Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Duurzame luchtvaart of volumegroei op Schiphol?

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1204 
|
 toekomstluchtvaart.nl 
WTL_HvS.png

Hilversum – Deze week onderhandelt de luchtvaartsector met de bewoners, bestuurders en milieuorganisaties over eventuele verdere volumegroei op Schiphol. Groei die strijdig is met de toenemende maatschappelijke weerstand en met de eisen waaraan de luchtvaart in de komende dertig jaar moet voldoen. Namelijk echte duurzaamheid, veel minder impact op het milieu en een selectieve bijdrage aan de economie en het vestigingsklimaat.

Blijven doorgroeien op Schiphol heeft vooral nadelen:

• De grote maatschappelijke weerstand tegen luchtvaartgroei bleek nog eens overduidelijk op de
‘Luchtvaartdag’ van 8 december 2018. De pijn zit in ernstige geluidhinder, slaapverstoring, gezondheidseffecten en in de grote opwarmeffecten van vliegtuigen.

• Doorgroeien levert vanwege de snelle groei (22% per jaar!) vooral meer goedkope pretvluchten en massatoerisme op, zonder economisch nut. Maar wel met een zeer grote impact op milieu, klimaat en toeristische centra. Zo eindigt Schiphol als “pretvluchthaven”.

• Schiphol bereidt grote infrastructurele uitbreidingen voor die weinig extra economisch nut zullen opleveren. Nederland moet in duurzaamheid investeren, niet in nog meer pretvluchten.

• De voorgestelde klimaatmaatregelen van de sector zijn op zichzelf heel goed, maar helaas worden ze door volumegroei volkomen ineffectief. Als Schiphol zich aan de noodzakelijke CO2-reductie blijkt te onttrekken, zal de maatschappelijke weerstand tot ver buiten de regio toenemen.Ook onder bedrijven (leden van VNO-NCW) die het tekort aan reductie moeten compenseren.

• Het groeibeleid van de sector is voortzetting van een oud mainportbeleid dat niet meer in de economische toekomst van Nederland past. Wel kan het grote Schipholnetwerk onze economie internationale bereikbaarheid blijven bieden. Zonder algehele volumegroei.

Duurzame luchtvaart vergt maatregelen:

1. Het zou een mooie start zijn als de onderhandelingen een gedeelde visie op toekomstbestendige duurzame luchtvaart zouden opleveren in plaats van een moeizaam compromis over volumegroei.

2. Het kabinetsbeleid is daarvoor een uitstekend uitgangspunt. Het is volgens minister Van Nieuwenhuizen “niet primair gericht op volumegroei, maar op selectieve ontwikkeling, dus verkeer dat het netwerk versterkt en bijdraagt aan de economie.” Het gaat om vervoer van zakelijke passagiers en bezoekende toeristen tussen ons land en belangrijke economische regio’s in de wereld. Deze minderheid van het passagiersvervoer kan tientallen jaren groeien zonder extra luchtverkeer. Aldus het scenario voor duurzame luchtvaart (Lees hier) van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL). Dit is beschikbaar voor kritische doorlichting door het PBL.

3. Een eerlijke ticketprijs vermindert de vraag naar pretvluchten en biedt hogesnelheidstreinen op korte afstanden een reële kans. Het voorstel (Lees hier) van de Stichting Natuur en Milieu levert de schatkist twee miljard euro op. Dat geld kan nuttig besteed worden aan duurzamer vliegen.

4. Met de capaciteit uit vervallen pretvluchten en korte vluchten zou het netwerk nog tientallen jaren sterker kunnen worden. Op grond van het luchtvaartbeleid zou het ministerie van I&W betrokken moeten zijn bij de selectieve keuze van economische bestemmingen.

5. De klimaatmaatregelen van de sector (“Slim en duurzaam”) worden zonder volumegroei pas echt slim, duurzaam en effectief. Bovendien kan zakelijk vervoer voorkomen worden door professioneel gebruik van internet voor vergaderingen en congressen.

6. Zonder volumegroei kan de herindeling van het luchtruim nog veel betere milieuresultaten opleveren. Maximale vermindering van de milieuhinder is hard nodig om de volksgezondheid in de regio naar het landelijke niveau op te tillen.

