Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De toekomst ziet er voor ons in Uitgeest ronduit slecht uit

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1076 
|
 Bob van Marlen 
De toekomst ziet er voor ons in Uitgeest ronduit slecht uit

Horror scenario Polderbaan-Kaagbaan

Van Marlen rekent uit:

Met mijn rekenmodel vind ik dat de groei in aantallen op de Polderbaan (en Kaagbaan) de komende dertig jaar met de huidige (m.i. veel te hoge) geluidsnormen schrikbarend gaat toenemen.

Ik zal dit hier toelichten. Stelt u zich voor dat de overheid zich houdt (is nog maar de vraag natuurlijk) aan het totaal van 29000 nachtvluchten en dat deze worden uitgevoerd over de Polderbaan en de Kaagbaan. Ik hanteer even de verdeelsleutel 50%-50%, dan komt dit uit op 14500 vliegbewegingen (vtb’s) op beide banen over een heel jaar (van 365.25 dagen). Met de nacht van 23-07 u (8 u) zijn dit er ca. 40 per nacht op iedere baan. Stellen we nu dat men met de nieuwe navigatietechniek (‘Performance Based Navigation’ (PBN)) om de 70 s een vliegtuig kan laten passeren, dan zijn dit er 3600/70 dus ca. 51 per uur. Maximaal zijn dit er dan overdag (07-19 u) 12*51 = 612 en in de avond (19-23 u) 4*51 = 204. Per etmaal kom ik dan uit op 612+204+40 = 856 vliegbewegingen, oftwel 312544 per jaar (de fysieke limiet bij de afgesproken hoeveelheid nachtvluchten). Toch best wel veel, vindt u niet? In de praktijk zal het wel minder zijn, want dit hangt af van de doorvoersnelheid van die vliegtuigen op de luchthaven en de inzet van andere banen tengevolge van andere omstandigheden zoals de windrichting. Maar ondanks dit is een verdubbeling van de ca. 400 die per etmaal voorkwamen in de jaren 2007-2019 wellicht haalbaar.

Ik heb verschillende voorspellingen berekend op basis van de aantallen vtb’s gerealiseerd voor het jaar 2019 en met de groeipercentages van 2.1% (tussen 2020 en 2030) en 1.5% (tussen 2030 en 2050), die genoemd werden in de Luchtvaartnota 2030-2050 (LVN 30-50). Dit levert ca. 190000 vtb’s op voor de Polderbaan (en Kaagbaan) in 2050. Daarnaast heb ik een lineaire extrapolatie gedaan met uitgangspunt de realisatie van 2007-2019. Dit komt uit op ca. 220000 vtb’s. Als we ervan uitgaan dat momenteel ca. 30 vluchten per uur kunnen worden uitgevoerd en we verhogen dit tot 51 (een factor 51/30 = 1.7) keer zoveel en ik ga uit van de situatie in 2019 met de groeipercentages die in LVN 30-50 staan dan vind ik zelfs dat tegen 2048 de fysieke limiet van 312544 kan worden bereikt. We kunnen er dus van uitgaan dat in 2050 op de Polderbaan (en Kaagbaan) ergens tussen de 190000 en ca. 300000 vtb’s worden uitgevoerd. Wellicht is 250000 een waarschijnlijk aantal. Let wel, dit zijn alle Schiphol vtb’s van rond 1990!

U zult begrijpen dat dergelijke aantallen voor onderwonenden een horror-scenario gaan betekenen en dat de vermeende hinderbeperking niet anders is dan hinderconcentratie voor de ongelukkigen, die door LVNL hiervoor worden uitverkoren. Dit kan alleen maar leiden tot een storm van terechte verontwaardiging en grote sociale onrust, waarbij voor geweld moet worden gevreesd!

Het openen van Lelystad zal hierbij geen vermindering geven, dat even ter verduidelijking. Waarom niet? Omdat de hubgroei hiermee alleen maar wordt versterkt.

Als we dan ook de klimaat- en andere milieueffecten meerekenen zult u begrijpen dat dit gewoon ontoelaatbaar is!

