Platform Vlieghinder Kennemerland
 

EASA verwacht doodleuk groei luchtvaart Europa

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 771 
|
 schipholwatch.nl - 22-09-2022 
HvS_logo-eu.jpg

Ondanks de Green Deal van EU-baas Frans Timmermans verwacht het Europese agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart EASA groei van de uitstoot en herrie door het vliegverkeer binnen de unie.

Zelfs in een voor de vliegindustrie pessimistisch scenario groeit het vliegverkeer in 2050 naar 10,1 miljoen vluchten binnen de EU vanaf 9,25 miljoen in voorlopig piekjaar 2019. In een voor de dito optimistisch scenario worden liefst 15 miljoen vluchten verwacht in 2050.

Dit blijkt uit het ‘Europees Luchtvaart Milieurapport 2022‘ dat de organisatie onlangs presenteerde in samenwerking met het European Environment Agency en luchtverkeersleiderskoepel Eurocontrol.

Hoewel er dus meer vliegverkeer zou komen, berekent het agentschap dat het aantal gehinderde omwonenden afneemt van 3,16 miljoen in 2019 naar 2,44 of zelfs 0,79 miljoen in 2050.

EASA telt alleen mensen mee die binnen de contour van 55 dB(A) Lden rond vliegvelden wonen, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert iedereen mee te nemen binnen de contour van 45 dB(A). Dat is een bijna tien keer lager geluidsniveau.

45 miljoen Europeanen in de vliegherrie
Ter illustratie: rond Schiphol wonen ongeveer 150.000 mensen in de contour zoals bedoeld door EASA, terwijl er 2,1 miljoen mensen wonen binnen de WHO-contour. Doorgerekend naar de situatie in de EU met 3,16 miljoen mensen binnen de EASA-contour, zijn er in heel Europa maar liefst 45 miljoen mensen die volgens de WHO-richtlijnen overmatig last hebben van vliegverkeer.

Het agentschap heeft nog een andere maat om de overlast vast te stellen: het aantal mensen dat minstens 50 vluchten per dag over hun woning krijgt met ten minste 70 decibel vliegherrie. Dat waren er in de EU 1,3 miljoen – een groei van maar liefst 71 procent sinds 2005!

De EASA denkt dat met name vlootvernieuwing zal leiden tot de afname in aantallen gehinderden. In het meest gunstige scenario, een afname tot 0,79 miljoen mensen, zijn daarvoor nieuwe technologieën nodig die nu nog niet bestaan. Het genoemde aantal is dan ook hoogst speculatief.

Explosieve groei stikstofuitstoot
Ronduit spectaculair is de voorspelde toename van de stikstofuitstoot door de luchtvaart. Door zuiniger motoren stijgt deze uitstoot gestaag, hetgeen zich uit in een toename van 697.000 ton in 2019 naar maar liefst maximaal 1.335.000 ton in 2050.

Een verdubbeling van de stikstofuitstoot is niet ondenkbaar, aldus EASA (illustratie: EASA). Zie hier.

Hoewel lang niet overal binnen de EU sprake is van een stikstofprobleem, is dit voor de Nederlandse luchtvaart slecht nieuws. In ons land bestaat geen ruimte voor extra stikstofuitstoot en zal iedere vergroting leiden tot het verlies van vergunningen en/of rechterlijke uitspraken om de emissie aan banden te leggen.

Eenzelfde ontwikkeling voorziet EASA voor de uitstoot van de klimaatschadelijke kooldioxide: een groei van 150 miljoen ton in 2019 naar maar liefst maximaal 245 miljoen ton in 2050.

Geen rekening gehouden met ultrafijnstof
Schiphol wordt een aantal keer apart benoemd in het EASA-rapport, onder meer vanwege de ligging nabij woonkernen en de stad Amsterdam. De organisatie wijst in dit kader op de grote gevaren van ultrafijnstof voor de bewoners.