Bekijk bericht op "toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

De titel van dit artikel doet mij mijn ergenis groeien van hier tot, ik zou bijna zeggen Tokyo, TRAP ER TOCH NIET IN !
Duurzame luchtvaart of duurzame groei? Huh! Duurzame luchtvaart bestaat niet en duurzame groei, mag ik even een teil!
Wie dat verzonnen heeft is niet goed bij zijn hoofd, even ‘plat Hollands’ gezegd.

Ik, Jan Boerekroekoek doorzie nu alweer de bedoelingen. Bla bla bla bla verhalen, weer extra vluchten, weer extra uitstoot en nog meer Db,s die de dag en nachtrust verstoren.

Nee! Het is mooi geweest met die vliegerijhobby van de Haagsche Pluche en die vriendjes van ze !
Het is de hoogste tijd dat die kerosine-terroristen een spiegel voor den edele neus krijgen.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

U reageert op een titel, maar hebt u gelezen dat dit gaat over een stop op luchtvaartgroei? En over vermindering van CO2 uitstoot en geluidhinder? Of bevalt u dat ook niet? Hebt u misschien zelf een beter idee? Laat maar zien dan!

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Beste @Hans Buurma,

Duurzame vliegerij bestaat niet! Vervallen pretvluchten????
Kom op zeg, ook u weet wel beter, daar komen lachend trans-atlantische , Aziatische of Afrikaanse vluchten voor terug.
Volume groei? Dat zijn grotere en zwaardere vliegtuigen, nog meer uitstoot, nog meer herrie en passagiergroei.
Heathrow is het bewijs, daar was volumegroei ook het magische woord. Komt daar ook niet weer een extra baan bij?

Zo lang vliegtuigen gebaseerd op een techniek uit de vorige eeuw het klimaat en leefomgeving vernietigen dienen we in te zetten op krimp of vermindering en wel heel snel.
Het getover met cijfers en mooie woorden heeft er voorlopig voor gezorgd dat ik de Polderbaan in mn mik heb gekregen.
Het getover met cijfers en mooie woorden heeft alleen maar meer overlast en uitstoot veroorzaakt.

Volumegroei. meneer Buurma? Betekent grotere vliegtuigen met zwaardere motoren.............
Duurzame luchtvaart ? Met bio-kerosine? Het liefst met subsidie betaald door u en mij.
Was het maar een boze droom...............


Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

DROEVIGE ROL PROVINCIEBESTUUR BLIJFT ONDERBELICHT

Jammer dat er zo weinig aandacht is voor de wijze waarop het Provinciebestuur in deze heikele kwestie optreedt.

Hoe is het mogelijk dat de PvdA gedeputeerde luchtvaart op zijn PR blog pleit voor zo snel mogelijk openen van nieuwe laagvliegroutes boven onze regio? Routes t.b.v. luchthaven Lelystad zodat de vrijkomende slots op Schiphol voor trans atlantische vluchten beschikbaar komen? Hij weet toch als geen ander dat Europa dit nog blokkeert?

Bovendien is dit heerschap namens o.a. maar liefst 43 gemeenten - NB: aangezet door de Schiphol Group destijds tot Metropoolregio MRA met bureau op de Zuid As! - de leidende figuur bij de "bestuurlijke regie Schiphol (!) BRS" in de onderhandelingen binnen de verstikkende "Omgevingsraad" van Hans Alders c.s.

Wist u dat de inwoners van Uitgeest al een jaarlijkse bijdrage aan dit Metropool bureau leveren en de andere BUCH gemeenten binnenkort hetzelfde overkomt?

Wist u dat de uit Amsterdam afkomstige wethouder Slettenhaar in Den Haag onze BUCH regio heeft aangeboden om er een groot contingent Amsterdamse woningbouw te plaatsen? Dat dit gebeurt om Schiphol nog eens bijna te verdubbelen van 70 naar ca. 130 miljoen passagiers door nog een nieuwe Terminal (zie artikel NHD onlangs) en extra Kaag baan?

Zo gezien wordt het belang van een onmiddellijke groeistop en aanzet tot krimp toch wel duidelijk. Deze regio wordt door de laagvliegroutes, dreiging van meer en grotere toestellen en ook nog eens aanhoudende TATA grafietregens, die zelfs de opbrengst van de tuinders vernietigen, onleefbaar.

