Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Duurzame luchtvaart? Gebruik kerosine!

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 2432 
|
 BNR 
tb_vliegtuig_Transavia.jpg

Je zou het misschien niet denken, maar het blijven gebruiken van kerosine kan de oplossing zijn voor het verduurzamen van de luchtvaart. Dat zegt Joris Melkert van de TU Delft.

Volgens Melkert is de groei van de luchtvaart het eerste probleem waar je bij het verduurzamen tegenaan loopt. ‘De luchtvaart groeit hard, met zo’n vijf procent per jaar. Dat is veel harder dan de rest van de wereldeconomie’, legt hij uit. De andere uitdaging zit volgens Melkert in het vinden van een oplossing die overal ter wereld hetzelfde is. De vliegtuigen maken lange afstanden en vliegen de hele wereld over.

De oplossing is minder voor de hand liggend: ‘Blijf werken met kerosine’, adviseert Melkert. Die kerosine moet alleen wel op een andere manier gemaakt worden. ‘Nu maken we het nog met aardolie, maar je kunt kerosine ook kunstmatig maken uit bijvoorbeeld aardgas, kolen of biomassa’. Vliegtuigen kunnen overal ter wereld probleemloos vliegen op de synthetische kerosine.

Zonne-energie


Vliegen op zonnepanelen zit er voorlopig nog niet in. Melkert: ‘De zonnepanelen kunnen niet voldoende energie leveren. Je kunt de energie wel in accu’s opslaan, maar die zijn tegenwoordig nog te zwaar.’ Volgens Melkert is vliegen op kerosine zestig keer efficiënter. Het kan dus nog lang duren voor er elektrisch gevlogen kan worden.

Bekijk bericht op "BNR"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

Staat hier nu echt iets nieuws in dit bericht? Dit is toch al lang bekend allemaal?


Geplaatst door anoniem

Synthetische kerosine stoor geen co2 uit?
Waarin zit het duurzame van synthetische kerosine,dat is mij niet helemaal duidelijk.

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Gemaakt uit kolen en aardgas: ja, CO2 uitstoot is net zo erg zo niet erger als nu.
Gemaakt uit biomassa: CO2 is dan in principe 'een gesloten kring' zodat er geen extra uitstoot is (nou ja, op grote hoogte uitgestoten broeikast CO2 wel even sterker, dus het broeikaseffect is er nog steeds) maar het produceren van biomassa gaat op zo'n schaal dat het hoe dan ook ten koste gaat van de voedselproductie en de biodiversiteit op onze planeet, overigens ook de planeet van de heer Melkert. En dan kunnen we vroeg of laat helaas de wereld niet meer voeden. Een "no go" dus. Maar niet voor die mijnheer Melkert.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@ ; Ha Ha. . De naam Melkert is helaas al besmet :--- )) Ik vond het wat gemakkelijk deze Melkert als een vakidioot te bestempelen.. Nou even dan zou Wim Kan zeggen.....

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Vergeet niet dat vliegtuigen naast CO2 ook andere broeikasgassen uitstoten (NOx, waterdamp), waarvan het IPCC heeft gezegd dat die minstens zo schadelijk zijn als CO2 alleen. Biobrandstoffen beperken alleen de uitstoot van CO2, onder de voorwaarde dat productie, opslag en transport van biobrandstoffen ook CO2 neutraal zijn. In ieder geval is het zo dat de groei van de luchtvaart de winst die met biobrandstoffen bereikt zou kunnen worden meer dan teniet doet. En dat is niet iets wat ik verzonnen heb, maar wat ook op Europees niveau erkend wordt:
Aviation offset proposals won’t stop emissions hike, says EEA
Emissions from the global aviation sector will continue to rise in spite of the offset-based system proposed by the International Civil Aviation Organization, according to the European Environment Agency
http://www.endseurope.com/article/46493/aviation-offset-proposals-wont-stop-emissions-hike-says-eea?utm_source=20/07/2016&utm_medium=email&utm_campaign=ENDS Europe editorial bulletin
De EEA is een agentschap van de EU:
http://www.eea.europa.eu/about-us/who

Verder las ik vandaag op het internet dat het Midden Oosten tegen het eind van deze eeuw onleefbaar zal zijn; het is daar dan domweg nog te heet om er te kunnen leven. Tegen die tijd lachen we om de huidige vluchtelingenstroom uit Syrië; want dan komt er pas echt een volksverhuizing op gang.

