Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Defensie moet afzien van regelen vliegverkeer Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 795 
|
 vechtdalfm.nl 
Defensie moet afzien van regelen vliegverkeer Lelystad

OVERIJSSEL / VELUWE – Ben Schrijver van actiecomité HoogOverijssel heeft zaterdagochtend een verontrustende brandbrief van Stichting Red de Veluwe overhandigd aan Tweede Kamerleden Maurits Von Martels en Malik Azmani. Hij deed dat tijdens de tweede meet & greet van de twee politici in De Klomp in Vilsteren. Vanzelfsprekend werd er ook uitgebreid gesproken over de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport en de komende stappen van HoogOverijssel.
De brief van de Veluwse stichting is gericht aan de Commandant der Strijdkrachten Bauer. In de brief wordt Defensie gevraagd af te zien van het regelen van de luchtverkeersleiding van vliegveld Lelystad vanaf 1 april 2019. Volgens Red de Veluwe neemt Defensie deze taak op zich omdat Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) onvoldoende capaciteit heeft.

In een reactie zegt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dat is afgesproken dat militaire verkeersleiders het dalende en stijgende verkeer van en naar de Flevolandse luchthaven afhandelen, juist omdat de routes over militaire terreinen gaan. LVNL begeleidt de vliegtuigen vanuit de verkeerstoren tot direct na de start en vlak voor de landing.
Die brandbrief komt geen moment te vroeg, want reeds in december verhuizen de militaire verkeersleiders naar de LVNL op Schiphol-Oost om direct te kunnen samenwerken. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf onlangs aan dat de opleiding en werving van nieuwe verkeersleiders voor Lelystad op schema ligt.
De reden dat Red de Veluwe zich juist tot Commandant der Strijdkrachten Bauer richt is dat deze in zijn openingsspeech bij zijn aantreden aangaf dat het soms goed is om nee te zeggen als een missie onveilig is of onhaalbaar. De stichting hoopt dat dit ook geldt voor het uitvoeren van de luchtverkeersleiding van vliegveld Lelystad omdat ook Defensie kampt met capaciteitsproblemen.
“Het luchtruim is nu al een lappendeken en dus onveilig. Met de vliegbewegingen van Lelystad erbij wordt het nog gevaarlijker in de lucht. We moeten eerst het luchtruim herinrichten en dan mag Lelystad pas open voor vakantievluchten. Dat wordt dan rond 2023”, aldus woordvoerder Coos Paulusma van stichting Red de Veluwe.

De brief die stichting Red de Veluwe stuurde aan Commandant der Strijdkrachten Bauer.

Stichting ‘Red de Veluwe’

Aan:

Ministerie van Defensie
T.a.v. Zijne Excellentie Luitenant-Admiraal R. Bauer, Commandant der Strijdkrachten. Postbus 20701
2500 ES Den Haag
Epe, 24 oktober 2017.

Geachte heer Bauer, Excellentie,

De we-can-do-mentaliteit staat bij onze krijgsmacht hoog in het vaandel. En dat is doorgaans een voortreffelijke eigenschap. Maar zeker niet altijd. Soms kun je beter ‘nee’ verkopen, zo heeft de recente geschiedenis ons weer duidelijk gemaakt.
Op u rust nu de zware taak om de komende jaren namens de krijgsmacht steeds weer de afweging te moeten maken tussen ‘yes, we can’ en ‘no, we can’t’. Dat geldt ook voor de kwestie waarvoor wij nu hier uw aandacht vragen: het begeleiden en controleren van inkomend en uitgaand commercieel vliegverkeer van vakantievliegveld Lelystad Airport vanaf 1 april 2019.

Zoals u wellicht bekend is, heeft de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) een structureel capaciteitsprobleem. Reden waarom zij in een eerder stadium de politiek geadviseerd heeft om de opening van Lelystad Airport uit te stellen, totdat dat probleem opgelost is en de herindeling van het complexe luchtruim in Nederland zal zijn afgerond.
Maar de politiek maakte een andere afweging en verzocht het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) om de controle op en de begeleiding van het commerciële vliegverkeer van Lelystad Airport van LVNL over te nemen. Op dat verzoek is positief door het CLSK gereageerd. Ons inziens moet die reactie serieus worden heroverwogen, aangezien Defensie daarbij wederom een onaanvaardbaar risico zal gaan lopen.
Immers, nog afgezien van de vraag of het wel tot de taken van Defensie gerekend mag worden om de verkeersleiding te verzorgen van vakantievluchten, is ook bij Dutch Mil sprake van een capaciteitsprobleem. Dat probleem blijkt duidelijk uit de dagelijks melding per NOTAM (Notice to airmen), dat Dutch Mil voor het geven van vluchtinformatie, waartoe ieder land volgens ICAO (International Civil Aviation Organisation) verplicht is, wegens personeelsgebrek niet of slechts beperkt beschikbaar is.
Dutch Mil bedient thans het gehele lagere luchtruim in Nederland, met uitzondering van het deel onder de Schiphol TMA (Terminal control area) in globaal de provincies Utrecht, Zuid- en Noord- Holland. In het luchtruim van Dutch Mil wordt intensief ‘op zicht’ gevlogen door zaken- en privévliegtuigen, luchtballonnen en zweefvliegtuigen, maar dan zónder de luchtverkeersleiding van Dutch Mil.
1
Nu al worden er ieder jaar tientallen infringements (ongeautoriseerde vliegbewegingen) geregistreerd in het luchtruim dat gereserveerd is voor Schiphol en de regionale, gecontroleerde vliegvelden. Dutch Mil heeft nu al geen capaciteit om zich bezig te houden met General Aviation (de ‘kleine luchtvaart’), laat staan straks ook nog met de commerciële luchtvaart, als Lelystad Airport opengesteld is. Want dan wordt het luchtruim voor General Aviation nog beperkter en daarmee zullen de infringements ongetwijfeld toenemen. Zeker in relatie tot de extreem lange en lage aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Gelderland, want die routes komen dan dwars over Nederland te liggen in het luchtruim, dat nu nog beschikbaar is voor General Aviation. En dus neemt de kans op fatale ongelukken toe.
Binnen dit kader hopen wij dat u, na een grondige overweging van de risico’s, de medewerking van het CLSK aan de commerciële luchtvaart zult heroverwegen. U hebt aangegeven geen moeite te hebben om ‘nee’ te zeggen, als iets niet verantwoord is. Wij hebben de overtuiging, dat het begeleiden van laagvliegende airliners vanuit Lelystad Airport over grote delen van Nederland, in combinatie met de controle op de General Aviation, voor Dutch Mil inderdaad onverantwoorde risico’s met zich meebrengt. Om die reden verzoeken wij u alsnog ‘nee’ te zeggen tegen de medewerking van het CSLK aan de commerciële luchtvaart vanaf Lelystad Airport.
Vanwege de grote impact die de huidige plannen kunnen hebben, vinden wij het noodzakelijk om onze serieuze bedenkingen ook onder de aandacht van de media te brengen.
Wij wensen u veel moed, wijsheid en een probleemloze ambtsperiode toe,
Hoogachtend,
Namens de stichting ‘Red de Veluwe’.
Coos Paulusma Woordvoerder
Stichting ‘Red de Veluwe’. Postbus 250
8160 AG Epe info@reddeveluwe.nl

Bekijk bericht op "vechtdalfm.nl"

Reacties op dit bericht