Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Discussie over Schiphol is schimmenspel. Onderzoekers vliegen elkaar in haren over krimp

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 860 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

Analyse door Yteke de Jong

Meer of minder vliegen op Schiphol? En worden de tickets dan duurder of juist goedkoper? De strijd onder wetenschappers en onderzoekers is begonnen.

Lees verder via onderstaande link................


Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht


Geplaatst door Jaap Groot uit Bussum

Wie de schoen past....... Kennelijk heeft CE Delft een gevoelige snaar geraakt.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

BESTUURLIJKE REGIEGROEP MOET DOORPAKKEN

Onlangs verbrak de Bestuurlijke Regiegroep van 43(!) gemeenten en 4 Provincies het contract met de volstrekt mislukte Omgevingsraad Schiphol ORS. In steeds meer van die gemeenten dus niet alleen in Aalsmeer - dat CE Delft onderzoek liet doen - botst noodzakelijke woningbouw op de achterhaalde, steeds groeiende HUB volgens het Mainport/ Holland Metropool model dat vreemd genoeg nog altijd in de toekomstvisie 2050 van CEO Dick Benschop en op de agenda van VVD minister Cora van Nieuwenhuizen en haar ministerie van I&W staat.

Door deze Bestuurlijke Regiegroep die het publiek belang van bijna 8,5 miljoen omwonenden van Schiphol(!) moet behartigen is al een kritische Zienswijze op het I&W Project Luchtruimherziening ingediend. Vanwege het nu steeds verder toenemende spanningsveld tussen "woon- en leefomgeving" aan de ene en een noodzakelijk "Transitie-pad krimpende luchtvaart" aan de andere kant zou deze regiegroep - in overleg met de vertegenwoordigers van de ORS bewonersdelegatie en de gebundelde bewonersorganisatie LBBL - nu door moeten pakken.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

NU AL 57 GEMEENTEN AANGESLOTEN BIJ BESTUURLIJKR REGIEGROEP

Maar liefst 57 gemeenten blijken inmiddels aangesloten te zijn bij de regiegroep luchtvaart:

Dit roept de vraag op wie eigenlijk deel uitmaken van het Provinciale "Team luchtvaart" dat de BRS regiegroep voorzitter PvdA Jeroen Olthof adviseert over het te volgen beleid. Dat dit team nog steeds het model van een immer groeiende HUB met daar aan gekoppeld een HOLLAND Metropool en Metropoolbestuur MRA 2.0 op de Zuid As steunt geeft bepaald te denken.

Ingewijden hebben wel een oplossing in gedachten: het wordt hoog tijd dat alle bewoners organisaties van zich laten horen en op het voltooien van de ooit afgebroken "Operatie Schoon Schip" aan gaan dringen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Het is maar goed dat dat vliegveld op zee er nooit is gekomen,dat was een enorme verspilling geweest.

Hoe nu verder met de luchtvaart in nederland.
Het business model van KLM heeft geen toekomst meer en kan alleen met behulp van veel belastinggeld overeind worden gehouden.
Meer dan 10 miljard zal er nog bij moeten in de komende 3-4 jaar en ook voor de periode daarna zijn de vooruitzichten niet gunstig.

Beste kans is het netwerk opgeven en KLM om te vormen tot een low cost carrier,een nederlandse variant van easy jet. Nog beter zou zijn simpelweg met easy jet te fuseren.
Hoe eerder men de veranderde werkelijkheid erkent hoe beter de luchtvaart er in de toekomst voor zal staan en hoe sneller het passagiers volume zal herstellen. Welliswaar op een lager niveau dan voor de crisis maar in elk geval wel rendabel.

Al het geld dat nu wordt weggegooid aan het operationeel houden van niet rendabele netwerkverbindingen kan veel beter gestoken worden in het opnieuw opbouwen van KLM tot een ander type maatschappij. Een business model dat wel duurzaam rendabel kan zijn in de veranderde omstandigheden.
Het uitgespaarde geld kan dan weer gebruikt worden voor subsidies aan andere sectoren van de economie. Sectoren die een hogere toegevoegde waarde en betere vooruitzichten hebben.

Het is tijd dat nederland weer innovatief word,weer slim word. Een land dat voorloopt en niet onnodig vast blijft zitten in een verdien model dat geen toekomst meer heeft.
Om het verdien vermogen van bv Nederland voor de toekomst veilig te stellen is een ander verdien model noodzakelijk. Hoe eerder men zich dat realiseert hoe meer geld er straks in de toekomst verdient kan worden. Met het koste wat kost vasthouden aan verouderde verdienmodellen doet bv Nederland zichzelf te kort en dat is uiteindelijk ook niet goed voor de rest van Nederland.

Op een gegeven moment legt de kip met gouden eieren geen eieren meer,de kip is te oud geworden en heeft alles gegeven wat er in zit.
Dan moet je op zoek naar een nieuwe kip.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HOE DE DUBBELROL VAN RIJK EN GROOT-AMSTERDAM TE DOORBREKEN?

Op dit moment is nog geen begin van een noodzakelijk "Transitie pad krimpende luchtvaart" in ons land te bekennen. Bovenstaande analyse geeft zeker richting maar lijkt nog vast te lopen op de dubbelrol van Rijk en Groot-Amsterdam: als groot aandeelhouders in de luchthaven Schiphol en tevens direct verantwoordelijk voor samenhangende volksgezondheid en woon- en leefomgeving blijven deze spelers hangen in door de sector nagestreefde megalomane Metropoolvorming rond een immer groeiende HUB. Het publiek belang komt steeds meer in de knel omdat keuzes uitblijven en via allerlei trucs de negatieve effecten worden verdoezeld. Op dit moment lijkt dit de kern van het probleem.

Nu maar liefst 57 gemeenten en 4 Provincies zich in een Bestuurlijke Regiegroep hebben gebundeld en namens hen al een kritische Zienswijze op het Project Luchtruimherziening is ingediend zou een kentering binnen bereik kunnen komen. Daarbij is het wel nodig dat het "Team luchtvaart" van de Provincie NH en de PvdA Schiphol gedeputeerde Jeroen Olthof - die de Regiegroep voorzit - door onafhankelijke deskundigen en vanuit de verenigde burgerorganisaties tijdig en terdege van informatie wordt voorzien.