Volgens het rapport is de huidige generatie vliegtuigmotoren ontworpen zonder enige rekening te houden met de uitstoot van fijnstof. Pas nu “onderzoeken fabrikanten” hoe deze emissies omlaag kunnen worden gebracht met de bestaande ontwerpen.

EASA neemt de herriegoot boven de wijk Floriande in Hoofddorp als lichtend voorbeeld van de voordelen van de nieuwste NextGen-navigatietechnieken (illustratie: EASA). Zie hier.
Daarnaast wordt hoog opgegeven over de nieuwe navigatietechnologie die op Schiphol is geïnstalleerd. Daarmee kan heel precies over steeds dezelfde bebouwing heen worden gevlogen om het aantal gehinderden op papier te laten afnemen. Natuurlijk geen woord in het rapport over de gevolgen voor de bewoners die precies in zo’n geluidsgoot wonen.

Slechts 0,05 procent SAF
Het gebruik van ‘duurzame’ luchtvaartbrandstoffen komt binnen de EU nog steeds niet uit boven homeopatisch niveau. Slechts 0,05 procent van de verstookte kerosine mag zich SAF noemen. Dat is nauwelijks meer dan een druppel per liter.

Hoewel de alternatieve brandstoffen nauwelijks beschikbaar zijn, moet al over drie jaar 2 procent van alle kerosine het label SAF dragen. Dat is veertig keer zoveel als nu verkocht wordt.

In tegenstelling tot eerdere berichten als zou de vliegindustrie in 2050 op 100 procent SAF vliegen, komt EASA niet verder dan 63 procent, waarbij dus nog bijna 40 procent van alle kerosine in 2050 fossiel blijft. Waar alle alternatieve brandstoffen vandaan moeten komen, meldt het agentschap niet.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 22-09-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit artikel verbaast me geheel niet, en het zou me niet verbazen als men hierin gelijk krijgt. De luchtvaart is kampioen in het afwentelen van milieu- en gezondheidsschade op anderen onder het mom van ‘goed voor de economie’.

Men zal gewoon verdere groei weer doordrukken, zie ook mijn cursus. Mensen (die er geen hinder van ondervinden en ook niet teveel nadenken) zullen (zo goedkoop mogelijk) willen blijven vliegen.

Vele belanghebbenden zijn al bezig met de lobby (Baria, Schiphol, KLM, enz.) om krimp ongedaan te maken.

De geluidsregels zijn optimaal ingericht om zoveel mogelijk iets minder lawaaiige vliegtuigen over ‘herriegoten’ te laten vliegen, zonder dat de grens van 58 dB(A) Lden wordt overschreden. Er komen vele ‘Floriandes’ bij. NextGen wordt een volkomen ramp voor velen!!! Dit prijzen is dan ook zeer verdacht.

Men zal de onderwonenden zo laat mogelijk informeren over hun lot. In consultatie met de om-geving zal inhouden, dat inwoners van steden en dorpen die er minder last van krijgen (in het centrum) ermee akkoord zullen gaan. Aan de randen is men de sjaak! Dit houdt in: rechtsongelijkheid voor vele duizenden Nederlanders, die niet werkelijk beschermd hoeven te worden (maar wel binnen de te hoge wettelijke grenzen zogenaamd worden ‘beschermd’) en driedubbel zullen worden gepakt! Men zal echter minder hinder voorstellen als succesvol door het totaal aantal mensen te berekenen. Ook een sluwe vorm van afwentelen op anderen, eigenlijk als voorheen. Overigens EASA noemt dit , ‘groene’ vliegpaden’, een uiterst verdachte kreet.

Neem van mij aan: Lden en Lnight zijn slimme vergaarbakken, waar alle voordeel van minder lawaai per vliegtuig kan en mag worden opgevuld met meer vliegbewegingen.

Niet alleen de piekwaarde is van belang, ook de frequentie van de passages en deze wordt nu al tot gekmakend opgevoerd. U hoort en leest er niets over en het is volledig toelaatbaar binnen Lden en Lnight.

Trouwens, ik heb al laten zien dat de afname in gemiddelde piekwaarde veel geringer was dan de sector voorspiegelt.

