Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Debat over luchtvaart is op drift

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 836 
|
 Gooi- en Eemlander 
Debat over luchtvaart is op drift Download het gehele artikel 'Debat over luchtvaart is op drift'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jos

"Iedereen gaat er op vooruit omdat de totale overlast daalt". Dat ligt er maar aan hoe je het 50-50 principe (er is helemaal geen regel afgesproken) gaat uitwerken. Als het aan de sector ligt wordt inderdaad gekeken naar de totale hoeveelheid geluid. Dan krijg je bijvoorbeeld dat met een maatregel als NADP2 dat bepaalde groepen wat minder geluid krijgen (niet hoorbaar), andere groepen niet of meer geluid, En dat vertaalt zich dan in meer vluchten. Er zijn groepen met meer vluchten en meer geluid, en groepen met meer vluchten en minder geluid (wat ook hinderlijker kan zijn dan minder vluchten die gemiddeld wat meer geluid maken). Dan gaat niet iedereen er op vooruit.


Geplaatst door Jos

Verder is groei helemaal niet aan de orde. Hudding zegt ook veiligheid voorop te zetten. OvV vindt verdere groei onveilig en hint eerder op een krimp om de huidige risico's te verminderen. Verhaal van Hudding dat groei nodig is voor de winstgevendheid van de airlines is echt onzin. Zp leidt de KLM-groep verlies op Transavia. Krimp is dus ook goed voor de winstgevendheid van KLM.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

De luchtvaartsector voelt nattigheid en begint aan een tegenoffensief.

“De publieke opinie rond luchtvaart is op drift geraakt (lees: “gaat voor de luchtvaartsector niet de goede kant op”). Het wordt tijd om op basis van onafhankelijke feiten (lees: “hun feiten”) de discussie te voeren,” bepleit Arthur van den Hudding, voorzitter van de pilotenvakbond VNV. Zo begint het artikel in de Gooi- en Eemlander van 4 mei 2018.

Ogenschijnlijk wil Van den Hudding een debat op basis van feiten, maar zijn eerste uitspraak over “op drift raken” is al doorspekt met een subjectief negatief waardeoordeel. Er ontstaat juist een goede discussie gebaseerd op feiten ontleend aan onafhankelijke wetenschappelijke publicaties.

Maar er staan meer uitspraken in waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

“Vergeet niet dat de echte herriebakken allang uit de vloot zijn.” Ja, de DC8, Boeing 707 en de Caravelle zijn inderdaad met pensioen, maar de 747 vliegt nog, en dat is niet bepaald een stil toestel. En vliegtuigen gaan vanwege hun hoge aanschafprijs lang mee, wel zo’n dertig tot veertig jaar, wat betekent dat de innovatie maar langzaam verloopt. En het aantal mensen dat in 2017 bij BAS geklaagd heeft is ten opzichte van 2009 met 57% gegroeid en is in jaren niet zo hoog geweest.

“Die vernieuwing met stillere en schonere vliegtuigen gaat nog wel even door.” Wel juist, maar wel onvolledig, omdat hij er niet bij zegt dat de groei sneller gaat dan het “stiller” en schoner worden; dus per saldo gaat het de verkeerde kant uit.

“Iedereen gaat er op vooruit, omdat de totale overlast daalt.” Dit is feitelijk niet juist, omdat geluid in deze benadering “gemiddeld” wordt. Zoals eerder gezegd, de cijfers van BAS spreken deze ontwikkeling tegen. Hij gaat er namelijk aan voorbij dat het door de groei van het aantal vliegbewegingen in grote delen van ons land nog maar zelden echt even helemaal stil is. Daar komt nog bij, dat de niet-preferente banen de groei zullen moeten gaan faciliteren, wat betekent dat de overlast onevenredig met de groei toeneemt. De preferente banen verzaken overigens ook veel overlast; vooral de nachtelijke en dus slaapverstorende landingen op de Polderbaan zijn in Noord-Holland berucht.

