Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Denkt u mee over het creëren van een beter leefmilieu rondom Schiphol?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1000 
|
 Natuur en Milieufederatie Noord-Holland 
hv_natuur_1942.jpeg

Woon u in de directe omgeving van Schiphol? Hebt u ideeën om het leefmilieu te verbeteren waardoor er minder geluidsoverlast en minder luchtverontreiniging van Schiphol is? Vult u dan de enquête Schiphol raadpleging in Investeren in een beter leefbare Schiphol regio in.
Natuur en Milieufederatie Noord-Holland wil onder bewoners in de directe nabijheid van Schiphol inventariseren hoe zij over een aantal inrichtingsmaatregelen denken. En misschien hebt u nog ideeën die kunnen bijdragen aan minder (vliegtuig)lawaai, een schonere lucht en een betere leefomgeving.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten en u vind deze hier De enquête sluit 15 december 2016.

Bekijk bericht op "Natuur en Milieufederatie Noord-Holland "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Helpt u meedenken hoe we de marges voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging verder kunnen oprekken?
We zitten namelijk al ver over de grens van wat redelijkerwijs nog valt te verdedigen en weten niet meer zo goed hoe we verdere uitbreiding moeten verkopen. Hebt u nog ideeën?

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 10 minuten en u vind deze hier

Geplaatst door Thijs uit Heiloo


Disclaimer:
Wij zijn verplicht om de indruk te wekken dat de omgeving van Schiphol enige vorm van inspraak heeft.
U zult zelf ook wel begrijpen dat wij ons van iedere vorm van commentaar niets aantrekken en wij deze enquête slechts aanbieden zodat wij het stukje "overleg met de omgeving" kunnen afvinken. De verzamelde gegevens zullen verder niet gebruikt worden om hinderbeperkende maatregelen te treffen, op welke wijze dan ook.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Wat schiet ik op met olifantgras, grondribbels, grindbakken e.d.? Wordt daardoor het geluid en de vervuiling van die kanker andere dodelijke ziektes verspreidende toestellen die iedere minuut (te) laag over m’n huis denderen minder?

Waarom staat het terugdringen van het aantal starts en landingen niet bij de opties?
Waarom kan ik niet kiezen voor het omleggen van de aan– en uitvliegroutes die nu over de dichtstbevolkte woonwijken van Nederland gaan naar een ruime bocht er omheen?

De hier voorgestelde maatregelen leiden niet tot minder overlast, maar maken op — papier — weer ruimte om het aantal starts en landingen uit te breiden.
Deze enquête is een doorzichtige PR–actie van onze huichelachtige bestuurslaag die me, in hun elitaire hoogmoed, voor naïef houden en opties in de mond proberen te leggen die ik in werkelijkheid absoluut niet wil.

Ik ben ze spuugzat, die bestuurders hun kunstjes en hun maatregelen!

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Vul de enquête in en laat weten waar het op staat. Ik heb gezegd dat de voorstellen nergens op slaan en dat het op z'n hoogst om marginale hinderbeperking gaat (en ja de 'milieuwinst' wordt weer gebruikt voor extra vluchten over de nu al zwaarst belaste gebieden).
Dit is symboolpolitiek. Kan er inderdaad weer een vinkje gezet worden. Alle 'buitenstaanders' die ik spreek denken dat de hinder af gaat nemen (?!) en dat Schiphol goed bezig is. Hun PR werkt dus wel.
Ik heb de enquête met dergelijk commentaar ingevuld. Ik zou zeggen 'ga los' ;-).

Geplaatst door anoniem

TUIG, TUIG en NOG EENS TUIG. Ik heb de daad bij het woord gevoegd, ik verhuis naar het buitenland. Heerlijke nieuwe kustplaats gevonden, waar je nul strepen van vliegtuigen in de lucht ziet, waar je de vogels hoort kwetteren en de zee en de wind hoort. En geen idiote plannen voor windturbines. Ik had nooit gedacht dat het zover zou komen, nu ik de stap heb genomen voel ik me weer net zo blij als in mijn jeugd.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Wat een flutonderzoek, soort doekje voor het bloeden bij een slagaderlijke bloeding. Minder (overstap) vluchten, schiphol niet de grootste hub van europa, simpel.

Geplaatst door anoniem

Interessant,en ook wel apart. Het geluid van vliegtuigen zit in de hele atmosfeer,het komt van boven. Maatregelen op de grond hebben hier vrijwel geen effect op.
Ook de aard van het geluid (laagfrequent voor het merendeel) maakt dat het lastig is hier iets tegen te doen. Het buigt als het ware om elk obstakel heen.

In de enquete geven ze zelf ook al aan dat deze maatregelen gaan om het terugdringen van het grond geluid. Dat had wel iets duidelijker vermeld mogen worden. Er is maar een relatief kleine groep mensen die last heeft van grondgeluid,dat is alleen zeer dicht bij de luchthaven.

Geplaatst door anoniem

Erg jammer dat het alleen is gericht op maatregelen op de grond. Daar heeft 90%+ van de bewoners die overlast ervaren helemaal niks aan.

Schiphol zou samen met bewoners en gemeenten plannen moeten gaan ontwikkelen die gericht zijn op het nemen van maatregelen op de grond ter vermindering van geluidhinder en vervuiling.

