Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Dronten pleit voor steile vliegroutes Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 655 
|
 omroepflevoland.nl - 1102-2021 
hv_vliegtuig_2232.jpeg

De gemeente Dronten vindt dat de vliegroutes van en naar Lelystad Airport in de toekomst steiler moeten worden gemaakt. Dat is de beste manier om de overlast van stijgende en dalende vliegtuigen te beperken.

Dat stelt het college van B en W in een zienswijze op de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft die vorige maand gepubliceerd. Het is de bedoeling dat vliegtuigen vanaf 2024 efficiëntere routes gebruiken die minder hinder veroorzaken. Ook komen er nieuwe oefengebieden voor de luchtmacht.

Eén van de pijlers onder het plan is het continue klimmen en dalen van vliegtuigen. Na vertrek stijgen toestellen snel door naar kruishoogte, terwijl dalende vliegtuigen in een soort glijvlucht naar de landingsbaan worden geleid. Dat zorgt voor minder overlast.

Dronten is hier voorstander van, maar vindt dat deze zogeheten CDA-procedure op gespannen voet staat met een andere procedure, NADP2. Hierbij blijven vliegtuigen na de start eerst iets lager vliegen om de uitstoot en geluidsoverlast te beperken en stijgen wat later door.

Vliegtuigen blijven te lang laag over Dronten
Dronten vindt de NADP2-procedure ongewenst, omdat de vliegtuigen na vertrek vanaf Lelystad Airport eerst toch nog laag (1.800 meter) over Biddinghuizen of Dronten zullen komen. Het college is voorstander van direct steiler klimmen, zoals in de NADP1-procedure. "De NADP2-startprocedure heeft als doel het geluid verder van de luchthaven te verminderen, maar wat de gemeente Dronten betreft is het belangrijker om het geluid dichter in de kernen die het meest dichtbij de luchthaven liggen te verminderen. Daar is immers de meeste geluidbelasting en overlast", aldus het college in de zienswijze. Dronten wil in elk geval af van de lage vliegroutes, zoals die op dit moment boven Flevoland zijn ingetekend.

Wachtgebied opschuiven naar IJsselmeer
Het college wil ook dat het wachtgebied voor vliegtuigen richting Schiphol wordt verplaatst. Er ligt nu een 'holding' ten noordoosten van Lelystad en nabij Swifterbant. Die moet wat Dronten betreft opschuiven naar het IJsselmeer.

Het ministerie wil dat ook, maar hoe de routes en wachtgebieden na de herziening precies komen te liggen, moet nog nader worden uitgewerkt. De herziening kan er toe leiden dat er geheel nieuwe vliegroutes voor Lelystad gaan gelden. "Als de routes van- en naar Lelystad Airport na herindeling anders komen te liggen, is het wat Dronten betreft noodzakelijk dat de netto verbeterde omgevingseffecten zeker ook in de gemeente Dronten landen en niet alleen in verder gelegen gebieden."

Niet per definitie tegen vliegveld
Dronten benadrukt dat zij niet per definitie tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is en ziet positieve kansen voor de economische ontwikkeling. "Tegelijkertijd is er bij ons het besef dat, afhankelijk van de inrichting en de omvang van de ontwikkeling, er ook negatieve gevolgen kunnen optreden voor de inwoners van onze gemeente en de gevestigde instellingen. Hier willen we graag aandacht voor vragen."

Het college heeft de zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Die besluit er op 18 februari over.

Bekijk bericht op "omroepflevoland.nl - 1102-2021"

Reacties op dit bericht