Download het gehele artikel 'De toekomst ziet er voor ons in Uitgeest ronduit slecht uit'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door baard uit heiloo

Met respect , maar dit slaat echt nergens op ! . Lang niet alle vliegtuigen landen boven Uitgeest .
Ze worden inmiddels uitgewaaierd boven heel Noord Holland .
Het is vrij een logische aanname dat bij de ( onvermijdelijke ) groei de overlast toeneemt , en niet alleen boven Uitgeest .
Misschien is het beter om te bestuderen of LVNL haar overlast niet kan beperken , zoals hoger aanvliegen , vaste route,s etc. bijv. wanneer toestellen landen boven het Noordzeekanaal is er weinig overlast voor de omgeving ?
En natuurlijk Lelystad in gebruik nemen natuurlijk , dat remt in ieder geval de groei van Schiphol en zorgt voor een bredere landelijke weerstand . Met die honderd fanatieke tegenstanders hier in de Regio komen we niet verder dan af en toe een berichtje op dit slapende Forum.Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Beste heer “baard”, nog bedankt voor het getoonde respect, maar deze reactie is wel even te kort door de bocht, vrees ik. Ik zal het u uitleggen. Mijn getallen komen uit de database op vlieghinder en geven wel degelijk weer wat boven Uitgeest uitkomt. Hierbij zit ook wat bij u overvliegt in Heiloo, want die landen ook op de Polderbaan, maar ook alles wat uit Oostelijke richting over ons heenkomt.

Ik zal hieronder ook reageren op u verdere uitspraken.


“Het is vrij een logische aanname dat bij de ( onvermijdelijke ) groei de overlast toeneemt , en niet alleen boven Uitgeest.”

Dat is zo, maar de concentratie van vliegbewegingen komt toch over ons.


“Misschien is het beter om te bestuderen of LVNL haar overlast niet kan beperken , zoals hoger aanvliegen , vaste route,s etc. bijv. wanneer toestellen landen boven het Noordzeekanaal is er weinig overlast voor de omgeving?”

Wat ik laat zien is het doortrekken van de ontwikkeling sinds het jaar 2007 met de voorgenomen groeicijfers van I&W, en een mogelijk effect van de vast routes (zie PBN lijn), die gepresenteerd worden als hinderbeperking, maar in feite voor het grootste deel hinderconcentratie zal worden. We weten niet waar die precies komen en I&W zal dit tot op het laatst geheim houden om onrust tegen te gaan. Ik vermoed, dat men een aantal van die routes zal kiezen en niet slechts één, en dat zeker niet alles over het Noordzeekanaal zal gaan. Ik vermoed ook dat men nu al bezig is om steeds meeer zo te vliegen, dat men straks niet enorm schrikt, en als u de plots bekijkt dan ziet u vooral een concentratie om Castricum heen. Men zal kiezen voor routes die zo min mogelijk omvliegen om goede sier te maken in het kader van vermindering van onnodige CO2 emissies en brandstofkosten te besparen. Misschien komt er ook een baantje over Beverwijk? Het lijkt erop, maar het blijft gissen.


“En natuurlijk Lelystad in gebruik nemen natuurlijk , dat remt in ieder geval de groei van Schiphol en zorgt voor een bredere landelijke weerstand . Met die honderd fanatieke tegenstanders hier in de Regio komen we niet verder dan af en toe een berichtje op dit slapende Forum.”

Dit is een foute aanname, waar ik al meer op heb gewezen, en wat men ook dacht in de regio Amsterdam-Amstelveen met de Polderbaan rond 2000. De groei op Schiphol wordt namelijk in het geheel niet hierdoor afgeremd, maar zelfs bevorderd en men zal deze groei gaan opvullen met extra mainportgerelateerde vluchten met zwaardere toestellen en zonder geringere aantallen buiten het vakantieseizoen. Kortom: we krijgen steeds meer herrie en u ook! Wat ik wel weer met u eens ben is dat Lelystad erbij een ‘bredere landelijke weerstand’ zal oproepen en dat er veel te weinig mensen zich tegen deze idiote groei in dit kleine land verzetten. Helaas zit met Lelystad erbij straks bijna heel Nederland onder de vliegtuigherrie, en we komen er ook nooit meer van af!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

BOVENDIEN: GROTE ONVEILIGHEID EN AANTASTING NATUUR & LANDSCHAP!

