Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De toekomst van Schiphol… meer overlast?

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 536 
|
 deorkaan.nl - 28-01-2021 
PVRC_-_mannetje_kaal-2.jpg

De toekomstplannen van Schiphol baren ‘onderwonenden’ zorgen. Tijdens een speciale raadsvergadering van de gemeente Uitgeest werden cijfers, plannen en bezwaren gedeeld.

Niet alleen voor Uitgeest van belang, maar ook voor Assendelft en Krommenie. De aanvliegroute van de Polderbaan gaat bijvoorbeeld over Uitgeest maar ook over het westelijk deel van de Zaanstreek.

De Omgevingsdienst IJmond liet tijdens de presentatie zien hoe sterk het aantal klachten was toegenomen, in 2019 verdubbelde dat ten opzichte van het jaar daarvoor. (Door corona zijn de klachten in 2020 overigens weer gedaald.)

Overlast
De mening van de OD is duidelijk: ‘hinder moet minder’, en dat moet door het verminderen van de nachtvluchten, het meten van hinder (i.p.v. berekenen), anders aanvliegen, stilteperiodes en hinderbeperkende maatregelen. Hoe de nieuwe luchtvaartplannen (verduurzaming, rekening houden met bewoners, stillere vliegtuigen, anders aanvliegen en stijgen) zich verhouden tot de praktijk was iets waar de raadsleden grote vragen over hadden.

Aantal melders per 10.000 inwoners

Ter introductie van zijn presentatie ‘Schiphollen’ zei ir. B. van Marlen dat hij de toehoorders “niet blij ging maken.” En dat maakte hij waar. Hij ging terug in de tijd en liet o.a. zien hoezeer het aantal vliegbewegingen boven Uitgeest was toegenomen, sinds 2014 ook in de avond en nacht.

Geregistreerde aantal vluchten boven Uitgeest van 2007 - 2020

Een grote vraag die boven de raad bleef hangen is wat Schiphol precies plan is, wordt de Polderbaan een ‘superpreferente’ baan (en worden banen richting Amsterdam ‘afgewaardeerd’) en wat zijn de gevolgen van het NextGen vliegen: lager bij de grond maar volgens insprekers levert het juist meer hinder op.

Gekromde eindnadering
De gemeente gaat een ‘zienswijze’ indienen, hoewel daar niet veel van verwacht wordt. In Uitgeest werd ook opgeroepen om gezamenlijk met de buurgemeenten op te treden om de overlast terug te dringen: “alleen Uitgeest gaat het niet redden, en laat je als gemeenten niet tegen elkaar uitspelen.”

Dat uitspelen lijkt al in gang te zijn gezet. Bij de plannen voor een ‘gekromde eindnadering’ bij de Polderbaan zou de overlast voor Uitgeest minder worden maar die in Zaanstad toenemen. Wethouder Wessel Breunesse laat via zijn woordvoerder weten:


“Zaanstad heeft in december via een brief van de Omgevingsraad Schiphol aan minister Van Nieuwenhuis laten weten, bezwaar te hebben tegen de maatregel van een gekromde eindnadering voor de Polderbaan – met een vaste bochtstraal om Uitgeest heen. We ervaren de maatregel niet als verbetering vanwege een toename van ernstig gehinderden en slaapverstoorden in sommige delen van Zaanstad.”


De minister neemt naar verwachting in maart een besluit over deze maatregel.

Polderbaan
Deze week ging de Polderbaan op Schiphol dicht wegens onderhoud dat tot eind april gaat duren. In het begeleidende filmpje werd nog even uitgelegd waarom die Polderbaan zo belangrijk was: “omdat er relatief minder mensen rondom de baan wonen.”

Met dank aan Winnie de Wit die de vergadering in Uitgeest digitaal bijwoonde en Zaanstad meteen een advies gaf:

“zorg dat je op de hoogte bent van de plannen, wapen je ertegen, lees er alles over, bespreek het regelmatig zoals hierboven geschetst, want als de ‘hel van het Noorden’ eenmaal een feit is, dan ben je te laat. Dan zullen er Zaankanters met pijn in hun hart de Zaanstreek gaan verlaten.”

De bijeenkomst in Uitgeest bekijken? Klik hier

Bekijk bericht op "deorkaan.nl - 28-01-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De toekomst van schiphol.

Aantal vluchten sterk gedaald sinds begin van dit jaar en nu mag KLM zonder een negatieve sneltest voor de bemanning ook niet meer naar china. Dat is blijkbaar een onoverkomelijk probleem dus de vluchten naar china worden geschrapt.
Binnen niet al te lange tijd komt ook aan het vliegen met halfvolle vliegtuigen een einde.