“Dat bestemmingen netwerk zorgt ervoor dat internationale bedrijven zich in Nederland vestigen.” Natuurlijk speelt bereikbaarheid een rol, maar het belangrijkste voor een bedrijf is waar het meeste geld verdiend kan worden. En met de Nederlandse fiscus valt goed te onderhandelen; de “rulings” zijn berucht of beroemd, net hoe je daar tegen aan wilt kijken. En Nederland heeft nog veel meer troeven, zoals uitstekende ICT, hoog ontwikkelde rechtssysteem, lage huisvestingskosten, goed opgeleide werknemers die de Engelse taal machtig zijn, stabiel sociaal klimaat en goed openbaar vervoer. Daar wil een buitenlandse ondernemer vast wel een half uurtje langer voor onderweg zijn.

Verder zou het netwerk gaan afbrokkelen als het niet meer zou groeien. En dat zou komen omdat de salarissen stijgen. “Om de concurrentie dan het hoofd te bieden, moet het bedrijf groeien om het resultaat onder de streep minimaal gelijk te houden.” Ik begrijp hieruit dat de KLM een stijging van de operationele kosten niet meer (geheel) in de ticketkosten kan gaan doorbereken. Rekenkundig klopt het dat je met een stijging van de omzet een lagere winstmarge kan compenseren om zo het bedrijfsresultaat op peil te houden. Maar deze strategie brengt wel grote risico’s met zich mee. Naar mate de omzet groeit en de winstmarges afnemen, hoeft er maar weinig te gebeuren om het positieve bedrijfsresultaat om te doen slaan in een verlies. En omdat de rek er uit is, rest er dan nog weinig tijd om het tij te doen keren. De kans is niet denkbeeldig dat juist dan in paniek de verkeerde beslissingen worden genomen. Kortom, als de KLM op de oude voet door blijft gaan, vraag ik mij af of uiteindelijk de HUB-functie van Schiphol niet in gevaar zal komen. Maar als deze functie voor onze economie “too big to fail” is, moet misschien de staat, lees de belastingbetaler, de portemonnee gaan trekken. Een buitengewoon onaantrekkelijke gedachte, vooral gezien de belabberde toestand bij de nu al verlieslatende en door stakingen gekwelde zustermaatschappij Air France. En verder loopt de luchtvaartsector gezien de toenemende impact op het klimaat het risico maatregelen te gaan treffen, bijvoorbeeld in de vorm van minder milieubelastende maar duurdere brandstoffen, die het vliegen niet goedkoper zullen maken. Allemaal zaken die het er voor een op sterk op luchtvaart steunende economie niet beter op maken. Was de luchtvaart sector inderdaad een van de kurken waarop de economie dreef, de betrouwbaarheid van deze kurk begint nu toch wel af te nemen.

“Nu gaat het behalve over geluidsoverlast ook over ultrafijnstof, CO2 en veiligheid.” De wereld verandert en gelukkig wordt de bevolking, dankzij wetenschappelijk onderbouwde feiten klimaatbewuster en dringt het besef over de effecten van ultrafijnstof steeds meer door. En naast CO2 stoot de luchtvaart ook nog andere broeikasgassen uit, die volgens het IPCC minstens zo schadelijk is als CO2 alleen. En verder scoort Schiphol van de grote Europese luchthaven op het gebied van veiligheid het slechts van allemaal. Dus zo vreemd is deze ontwikkeling niet.

“Vaak zonder enige kennis van zaken.” Neen, vaak gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde studies.

“ … en iedereen het vliegtuig pakt voor een vakantie of een zakenreis.” Het CBS schrijft hierover ”Het gebruik van het vliegtuig is in de periode 1990-2016 geleidelijk toegenomen van 16,5 tot 38 procent van het aantal buitenlandse vakanties.” Niet iedereen dus, nog steeds de minderheid zelfs.

Prima zaak om het debat op basis van onafhankelijke feiten te voeren, maar dan wel op basis van alle feiten die het er toe doen.