Geplaatst door Gerard uit Castricum

@ Jaap: Jammer dat de link die je stuurde achter een betaalmuur zit. Ik reageerde eigenlijk op anoniem, en die haalde CO2 aan. Uiteraard worden NOx geproduceerd, giftig en ook smogvormer bij uitstek.
Waterdamp, overigens het sterkste 'broeikasgas', wordt inderdaad ook uitgestoten, maar ik meen te weten dat het vooral het het secundair effect van broeikasgas CO2 is dat de waterdampconcentratie in de atmosfeer beïnvloedt. Er is immers al een overschot aan water op deze planeet. De primaire uitstoot van waterdamp is in dit kader meen ik daarom niet relevant.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Ik reageerde omdat NOx en andere broeikasgassen vaak "vergeten" worden. Ook door ICAO, dat zich alleen voor een CO2-neutrale groei van het luchtverkeer (vanaf 2020) inzet.
Ook ik kan helaas niet bij het artikel. De NRC heeft onlangs een stukje gepubliceerd dat een gelijke strekking heeft, maar helaas is daarvan ook geen onbetaalde link. Maar kennelijk begint langzamerhand het besef te komen dat verdere groei van de luchtvaart haaks op de klimaatdoelstelling staat. Nu nog de politieke wil om er wat aan te gaan doen.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Ter info. Bij verbranding gaat het niet alleen om CO2. Het gaat m.b.t. de gezondheid van mensen/milieu om meer zaken. Dat deze m.b.t. de vliegerij buiten beschouwing worden gelaten spaart deze sector.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en voorzitter EU Milieuraad: "We binden met dit akkoord de strijd aan met luchtvervuiling, een sluipmoordenaar die jaarlijks voor naar schatting 400.000 doden zorgt. We zorgen met deze afspraak voor een betere gezondheid van mensen, door de uitstoot van bepaalde stoffen te beperken. Ik ben blij dat we dit akkoord na lang onderhandelen op de laatste dag van het Nederlands voorzitterschap hebben weten te bereiken voor alle mensen in Europa!"

Per lidstaat zijn in deze zogeheten NEC richtlijn doelstellingen opgenomen voor het verminderen van de uitstoot van:
zwaveldioxide
stikstofoxiden (NOx)
vluchtige organische stoffen
ammoniak en
fijnstof
De richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Iedere lidstaat wordt verplicht een nationaal programma op te stellen. In dit programma moet staan hoe de lidstaat aan reductieverplichtingen voldoet.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

VOORALSNOG lijkt Sharon Dijksma een veel degelijker bewindsvrouw, dan dame Mansveld. Dat was 3x NIKS Nu afwachten hoe ze gaat handelen bij de MER en tijdens het AO over de def. Normen en Criteria van dit voorgenomen krakkemikkige NNHS stelsel . (Met dank aan van Ojik, Alders,Mansveld en de sector! Eerder genoemd VVA , Vliegen volgens afspraak , of beter VOGELVRIJ VOOR ALTIJD ! )

Geplaatst door anoniem

Ben zelf geen fan van Sharon dijksma. Met name het uitstellen van het onderzoek naar de effecten van ultra fijnstof tot 2020 viel bij mij erg slecht. Er is geen enkele rede om dat zo lang uit te stellen. Ze verplaatst hiermee het probleem naar haar opvolger. "tot 2020 doen we helemaal niks meer en Schiphol mag de groei volmaken" Ook is onder deze bewindsvrouw de overlast wederom sterk toegenomen.
Dus nee, liever heen sharon dijksma meer,liever iemand die meer left heeft en zelf het heft in handen neemt in deze problematiek in plaats van "pappen en nathouden"

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Anoniem,

Linksom of rechtsom Deze Sharon Dijksma is vele malen bekwamer dan haar waardeloze voorgangster Mansveld, die alles wat Hans Alders adviseerde naadloos opvolgde. Mansveld en Alders was een tandem waar niemand meer tussen kwam .I raad u aan eerst de komen Tweedekamerbehandeling van LVB en MER , ca sept dit jaar in de kamer af te wachten, voor u uw definitieve oordeel velt .