Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Den Haag was bang dat Polderbaan dicht moest

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 561 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
Polderbaan_vanuit_de_lucht.jpg
Polderbaan gezien vanuit de lucht in noordelijke richting
Credit: Whowouldtell

Door Annet van Aarsen en Bart Vuijk

Met de eind september afgegeven natuurvergunning voor Schiphol blijft de Polderbaan, de meest gebruikte startbaan op de luchthaven, gewoon in bedrijf. Maar lange tijd was Den Haag bang dat de ’milieubaan’ dicht moest.
De 5e baan-problematiek noemen ambtenaren het begin 2022 in een technische briefing aan de ministers Van der Wal (Natuur en Stikstof) en Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). En ze melden er in de nota terloops bij dat de Tweede Kamer er niet gedetailleerd over is geïnformeerd vanwege de lopende vergunningprocedure tussen het bedrijf Schiphol en het ministerie van LNV. De Polderbaan dreigt buiten de af te geven natuurvergunning te vallen. Een groot probleem, constateren de ambtenaren.

Het bewuste stuk werd eind september openbaar na een Woo-verzoek (wet open overheid) van Mobilisation for the Environment (MOB), tegelijk met een dikke stapel mailwisselingen, nota’s en andere documenten.

IJkmoment
Het probleem met de Polderbaan en de natuurvergunning is kort gezegd de ’referentiedatum’ die voor de vergunning gehanteerd moet worden. In een eerdere ontwerpvergunning die in de prullenbak belandde, ging het ministerie van LNV uit van 2008. Maar daar ontstond meteen gedoe over: het aanwijzingsbesluit Schiphol 1996 zou het juiste ijkmoment zijn. Jaren voor de ingebruikname van de Polderbaan dus.

Die hele Polderbaan is indertijd illegaal aangelegd
Maurice van Uden (SchipholWatch)


Het ministerie van LNV ging ervan uit - staat in een stuk met het stempel ’vertrouwelijk’ over het luchthavenverkeersbesluit - dat het afgeven van de natuurvergunning alleen mogelijk was op basis van 480.000 vliegbewegingen op vier banen. En - naar aanleiding van eerdere rechtbankuitspraken in het stikstofdossier - dat de Polderbaan open houden alleen mogelijk zou zijn als daarvoor voldoende stikstofruimte gevonden zou worden. Voetnoot in het vertrouwelijke document: ,,De stikstofrechten moeten zijn ingenomen. Het is dus onvoldoende om een boer uitgekocht te hebben of een afspraak te hebben met een fabriek.’’

Creatief
Een aantal natuurgebieden ten noorden van de Polderbaan - onder andere Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske - spelen een rol in de discussie. Daarom keek het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook naar een eventuele sluiting van de cokesfabriek van Tata als mogelijke oplossing. ,,Een haakje voor de oplossing van het probleem Polderbaan’’, staat in een gespreksverslag van interdepartementaal overleg in december 2021 over Schiphol. ,,Dat loopt nu vast op de 4 natuurgebieden boven Polderbaan.’’ Dat overleg eindigde met een ,,oproep aan alle deelnemers om echt creatief mee te blijven denken over oplossingen.’’ Want: ,,Oplossingen op korte termijn zijn echt noodzakelijk.’’

Schiphol liet in januari weten voldoende stikstofrechten van boerenbedrijven in de omgeving van de luchthaven te hebben gekocht om een natuurvergunning te krijgen. Het ging om een stuk of tien boerenbedrijven die waren uitgekocht. De natuurvergunning die Schiphol vorige maand kreeg, biedt ruimte aan maximaal 500.000 vluchten per jaar en gebruik van de Polderbaan. Maar hoeveel vluchten uiteindelijk zijn toegestaan hangt af van het nog niet vastgestelde luchthavenverkeersbesluit, waarin regels komen te staan over geluidshinder. Vanwege de geluidshinder wil het kabinet naar maximaal 452.000 vluchten volgend jaar.

