Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Duurzaam kapitalisme: wat Air France-KLM kan leren van Novo Nordisk

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 440 
|
 duurzaambedrijfsleven.nl - 01-11-2020 
roetend_vliegtuig.jpg
Vliegtuigwalm nabij luchthaven
Credit: Danny Walsh

Door Willem Schramade
Redactie duurzaambedrijfsleven.nl


Hoe weet je of een bedrijf waarde creëert? Tijdens mijn studie bedrijfseconomie leerde ik het nauwe antwoord op die vraag: als het rendement op geïnvesteerd vermogen groter is dan de vermogenskostenvoet. Maar dat antwoord gaat steeds meer wringen, want volgens die definitie behoren tabaksbedrijven tot de beste ter wereld – hoewel ze alleen al in Nederland jaarlijks voor tientallen miljarden aan sociale waarde (gezondheid) vernietigen. Ook de ecologische kosten zitten niet in die nauwe financiële definitie. Voor dergelijke waarde zijn we grotendeels blind, waardoor we roofbouw blijven plegen op planeet en samenleving. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat bedrijven wel binnen sociale en planetaire grenzen opereren?

Zo’n duurzame vorm van kapitalisme is wel degelijk mogelijk, als we ‘brede waarde’ centraal stellen. Brede waarde houdt in dat de ondernemingswaarde niet alleen de financiële waarde omvat, maar ook de sociale en ecologische waarde die de onderneming creëert of vernietigt. Dergelijke waarde wordt nog nauwelijks in kaart gebracht, maar idealiter wordt deze net zo grondig gemeten en gerapporteerd als financiële waarde.

Lees dit volledige artikel via onderstaande link...............

Bekijk bericht op "duurzaambedrijfsleven.nl - 01-11-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Opmerkelijk toch dat van generatie op generatie dezelfde fouten worden gemaakt en er niets wezenlijk verandert!

De Engelse econoom E.J. Mishan bekritiseerde het economisch denken al in 'The cost of economic growth' (de welvaart wordt duur betaald) al in 1967 (zie: https://en.wikipedia.org/wiki/E._J._Mishan).

De econoom R. Hueting pleitte al het opnemen van andere dan financiële schaarste in economische berekeningen in 1974 in zijn boek: 'Nieuwe schaarste en economische groei' (http://www.sni-hueting.info/NL/Publicaties/Nieuwe-schaarste-en-economische-groei.pdf).

Ook interessant is: The growth illusion - How economic growth has enriched the few, impoverished the many, and endangered the planet, uit 1992 van R. Douthwaite, zie: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED376066.pdf

De mainstream economen en vooral de neoliberalen (Milton Friedman) deden er NIETS mee.

Het wordt nu echt wel eens tijd voor een radicale andere manier van economie bedrijven, waarin natuur- en ecologische waarden worden meegenomen in de prijsstelling. Als we doorgaan op de oude voet dreigt een ecologische ramp die corona doet verbleken!

De luchtvaartsector zal dit negeren, gesteund door dit kabinet. Ik hoop dat de vliegconsument er wel wat mee doet, maar ook van deze verwacht ik niet veel, gezien het massale vliegen naar oranje gebieden (bv. Spanje) deze zomer.

Straks zitten we weer 4 jaar opgescheept met Trump en wordt er al deze tijd te weinig gedaan an het klimaat in de VS.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Of er de komende 4 jaar weer niets verandert hangt vooral af van de partijen die de VVD in de nieuwe coalitie nodig heeft om zijn beleid voort te zetten dat puur op aandeelhouders is gericht. De VVD weet niet beter. Maar toekomstige coalitiepartijen wel. Die hebben een visie die (ook) op de maatschappij is gericht en niet alleen op eigenbelang van mensen met veel geld.

Trouwens onbegrijpelijk dat zoveel kiezers met normale en lagere inkomens op die VVD stemmen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Daarbij is het opvallend dat de Vereniging van Effectenbezitters VEB steeds hamert op nog meer miljarden overheidssteun voor KLM. De geesten worden rijp gemaakt voor dit scenario, dat hand in hand gaat met streven naar verdere groei via o.a. de komende behandeling van de Luchtvaartnota 2050.

METROPOOLGEKTE ALOM

Een wat verborgen terrein, wat meestal over het hoofd wordt gezien, is de ruimtelijke ordening.
Ondanks het feit dat er een Omgevingswet, Visies en Verordeningen aan staan te komen die de grootste wetsherziening na W.O.II betreffen, blijft deze ontwikkeling meestal vallen onder de categorie: "nooit van gehoord".
Zo kan het gebeuren dat binnenkort opeens "Landsdelen" op het toneel verschijnen naast de al opgetuigde "Metropoolregio's" waar de burgemeesters van Groot Rotterdam /Amsterdam - bijgestaan door provinciale Commissarissen van de Koning - de scepter zwaaien. Vanuit hun "Metropoolbureaus" binden ze via "Economische Raden & Forums " politieke bestuurders in de Regio aan een voorgestane megalomane verstedelijking, aangejaagd door een Vereniging Deltametropool, die ooit door de luchtvaartlobby heel slim in bestuurlijk Nederland werd gepositioneerd. Ook in onze regio zijn in dat verband de "Amsterdam Economic Board" en een "Economisch forum Holland boven Amsterdam" actief. Welk economisch (VEB-groei)model aan de orde is laat zich raden.

Dit alles al aanvulling op de opvallende rol van de VEB, de invloed van de luchtvaartlobby gaat helaas veel verder dan wat menigeen voor mogelijk houdt.

Bij deze kan het op de agenda van dit Platform Vlieghinder Kennemerland, want met alleen praten over hinderbeperking komen we er niet.