Het menselijk gehoor heeft een heel groot bereik, van de drempelwaarde (10-12 W/m2) tot een pijnlijk harde belasting van 1 W/m2 (omgerekend in decibel: 120 dB(A) = 10.10log(1/10-12). Straffeloos kan men het aantal passages tussen 55-75 dB(A) piekwaarde opvoeren, en dit is nu precies wat men voor het buitengebied (Polderbaan en Kaagbaan) nu al doet.

Luchtvaartgroei is absoluut strijdig met het klimaatbeleid en het stikstofbeleid. En de kans om op 1.5 graden C te blijven per 2030 is nu al bijna verkeken. Poetin heeft ervoor gezorgd, dat er miljoenen verloren zijn gegaan, die we nodig hadden voor de transitie, om nog maar te zwijgen over het enorme menselijk leed de Oekrainers aangedaan.

Na de nu veroverde gebieden (Donbas), straks ingelijfd door schijnreferenda, is er voor hem geen enkele rem om niet verder te gaan. Dit kan nog jaren gaan duren, zo niet decennia! Dit zal daar-entegen de stijging van ongebreidelde consumptie (en vliegen) wel gaan afremmen. Wat ook wel weer gunstig uitwerkt is de noodzaak om van fossiele brandstoffen (olie en gas) versneld af te komen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

INGEKAPSELD DOOR MEGANETWERK SCHIPHOL EN VOLLEDIG VLEUGELLAM !

Aan bovenstaande analyse valt nog toe te voegen dat regionale en lokale politiek en bestuur al jarenlang op slimme wijze zijn ingekapseld. Besluitvorming werd vervangen door een vage adviesfunctie neergelegd bij een "bestuurlijke regie Schiphol (BRS)" van maar liefts 4 Provincies en 33 gemeenten rond de luchthaven.

BRS ontbeert een onafhankelijke voorzitter

De PvdA gedeputeerde van NH is tevens voorzitter van deze BRS en laat door een bij de Provincie NH opgericht "team luchtvaart" het boven omschreven "groene groeimodel met hinderbeperking" via congressen en overleg permanent doorsijpelen. Parallel aan een jarenlang aan het CROS en een Omgevingsraad Schiphol ORS opgedrongen werkwijze.

ORS klapte uit elkaar, BRS gaat onverdroten verder

Het verschil tussen ORS en BRS is inmiddels het feit dat de bewonersdelegatie terugtrad en deze club werd ontbonden tegenover het feit dat de ORS nog springlevend wordt gehouden.

Gevaarlijk is daarbij dat Groot Amsterdam ook nog eens 33 gemeenten bundelde in een Metropoolregio Nieuwe Stijl (MRA 2.0) met bestuursbureau op de Zuid As. Daar delen de burgemeester van Amsterdam (NB: = groot aandeelhouder Schiphol Group met ca. 30%!) en de CvdK 's van NH en Flevoland de lakens uit, nadat al die gemeenten intussen macht en middelen overdroegen aan deze weer aan de "Economic Board of Amsterdam" verbonden club van topbestuurders. En binnen deze "Economic Board" wordt het "groene groeimodel met hinderbeperking" uiteraard op handen gedragen.

Ten slotte:

Van de regiogemeenten Alkmaar/BUCH is alleen de gemeente Uitgeest bij de MRA aangesloten. Met het gevolg dat alleen Uitgeest als MRA gemeente - samen met de Schiphol regio - intussen als NOVEX gebied door het Rijk volledig op de schop kan worden genomen!

De gehele politiek van Uitgeest stemde hiermee in en levert haar bewoners uit aan het rampscenario van een straks hyperpreferente Polderbaan voorzien van "Next-Gen" technologie voor langdurig en hoogfrequent laag aanvliegen..........................

Dat is de stand van zaken najaar 2022 welke door jarenlange struisvogelpolitiek en inkapseling door het geraffineerde meganetwerk van Schiphol is ontstaan.