Deze is ook mooi,maatregelen op de grond tegen de luchtvervuiling? Ik vraag me echt af wat ze hiermee voor ogen hebben. Het taxien op 1 motor? Maar dat valt toch volkomen in het niet bij de uitstoot die de startende en landende vliegtuigen geven.


Maar goed,een tip van mij.
Elimineer het taxien volledig,vooral het taxien naar de polderbaan. Gebruik electrische trekkers hier voor,misschien zelfs een rails in de grond met kabels.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft blijkbaar nog de hoop dat er milieu-verbeteringen mogelijk zijn omtrent Schiphol.
Op zich goed, natuurlijk.
Maar helaas hebben de bestuurders van de provincie Noord-Holland (wellicht onder druk van Den Haag) de regio compleet verziekt en kilo´s boter op hun hoofd.
Van Bergen (Noord-Holland) tot aan Leiden aan toe, ligt er een deken van herrie en zware vervuiling in de vorm van onder andere fijnstof.
Een luchthaven die onder de paraplu van de Staat opereert, heeft niets te vrezen van kritiek vanuit de bevolking.
Dit systeem wordt, hoe dan ook in stand gehouden om vooral de belanghebbenden van geld te voorzien.
Elke smoes is geoorloofd, van het onder valse voorwendselen aanleggen van landingsbanen (Polderbaan als zogenaamde ´milieu-baan´) tot het ´tevreden´ stellen van bestuurders.

50% minder Schiphol, of de luchthaven in de Noordzee onder een gezamenlijke paraplu van de 3 Noordzee-landen (België / Nederland en de UK).
Maar dat zal wel nooit gebeuren in een zogenaamde 1 Europa.
Zelfs 1 Europees luchtruim geeft al enorm veel problemen.
Dus modderen we maar door, op een plek dat praktisch tot het dichtstbevolkte gebied gerekend kan worden in Europa.

De luchthaven Schiphol en de Nederlandse Staat schenden artikel 21 van de Nederlandse grondwet.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Van de politiek op korte termijn hoeft men weinig te verwachten.

Die zijn allemaal (incl rechtste protestpartijen) pro schiphol en de subsidiëring van vliegverkeer. Helaas is een overgroot deel van het electoraat dat ook.

De volgende crisis ligt echter op de loer. Exponentiële groei zoals in de luchtvaart is vaak een voorteken voor een flinke correctie. De wereld en de exotische bestemmingen worden er ook niet gezelliger op.
De luchtvaart zal de volgende klap niet kunnen dragen.
De markt gaat zijn werk doen zoals ook de natuur dat doet. Schoon schip.
Vliegen wordt weer iets voor de rijken en het aantal vluchten is over een jaar of 10 gehalveerd ten opzichte van nu,

Geplaatst door anoniem

Of een groot deel van het electoraat hier voor is dat weet ik niet. Het zou wel jammer zijn.
Een groot deel van het electoraat is waarschijnlijk ook voor de gaswinning in Groningen,men woont er immers zelf niet en het levert miljarden op, Miljarden die anders misschien via de belastingen binnen gehaald zouden worden. Het is jammer dat de solidariteit in Nederland zo ver te zoeken is,vroeg of laat gaat iedereen daar last van krijgen. Elke politiek die lokaal onwenselijk is maar landelijk gezien "voordeel" zou opleveren krijgt het groene licht,de meerderheid is immers voor. Nu Groningen en Schiphol,straks ook flevoland maar elke region gaat aan de beurt komen als de onderlinge solidariteit volkomen weg is.

Geplaatst door Gerrit Jan uit Aalsmeer

Daar is de zorgplichtverantwoordelijkheid van de overheid voor uitgevonden. Om mensen te beschermen die onevenredig kunnen leiden onder wat de meerderheid wil. Helaas lijkt het ministerie van I&M (Infrastructuur en Economie) dat woord niet te kennen, ze lijken het te druk te hebben met het helpen van de sector bij het faciliteren van groei.

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Nog preciezer, je kon in 2012 verwachten dat een "milieu" minister als Melanie Schultz natuurlijk infra op de weg en in de lucht de voorrang zou geven. Mobiliteit is een vorm van vrijheid die VVD'ers nu eenmaal hartelijk koesteren. Dat is hun goed recht, maar wat ze vergeten is dat in een gebied waar 7 miljoen mensen wonen de kwaliteit van leven ook een rol speelt. Oftewel geen chronisch lawaai, sterk verontreinigde lucht en verdwijnen van groen en recreatie voor meer en meer asfalt en laag overscherende easyjetters.
Natuurlijk was het Rutte II te doen om I&M bij elkaar te brengen. Daardoor kon n.l. in de praktijk m.b.v. de "groene berekeningen" van het bastion Rijkswaterstaat en Schiphol makkelijk veel asfalt of de snelheid flink verhoogd (denk aan A13 bij Overschie) aangelegd worden en de groei van Schiphol doorgedrukt worden.
Helaas zijn mensen wakker geworden en pikken in steeds mindere mate de dictaten van de elite uit Den Haag en haar vazallen in de provincies. De elite als gevestigde orde probeert z.g. door de burger participatie een schijndemocratisch platform te maken voor het doorvoeren van de groeiplannen. Gelukkig zijn diezelfde burgers steeds meer in staat het bedrog/leugens te pareren met goed gefundeerde argumenten. Maar voorlopig heerst nog de arrogantie van de macht. Tot maart 2017?

Geplaatst door anton uit castricum

inderdaad, tot maart 2017, al is de keuze beperkt ..................