Bovenop de uiterst zorgelijke, hierboven geschetste, geluidshinder komen bij dit soort onmenselijke aantallen vliegbewegingen ook nog een uiterst onveilige vlucht afhandeling en grove aantasting van Natuur & Landschap en klimaat door stikstof en andere uitstoot.

De combinatie van Natura 2000 kustgebied en (sinds kort:) Bijzonder Provinciaal landschap, dat onmisbaar is voor een gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat, is totaal niet te combineren met deze idiote uitspattingen van de luchtvaartsector. Op basis van foute berekeningen reduceerde Schiphol het oppervlak van uitstoot al op grove wijze!

Partijen als VVD, CDA, UL en UVP in Uitgeest - die de afwaardering van banen rond Groot Amsterdam steunen en hun eigen regio opzadelen met dit soort krankzinnig luchtvaartbeleid! - plaatsen zich in feite buiten de samenleving.

Ze leveren hun regio uit aan het morbide MRA schaduw bestuur dat zich op de Zuid As heeft genesteld om een soort Schiphol Megalopool /Aerotropolis te vestigen. Men zou zich dienen te realiseren dat de regiegroep geleid door het trio Femke Halsema (GL burgemeester van Amsterdam), Arthur van Dijk (VVD Provinciecommissaris NH) en Leen Verbeek (PvdA Provinciecommissaris Flevoland en al jaren voorzitter Vereniging EU-Deltametropool) in feite een strijd om de macht uitvecht met de grote groep van 56(!) gemeenten en 4 Provincies die is verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol. Helaas een tandeloos, want aan de uitgeschakelde Omgevingsraad Schiphol BRS gekoppeld, overleg.

Let wel: ons Nationaal en regionaal belang bij een gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat wordt regelrecht geschaad door Internationaal getint neoliberaal beleid dat volledig op verdienmodellen en groei is gebaseerd.

Tot slot een verzoek aan het begin van dit nieuwe, veel bepalende jaar 2021:

Een ferme standpuntbepaling van het PVRC/PVK bestuur - dat dit allemaal ziet gebeuren en door eigen leden keer op keer op deze gevaren wordt gewezen - mag nu toch wel eens integraal en opvallend bovenaan op de eigen website gepubliceerd worden.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Zo,n vaart zal het niet lopen bob. Voorlopig zitten we met de helft van het aantal vluchten.

Er moet weer flink geld bij AFKLM want het herstel duurt langer als voorzien.
En nu heeft frankrijk aangegeven dat de fransen meer moeten gaan profiteren van de samenwerking. Men kiest voor het franse belang (geen verasssing dat dit momrny zou komen in deze crisis). Dat gaat dan ten koste van het nederlandse belang en de vluchten op schiphol.
Veel keuze heeft nederland niet,daar veranderen die 14% veel te dure andelen ook niks aan. Nu blijkt ook hoe nutteloos deze aankoop was want als het er op aan komt zoals nu dan heb je niks aan die aandelen integendeel,binnenkort bijstorten om het belang op pijl te houden.

Klm kan niet zonder passagiers van andere maatschappijen en bij de fransen blijven zal minder vluchten voor schiphol betekenen.
Los van de fransen en een andere samenwerking zoeken is geen echte optie. Die mogelijkheden waaren er 15 jaar geleden ook maar de andere partijen (zoals BA) wilden niet voor schiphol doen wat de fransen wel voor schiphol wilde doen en dat zal nu niet anders zijn.

De enige out of the box optie die is zie is samen met easy jet. Het linkt raar maar easy jet zou misschien wel belangstelling hebben voor sommige van de bestemmingen van klm.
En dan schiphol als een soort van europese hub voor de budget vluchten van easy jet. Zoiets zou misschien wel kunnen maar dan krijg je wel een ander soort schiphol en klm. Minder gericht op het netwerk en meer low cost.
Misschien kan men op die manier een groot deel van het volume behouden. Niet eenvoudig om een niewe samenwerking en business model op te starten in deze tijd al is het aan de andere kant ergens ook een uitgelezen kans.

Verwacht niet dat men daar voor durft te kiezen en easy jet moet dat natuurlijk ook willen wat niet zeker is (al denk ik dat easy jet best belangstelling zou hebben voor een eigen hub).
Dan blijft er niet veel over dan samenblijven met de fransen en een wat kleinere rol accepteren voor schiphol.
Maar goed,ergens wel een intressante tijd voor de luchtvaart sector. Ben benieuwd wat er allemaal nog gaat komen want er zullen echt dingen structureel anders moeten anders kan er straks elk jaar een miljard naar de luchtvaart maatschappij.


