worden.

Nu is de vraag waarom dit belangrijk is voor een kosten en baten analyse van de luchtvaart sector. De luchtvaartsector speelt op verschillende manieren een belangrijke rol in de wereldwijde verspreiding van het virus en de (her) introductie van varianten in nederland.
Mitigerende maatregelen van de luchtvaartsector kunnen de verspreiding van het virus in nederland verkleinen en vertragen.
Er zijn een veelheid aan maatregelen mogelijk. Deze hebben in meer of mindere mate een negatief effect op de luchtvaartsector en een positief op de verspreiding van het virus in nederland. Daarmee hebben deze maaregelen ook een positief effect op de volksgezondheid en de economie. Belangrijke overweging bij de volgende maatregelen is dat zij staan of vallen bij de complaince en de controle op naleving.

De meest extreme maatregel is een reisverbod op momenten dat er een groot risico is op herintroductie van oude varianten en de introductie van nieuwe varianten. Onder andere Israel en het Verenigd Koninkrijk hebben in de afgelopen maanden gedurende bepaalde tijd voor deze maatregel gekozen.
Een iets minder extreme maatregel is verplichte quarantaine in hotels,welke ook door andere landen is genomen. Er zijn nog veel andere maatregelen mogelijk die aan de ene kant iets minder beperkend zijn voor de sector maar aan de andere kant ook minder effectief in het tegengaan van verspreiding. Bijvoorbeeld een verplichte vaccinatie voor reizigers.
Helemaal onderaan staan de maatregelen die Nederland en enkele andere europese landen hebben genomen. Een verplichte pcr test van 48 uur oud,een meer recente (en veel minder accurate) antigeen test van 24 uur oud gecombineerd met een advies tot quarantaine.
Deze maatregelen zijn zoals nu geimplementeerd slechts in zeer beperkte mate effectief in het tegengaan van de verspreiding zoals de afgelopen 1-2 maanden is gebleken.

Er zou een kosten en baten analyse moeten komen van al deze maatregelen en de kosten daarvan voor de luchtvaart sector en de rest van de economie. Dit zodat we uiteindelijk voor die maatregelen kunnen kiezen die aan de ene kant onze vrijheid zo min mogelijk beperken en aan de andere kant de economische schade en de gezondheidsschade minimaliseren.
Zelfs al zou je bereid zijn de kosten van de gezondheids schade (welke uiteindelijk ook economische schade aanricht) volledig buiten beschouwing te laten dan nog blijft de directe economische schade over.

De huidige balans tussen beperkende maatregelen voor de luchtvaarsector enerzijds,beperkende maatregelen elders in de economie anderzijds en daarnaast de gezondheidsschade is naar mijn gevoel niet de optimale balans.
Het is een balans die niet de maximale persoonlijke vrijheden geeft,nog de maximale economische opbrengst (zowel zonder als met het rekening houden met de gezondheidsschade).

Het lijkt mij mogelijk dat in de huidige situatie een kleine aanscherping van de maatregelen voor de luchtvaartsector gecombineerd met een betere compliance en handhaving een aanzienlijk betere balans zou opleveren die een grote winst kan opleveren.
Op momenten dat er daadwerkelijk een groot risico is op herintroductie of introductie van bepaalde varianten zouden aanzienlijk strengere maatregelen genomen moeten worden om de gevolgen voor de rest van de economie te beperken.
De schade van deze maatregelen voor de sector zijn relatief gering. Veel mensen vliegen er op die momenten niet en de vluchten zijn niet rendabel. De winst voor de rest van de economie is aan de andere kant aanzienlijk.


Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum