Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Duitsland denkt aan klimaat en verlaagt prijzen van treinkaartjes

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1054 
|
 nu.nl - 02-01-2020 
ICE_005.JPG

Treinreizen in Duitsland wordt flink goedkoper: reizigers die meer dan 50 kilometer afleggen met de Intercity Express-treinen van Deutsche Bahn, kunnen rekenen op een tariefdaling van 10 procent.

De tarieven voor treinreizen in Duitsland zijn voor het eerst in zeventien jaar gedaald. Het bedrijf verlaagt ook de prijzen van extra services, zoals het vervoeren van fietsen.

De goedkopere tickets zijn het gevolg van een belastingverlaging op het reizen per trein: van 19 naar 7 procent. Die verlaging is onderdeel van het Duitse pakket aan klimaatbeschermingsmaatregelen. Deutsche Bahn verwacht dat de prijsdaling vijf miljoen extra passagiers per jaar oplevert.

Deutsche Bahn is de belangrijkste aanbieder van spoorwegdiensten in Duitsland, en is een particuliere onderneming met als enige aandeelhouder de staat.

Niet alle forensen in Duitsland zijn goedkoper uit in het nieuwe jaar: de tarieven voor korteafstandsreizen en openbaar vervoer in Berlijn, Hamburg, Bremen, Brandenburg en het Rijnland zullen met ingang van 2020 stijgen, meldde persbureau DPA deze week.

Voor reizen van NS International heeft de Duitse maatregel ook een prijsverlaging tot gevolg, aldus een woordvoerder. "Een kaartje Amsterdam-Frankfurt kostte voorheen 40 euro, en dat is nu 37,90. Ook voor tickets naar Berlijn is de prijs verlaagd, en dat is goed nieuws voor de internationale treinreiziger."

Het btw-tarief op treinkaartjes werd in tegenstelling tot Duitsland vorig jaar juist verhoogd door de Nederlandse overheid.

Bekijk bericht op "nu.nl - 02-01-2020 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

"Het btw-tarief op treinkaartjes werd in tegenstelling tot Duitsland vorig jaar juist verhoogd door de Nederlandse overheid."

We zitten nu al zo'n 10 jaar opgescheept met VVD kabinetten die uitblinken in het vernielen van alles wat goed is, op alle beleidsdomeinen. Ze doen nooit iets echt goed en repareren achteraf kost handen met geld. Nog gekker, ze claimen dan, dat ze de redders zijn, de helden.

Wat de Duitsers doen is best wel goed, maar nog steeds onvoldoende omdat het kosten/baten speelveld in de vervoerssector nog steeds ongelijk is. Het belastingvoordeel van de luchtvaart (betalen helemaal niks, nul komma nul) is nog steeds niet beëindigd.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Wim. Inderdaad. Geld in nog altijd de krachtigste prikkel voor gedragsverandering.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

BTW op treinkaartjes in Nederland is 9%. Met invoering van het lage BTW-tarief op treinkaartjes doet Duitsland nu Nederland na. Zo slecht doet Nederland het dus al jarenlang niet. Overigens zijn de internationale treinkaartjes naar Duitsland belachelijk goedkoop. Tijd dat de spoorsector ook eens de werkelijke kosten van aanleg en onderhoud van het spoor gaat betalen. Is gewoon waanzin dat een retourtje Berlijn minder kost dan binnenlands.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Het lage BTW-tarief is in Nederland overigens van 7% naar 9% verhoogd om consumptie tegen te ontmoedigen: een wens die linkse partijen al jarenlang koesteren (arbeid goedkoper, consumptie duurder), en nu met D66 en GL in het kabinet verwezenlijkt konden worden. Zal in Duitsland ook wel gaan gebeuren nu de Groenen daar steeds vaker nodig zijn voor meerderheden waarbij rechts en populistisch buiten gesloten worden.

Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Jaap, laat je niet door populistische artikeltjes van GL in de luren leggen. Er zijn binnen GL ook genoeg publicaties verschenen (ook van het GL-wetenschappelijk bureau) waarin GL pleit voor verschuiving van belasting op inkomen naar consumptie.


Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Ook nog wel aardig: doorrekening laatste verkiezingsprogramma GL door CPB:
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/bijz85h8groenlinks.pdf

Inkorting WW-duur tot een jaar, en betaling eerste halfjaar door werkgevers, maar geen lagere WW-premie (wordt dus verkapte inkomstenbelasting). Hogere assurantiebelasting. Geen verlaging van de hoge BTW-schijf (dus 21% blijft). Geen opmerking van GL over lage BTW-tarief. Maximaal mogelijke (waarschijnlijk zelfs onmogelijke) inkrimping ambtelijke organisaties, waardoor het CPB waarschuwt voor slechtere dienstverlening. Half miljard extra voor spoor; dat betreft aanleg en onderhoud, dus geen lagere tarieven.

Overigens vervuilt alle mobiliteit. Dus zou je geen enkele vorm van mobiliteit moeten subsidiëren. Alle vormen de eigen infra en beveiliging laten betalen. En verder belasten naar vervuiling. Luchtvaart en industrie zitten nu in het CO2-emissiehandelstelsel (kost ook wat), maar dat kan beter een directe uitstootbelasting worden.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

VVD, CDA, D66, CU hadden de BTW-verhoging overigens ook niet in hun verkiezingsprogramma staan. CU noemt wel de verschuiving in belasting van inkomen naar consumptie. Iets wat andere linkse partijen ook uitdrukkelijk voorstaan. Maar in de oppositie ben je uit stemmenjacht natuurlijk altijd tegen iedere belastingverhoging die de burger direct treft...

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Overigens schreef ik 4 januari "D66 en GL in het kabinet". Ik bedoelde natuurlijk D66 en CU! GL voert oppositie. Net als de PvdD, die ook tegen de BTW-verhogingen was (zowel het hoge tarief naar 21% als het lage naar 9%), wel consumptie zwaarder wil belasten, en in het verkiezingsprogramma heeft staan dat vlees, vis, eieren, zuivel van het lage naar het hoge tarief moeten. Een standpunt dat overigens zeer terecht is, gezien de vervuiling door de vleesvee- en pluimveehouderijen en de schade door de visserij.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Bedankt voor de links; die stukken kende ik nog niet. Het stuk over de progressieve belasting op consumptie vind ik te kort door de bocht. Ik ben er niet op tegen om door middel van belastingen mensen tot ander gedrag te bewegen, maar dat moet je genuanceerd, consequent en wel overwogen doen. Als ik het goed begrepen heb, moet ik volgens dit voorstel in een jaar extra belasting gaan betalen als ik veel geld aan verduurzaming van mijn huis heb uitgegeven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En die belastingverlaging op loon, geldt die ook voor uitgesteld loon? Anders voel ik mij als gepensioneerde tekort gedaan. Het lange stuk over de doorrekening van het CPB moet ik nog bestuderen.

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

@Jaap: ik ben het met je eens dat verschuivingen in het belastingstelsel wenselijk zijn, maar wel goed overdacht moeten worden. Zoals ik al elders op deze website aangaf: economie is geen exacte wetenschap. Zoveel economen, zoveel meningen. Ondoordachte rigoureuze stappen kunnen forse onvoorziene gevolgen hebben.

GroenLinks en veel andere linkse politieke partijen en economen maken overigens de denkfout dat door een hogere BTW de lage inkomens onevenredinpg zwaarder getroffen worden. Dat is niet juist: in absolute zin worden hogere inkomspens zwaarder getroffen, en relatief gezien kost het lage en hoge inkomens hetzelfde aandeel in het inkomen. Dat zeggen in ieder geval ING-economen:
https://www.nextens.nl/btw/huishoudens-door-btw-verhoging-300-euro-duurder-uit-in-2019/

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

Hoe zeer economen verdeeld zijn over de effecten zie je in dit artikel van de linkse econoom Bas Jacobs, waarin hij de opinie van collega-economen probeert 'weg te rekenen'. Bas Jacobs ziet overigens niet zo veel in de rechttoe-rechtaan verschuiving van de belasting naar consumptie.
https://basjacobs.wordpress.com/2019/01/06/zijn-belastingen-op-consumptie-minder-verstorend-dan-belastingen-op-arbeidsinkomen-zeer-wonkish/

Ook boeiend: de reactie van Bas Jacobs op de standpunten van het Planbureau voor de Leefomgeving over vergroeing van het belastingstelsel (het PBL wordt overheerst door mensen uit de milieulobby, maar de fiscale ideeën die bij het PBL leven, zijn volgens Bas Jacobs onjuist).
https://www.pbl.nl/sites/default/files/rest/cms/publicaties/pbl-2017-review-belastingverschuiving-meer-vergroening-en-minder-complexiteit-1737.pdf

Wie even verder zoekt op internet, kan ook nog heel veel andere artikelen vinden van economen van de Rabobank, van universiteiten e.d.. Veel economen lijken te pleiten niet voor verhoging van de BTW, maar wel voor afschaffing van het lage BTW-tarief (dus alles naar het hoge tarief) onder gelijktijdige verlaging van de laagste schijf inkomstenbelasting. Ze geven daarbij tegelijk aan dat door deze maatregel er ook een verschuiving in belastingdruk plaatsvindt van werkzame personen naar inactieven (gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden): die laatste groepen gaan er dan fors op achteruit. Blijkbaar leidt dat in hun opinie tot extra economische groei (waar Bas Jacobs dus vraagtekens bij zet). De lage en de hoge BTW en de artikelgroepen die daarbij horen zijn echter in de EU vastgelegd. Wel gaan er binnen de EU ook veel stemmen op om de lidstaten veel meer vrijheid te gaan geven in de BTW; alleen een beperkt aantal artikelen dat verplicht tegen het hoge BTW-tarief belast moet worden (alcohol, sigaretten e.d.) zou dan nog in Brussel bepaald worden.