Geplaatst door Vliegtuigoverlast gouda uit Gouda

Iedere week komen er weer tientallen vluchten per dag bij. Nu alweer 600.. ik heb t idee dat t al veel meer is dan BAS aangeeft. Je zult zien dat we van de zomer gewoon weer op model zitten v zomer 2019. Iedereen wil weg en maatschappijen willen verlies inhalen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De regels voor het baangebruik kunnen trouwens beter worden afgeschaft want schiphol houd zich al jaren niet aan de regels zonder dat dat ook maar enige gevolgen heeft.
Wat voor zin hebben de regels voor het baangebruik als schiphol zich er toch niet aan hoeft te houden? Ik vraag het me oprecht af.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Zoals vanochtend. Sinds 7 uur 2 banen ingezet terwijl het verkeer tot nu toe makkelijk op een baan afgewikkeld had kunnen worden. Schend de regel dat 2 banen alleen mogen worden ingezet als dat noodzakelijk is vanwege het verkeers aanbod.
En sinds 7 uur aalsmeer baan hoofd landingsbaan met de zwanenburg als 2e baan (ik begrijp dat dat voor sommige omwonenden ook weer prettig is dus een klach is dit niet,het is slechts een observatie). terwijl daar mbt de weersomstandigheden geen enkele goede reden voor is. (zicht en wind zijn goed voor de "voorkeurs" combinatie). Schend de regel van het preferentie systeem.
En als je daar bij de ilt melding van maakt dan is het of ze water zien branden.

Afschaffen dus dat voorkeurs baangebruik,het is er alleen maar om de omwonenden zand in de ogen te strooien en de overlast berekeningen wat lager uit te laten vallen,alle mooie woorden van Benschop ten spijt.

90% van de vluchten in de spits is van KLM trouwens,enige maatschappij die zoveel vliegt in deze tijd want verlies dat maakt niks uit als er maar op schiphol getanks word.

Vluchten nemen iets toe maar nog steeds erg laag. Als KLM zich zou moeten aanpassen zoals andere maatschappijen gedaan hebben dan was het aantal vluchten nog een stuk lager geweest,

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Volgens Benschop ging de groei te hard en dat had ongewenste gevolgen voor de omgeving.
Benschop wil minder snel groeien,maar daarmee verdwijnen de ongewenste gevolgen voor de omgeving door de snelle groei van de voorgaande jaren natuurlijk nog niet integendeel,de ongewenste gevolgen voor de omgeving blijven gewoon toenemen.
Het is allemaal zo,n onzin wat men verkondigd,geeft wel aan dat men de omgeving totaal niet serieus neemt.
Maar goed,veel maakt het vooralsnog niet uit want de overlast is een stuk minder en dat zal nog wel een tijd zo blijven.

Geplaatst door Vliegtuigoverlast gouda uit Gouda

Om eerlijk te zijn: ik geloof niet zo dat ze nu de helft Vd vluchten hebben. In de ochtend word je gek van 9 tot 11 en ook al dagen in de middag start piek..

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Ik heb ook zo m'n twijfels. Gisteren, zondag 4 januari, was het vrijwel de hele dag raak in Oegstgeest. Vanwege de NO-wind landend verkeer - vnl KLM - op de Kaagbaan. Om helemaal gek van te worden! En vrijwel alle denkbare (en ondenkbare) bestemmingen kwamen voorbij. Ook Brussel, Luxemburg, Parijs, Dusseldorf.... Funchal, Mallorca, Ibiza...... Het leek gisteren wel hoofseizoen! Met een lock down heeft het in ieder geval niets te maken, en ik kan me ook niet voorstellen dat alle passagiers (of zijn die toestellen vrijwel leeg?!) negatieve PCR testen meebrengen. Omdat ik met die herrie niet kan werken thuis op zolder ben ik, tegen de richtlijnen in, vandaag met het OV naar m'n werk gereisd. Op kantoor is het nu heerlijk rustig. Zo zie je maar, vlieghinder zorgt zelfs op de grond voor ongewenste reisbewegingen.