Het roer zal echt om moeten......................


Geplaatst door Anoniem1

Vind het een goed artikel met goede standpunten. Opvolging van de visie in het artikel zou zeker een grote vermindering van overlast kunnen geven.
Enige opmerking is over de voorgestelde klimaats plannen van de luchtvaart zelf. S
ommige van de plannen zijn goed (niemand is tegen technische vooruitgang die vliegtuigen stiller en zuiniger maakt) maar over het uiteindelijk positieve effect op het milieu zowel uitstoot als bijvoorbeeld regenwoud van sommige andere maatregelen zoals de productie van bio kerosine is zeker discussie mogelijk. Mogelijk kan dat heel positief zijn,er zijn ook mogelijkheden om dat in te vullen waardoor het uiteindelijk meer een cosmetisch effect is,als bijvoorbeeld gedeelte van de productie plaats vind op landbouw grond of tropisch regenwoud in ontwikkelings landen.

Geplaatst door Jos

Vindt het ook een goed artikel. Veiligheid kan ook nog toegevoegd worden. De OvV heeft aangegeven dan een fundamentele discussie nodig is over de toekomst van Schiphol. Na het uitkomen van een rapport door de NLR over een eventuele doorgroei met 50.000 en de veiligheid (met een aantal maatregelen) heeft de OvV deze aanbeveling herhaald.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Dank voor jullie reacties. Ik hoop dat veiligheid in de onderhandelingen aan bod komt. Verder is bekend dat vele soorten biobrandstof niet acceptabel zijn. Bovendien helpt biobrandstof maar een beetje. De luchtvaart moet het uiteindelijk hebben van 100% klimaatneutrale voortstuwing. Synthetische kerosine is veelbelovend, maar het duurt nog tot voorbij 2040 voor deze geproduceerd wordt en kan worden ingevoerd. Dit helpt wat CO2-uitstoot betreft, maar het is geen oplossing voor andere broeikasgassen op kruishoogte. Daarom is groei van de luchtvaart mede de oorzaak van toename van een opwarming die de zeespiegel doet rijzen. Zie je het voor je, de zee op Schiphol in plaats van andersom?

Dan de mythe dat luchtvaartgroei goed voor de economie zou zijn. Alleen zakelijke passagiers van en naar Nederland dragen echt aan de economie bij. De stoelcapaciteit van de luchtvloot is 4 (vier) keer zo groot als die passagiers nodig hebben, dus heeft volumegroei geen enkele economische meerwaarde. Behalve omzetverhoging van de sector, maar daar is Schiphol niet voor bedoeld. Overigens wordt de werkgelegenheid van de sector niet bedreigd door een groeistop, als je die maar slim genoeg weet te verwerken. En de mensen in de sector zijn heel slim!

De provincie is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de omgeving. Dus voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Bovendien is een goede leefomgeving een factor voor het vestigingsklimaat. Alle reden voor de provincie, dus de gedeputeerde die aan de onderhandelingen deelneemt, om mee te werken aan een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving. Die heeft alleen effect bij een groeistop, maar beter is minder vliegbewegingen.

Michel reageerde als eerste. Hij ziet geen heil in duurzaamheid. Tegelijk demonstreert hij wat er met mensen gebeurt die constant door herrie (ook 's nachts) worden geteisterd. Hij en tienduizenden anderen voelen zich machteloos en kwaad. Ze worden heel cynisch over de sector, de overheid en Kamerleden die roepen dat Schiphol moet blijven groeien. Daarom is de hinder van vliegtuigen zo ontzettend slecht voor je gezondheid. Het onderzoek van de GGD's heeft dat nog eens extra duidelijk aangetoond.

Dit alles is de reden dat we een beroep doen op de bedrijven in sector, om de focus op steeds maar blijven doorgroeien te vervangen door intensief werken aan een veel betere combinatie van uiterst selectief economisch nut (een kwart van de passagiers), beter klimaat en betere leefomgeving. Dat bedoelen we met "duurzaamheid in plaats van volumegroei".

En nu maar hopen dat er een knop omgaat in die onderhandelingen!