Daarnaast pleiten veel economen voor hogere belastingen op onroerend goed en erfenissen (weinig impact op de economie), en voor even hoge belastingen op inkomen als op winsten uit kapitaal (rente op spaargeld e.d.). Dat is ook negatief voor vooral de wat oudere bevolkingsgroepen.
Deze ideeën gaan loodrecht in tegen wat GroenLinks voorstelt. De GroenLinks-ideeën moedigen juist sparen aan, maar de meeste economen vinden dat te veel opgepot geld de economie schaadt; daarom moedigt bijvoorbeeld de ECB consumptie aan met een negatieve rente.

Overigens maakt GL inderdaad in hun IB-voorstel geen onderscheid tussen het belasten van diensten die weinig vervuilen (bijvoorbeeld vaak naar de kapper gaan of een tuinman inhuren) en goederen die duurzaam zijn (bijvoorbeeld vergroenen van je huis), en het belasten van vervuilende activiteiten. De ideeën van GL voor hogere accijnzen op vervuilende activiteiten zijn natuurlijk wel verstandig, maar moeten ook niet te disruptief ingezet worden (de maatschappij en economie moeten zich wel aan kunnen passen, en dat kost tijd). In dat opzicht jammer dat er niet stevig ingezet wordt op rekeningrijden (belasten van autogebruik) in plaats van wegenbelasting (belasten bezit auto).


Geplaatst door Gerard uit Purmerend


Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Ik heb jouw stukjes doorgenomen. Eigenlijk een beetje droevig om te zien hoe economen, onze deskundigen dus, elkaar zo tegen weten te spreken. Maar de economische wetenschap gaat over het (irrationele) handelen van de mens bij het bevredigen van zijn behoeften door opoffering van schaarse middelen. Ik ben het daarom helemaal met je eens dat economie geen exacte wetenschap is. Het gaat om de psyche van de mens en niet om natuurwetten. En omdat de “homo economicus” niet bestaat, zullen we het ook met het kortetermijndenken van topbestuurders en politici moeten blijven doen. En dus ook met economen die voor de gewenste uitkomst een ogenschijnlijk sluitende redenering weten aan te voeren. Als economie wetenschappelijk en onpartijdig zou worden bedreven, zouden er geen linkse en rechtse economen bestaan.
Het stukje dat de economen van ING hebben geschreven, kan ik niet helemaal volgen. Er staat bijvoorbeeld: “ Nu het lage btw-tarief omhoog gaat, wordt het verschil tussen het normale (hogere) en lage tarief kleiner. Zo wordt de verstoring van de keuzes van consumenten kleiner. Er treedt een zogeheten welvaartswinst op.” Dus als groente en fruit, die tot de primaire levensbehoeften horen, in prijs stijgen worden we welvarender? En dan deze: “Als werknemers netto meer overhouden zullen ze doorgaans bereid zijn om meer te werken.” Voor mij zou het een reden geweest kunnen zijn om juist wat minder te gaan werken. Wet van het afnemend grensnut (Gossen). Vroeger moesten de mensen juist veel langer werken, en dat deden ze ook, omdat ze heel weinig verdienden. Ik blijf de ontwikkelingen met een flinke dosis argwaan volgen,

Geplaatst door Gerard uit Purmerend

@Jaap: ik ben het (weer) met je eens. De economen gaan uit van een volledig vrije concurrentie tussen producten, waar geen kunstmatig prijsverschil tussen gecreëerd moet worden. Persoonlijk vind ik dat de echt primaire levensbehoeften (groente, fruit, brood, leidingwater) onder een BTW-nultarief horen, en niet met andere consumptiegoederen moeten concurreren. Een nultarief dat de EU ook toelaat, maar waar geen enkele politieke partij in Nederland (voor zover ik weet) voor pleit. Netto meer overhouden is voor mij ook minder werken: ik werk om te leven, niet andersom. Meer consumeren is voor mij geen doel. Dan heb ik liever meer tijd voor leuke dingen, zoals de natuur.