Zekerheid

Het krijgen van de natuurvergunning was voor de luchthaven een belangrijk moment. ,,Omdat we nu weer voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het laat ook zien dat Schiphol voldoet aan alle eisen die de wet natuurbescherming stelt. Dat geeft ons en onze omgeving zekerheid. De vergunning biedt bovendien de mogelijkheid voor de overheid om nieuw beleid voor Schiphol in te voeren. Bijvoorbeeld een luchthavenverkeersbesluit met daarin een nieuwe aanpak met daarin harde milieu- en geluidsgrenzen voor de luchtvaart’’, verklaarde Schiphol.

Lees ook hier: Schiphol koopt boeren uit: cowboygedrag levert natuurvergunning op | vijf vragen

Rechtszaak
SchipholWatch - die strijdt voor een betere leefomgeving rondom de luchthaven - meent dat de natuurvergunning is verleend op onheuse gronden. ,,Die hele Polderbaan is indertijd illegaal aangelegd. En de stikstofruimte is er niet’’, zegt Maurice van Uden van deze stichting. Schipholwatch sluit zich aan bij een rechtszaak over de natuurvergunning die door MOB wordt voorbereid. ,,Ik denk dat we kans maken dat de rechter ook 1996 als referentiedatum aanwijst. Dan zou Schiphol - schat ik - nog eens 300 boerderijen moeten opkopen. Zoveel zijn er niet in de omgeving van de luchthaven.’’

Lees ook hier: MOB bereidt rechtszaak voor tegen natuurvergunning Schiphol.

Dit bericht staat op de tweede pagina van het NHD van 06-10-2023. Hieraan voorafgaand staat op de frontpagina het artikel "Het lot van Schiphol hing in Den Haag even aan sluiting van Kooksfabriek 2 van Tata Steel". Dit artikel kunt u hier op deze site vlieghinder.nl lezen.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Zou het stikstofdossier dan eindelijk die vervloekte Polderbaan de nek omdraaien? Ik vrees dat men op basis van de huidige luchtvaartwet zich eruit gaat draaien met hoogfrequente vaste routes, die iets minder mensen driedubbel gaan belasten, want dit laten de regels gewoon toe.

Dit noem ik Polderbaan 2.0, de volgende stap in het verzieken van onze regio omdat ‘deze baan de minste hinder geeft’. De leugenkaart van ‘groei met minder hinder’ wordt voor de tweede keer uitgespeeld. Wie stinkt er nu nog in? Of hoopt u soms dat de ellende boven iemand anders komt?

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"GOVERNANCE A LA CERFONTAINE" LIEP VOLLEDIG UIT DE HAND

De professor in "apengedrag" en destijds Schiphol CEO Gerlach Cerfontaine legde de basis voor een governance structuur die zijn weerga niet kent. De immer groeiende HUB SCHIPHOL als centrum van een Megapolis of Metropool met benamingen als "Deltametropool" en later "Holland Metropool" werd nagestreefd met een spaghetti aan - vaak informele - organen en praatclubs en gekoppeld aan mobiliteit, infrastructuur en het rood, groen en blauw in de ruimtelijke ordening. Wat te denken van o.a.: CROS/ORS/MRS; MRA/MRA 2.0/MRDH ; BRS uitmondend in NOVEX SCHIPHOL REGIO ter grootte van 4 Provincies en 56 gemeenten; Economische Raden in Noord- en Zuidvleugel ; een "team luchtvaart" in het Provinciehuis te Haarlem, om de belangrijkste eens te benoemen.

Kortom, bestuurders en politiek zijn en worden volledig ingepakt door een kongsi van luchtvaart- en vastgoedsector die de Megapolis via metropoolvorming willen beheersen en de overheden in een strikt facilitaire rol hebben gedrongen.

Hoog tijd dat deze spaghetti aan wildgroei wordt aangepakt en een sanering rond de Schiphol HUB en deze wildgroei in gang wordt gezet.