Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Dijksma: carbon pricing sleutel tot terugdringen van CO2-uitstoot

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1125 
|
 rijksoverheid.nl 
wp_luchtfoto_2893.jpg

Een mondiale prijs voor de uitstoot van koolstofdioxide is essentieel voor het behalen van de in Parijs gemaakte klimaatafspraken. Carbon pricing zorgt ervoor dat de vervuiler betaalt, en maakt investeren in duurzame energie aantrekkelijker. Een wereldwijde coalitie onder leiding van de Wereldbank kan hierbij een belangrijke rol spelen, door verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen. Dat zal staatssecretaris Dijksma vandaag benadrukken tijdens een bijeenkomst over klimaatverandering, die zij samen met haar Franse collega-minister Royal organiseert in Parijs.

Tijdens deze bijeenkomst, waar ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij betrokken zijn, praten deelnemers verder over concrete kansen om na de CoP21 in Parijs voortgang te boeken.

Dijksma: “Carbon pricing is de sleutel tot het waarmaken van de klimaatafspraken in Parijs. Een prijskaartje voor fossiel maakt investeren in duurzame alternatieven zoals windmolenparken aantrekkelijker. Zo betaalt de vervuiler en concurreert de industrie op een mondiaal eerlijk speelveld. Dat moet ervoor zorgen dat bedrijven hun vingers niet eens meer willen branden aan kolen. Maar het lukt alleen als we wereldwijd samenwerken. Daar maak ik mij nu sterk voor, samen met NGO’s en bedrijven.”

Tijdens de Informele Milieuraad op 14 en 15 april in Amsterdam spreekt Dijksma verder met haar Europese collega’s over carbon pricing.

Wereldwijde coalitie
Verschillende landen en regio’s werken momenteel aan hun eigen systeem om de prijs van CO2-uitstoot vast te stellen. Om een mondiaal gelijk speelveld te creëren, moeten deze systemen kunnen samenwerken. De Wereldbank neemt hiervoor het initiatief met de Carbon Pricing Leadership Coalition, die ook landen die nog geen systeem voor het beprijzen van uitstoot helpt om zo’n systeem te ontwikkelen. Nederland heeft hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro toegezegd.

Betalen voor CO2-uitstoot
Carbon pricing houdt in dat bedrijven moeten betalen voor de CO2 die ze uitstoten bij hun productie. Dit kan bijvoorbeeld met een belasting of het moeten kopen en inleveren van emissierechten. Deze kosten komen terug in de prijs van producten, wat producenten aanmoedigt om te produceren met minder koolstofemissies. Wereldwijde transparantie over de kosten van CO2-uitstoot maakt het minder aantrekkelijk om productie te verplaatsen, en moedigt bedrijven en investeerders aan om te kiezen voor alternatieven die minder uitstoot veroorzaken.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Gaat dit nu voor iedereen gelden of zonder lucht- en scheepvaar? De relatief meest vervuilende sectoren. Want ja, de luchtvaart is lekker slim met zichzelf bezig, om zo buiten beeld te blijven, om zo tijd te winnen.


Geplaatst door de Vries

Ook luchtvaart en scheepvaart: http://www.volkskrant.nl/buitenland/dijksma-wil-dat-bedrijven-meer-gaan-betalen-voor-uitstoot-broeikasgas~a4243405/

Dit is redelijk tegenstrijdig met het debat van gisteren waarbij Schiphol verder moet groeien.

Wel knap hoor:

- meer vliegbewegingen
- minder geluidsoverlast
- minder CO2 uitstoot

Waarschijnlijk denken ze dit te bereiken met zuinigere vliegtuigen, ware het niet dat de vliegbewegingen alleen maar gaan toenemen. Ik denk dat deze link nog niet is gelegd door onze helden in de 2e kamer.


Geplaatst door anoniem

- meer vliegbewegingen
- minder geluidsoverlast
- minder CO2 uitstoot

is een vliegtuig van bmw