Een voor een vallen de spaken die zo essentieel zijn voor de rentabiliteit van het netwerk weg,de enige manier om in de komende 10 jaar geld te verdienen in de sector is met opportunistisch point to point verkeer maar daar is het business model van KLM niet op berekend. Een revolutie in de sector,het einde van het hub model voor heel veel luchthavens. Slechts een heel klein aantal hubs zal overblijven en in staat zijn rendabel te zijn.

Binnen niet al te lange tijd komt ook aan het vliegen met halfvolle vliegtuigen een einde.
Meer en meer landen zullen dergelijke eisen stellen,niet alleen aan de passagiers maar ook aan de bemanning en daar kan men bij KLM blijkbaar niet aan voldoen.
En die voorwaarden zijn blijvend,gaan de komende 10 jaar niet meer weg.
Ook niet als het vaccin straks enige verlichting geeft.
De al eerder genoemde 10 jaar voordat schiphol weer op de 500k zit en waar velen misschien vraagtekens bij hadden lijkt steeds realistischer te worden.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Mijn stellingname
1. Verdere groei van de luchtvaart is niet nodig om de economie van NL te bedienen, ca. 385000 vluchten per jaar voldoet, zie rapport WTL.
2. Groei met superpreferente primaire banen en vaste routes zal het totaal aantal gehinderden misschien kortdurend laten dalen, maar dit aantal zal op termijn ook weer worden opgevuld op de zgn. secondaire banen en met de luchtruimherziening komen er nieuwe hindergebieden erbij:
a. in omgeving Lelystad, met uitstraling over bijna heel NL,
b. rond de Tweede Kaagbaan,
c. in het Zuid-Oosten omdat hier een vierde naderingsstrook voor Schiphol is gepland,
d. in Groningen en Friesland door verplaatsing van de militaire luchtvaart met de zeer lawaaiige JSF,
e. eventueel onder een derde Noord-Zuid baan in Noord-Holland.
3. Onder de luchtbuizen komt een hel van lawaai. Deze mensen worden tweederangs burgers. Misschien wordt men afgescheept met compensatie in de vorm van geluidsisolatie, wat niet helpt zodra je buiten komt. Waarschijnlijk gebeurt dit niet eens door de idioot hoge en wettelijk vastgelegde normen van Lden en Lnight.
4. Elke vorm van handhaving werd onderuitgehaald zodra deze beperkend voor Schiphol ging werken (wat natuurlijk de bedoeling is van handhaving), de grenzen werden opgerekt en afgesproken regels werden vervangen door met vage en niet beperkende regels (Alders Tafel). Deze werden onterecht aangewezen als voldoende rechtsbescherming voor omwonenden gevend en onterecht succesvol genoemd.
5. Het gevolg is dat de leefomgeving op dit moment al rond de banen (ook de Polderbaan die zo weinig hinder zou veroorzaken) ronduit ongezond is met Lden en Lnight waarden ver boven de WHO-normen. Dit veroorzaakt voor onderwonenden verlies van gezonde levensjaren en welbevinden. Groei maakt dit alleen nog maar erger.
6. Men zal zo lang mogelijk het schrappen van nachtvluchten tegengaan, want die zijn nodig voor de overstappers in het hubmodel. Misschien komt men met de periode tussen 00-06 h of 01-05 h, wat natuurlijk veel te kort is voor een goede nachtrust. Daarnaast wordt het aantal vliegbewegingen dan in de randen van de nacht extreem hoog, wat extra slaap-verstoring gaat geven.
7. De geplande groei van de luchtvaart staat haaks op het klimaatbeleid. Men beweert, dat de bijdrage van luchtvaart in emissies mondiaal slechts 2% is, maar dit gaat hard oplopen, vooral door groei in China en India. Daarnaast hebben de emissies hoog in de atmosfeer (ook die van waterdamp) een versterkend opwarmend effect.
8. De voorgenomen lage vliegtax remt de vraag niet voldoende af, is slechts voor de bühne.
9. De beloofde innovatieve nieuwe en zuinige vliegtuigen komen, als ooit, pas over 30 jaar, wat veel te laat is om de trend te keren. De voorgenomen groei achterhaalt iedere positieve bijdrage hiervan.
10. Bio- en synthetische kerosine maken kost ook veel energie, grondstoffen en areaal.
11. Emissies van stikstof en ultrafijn stof gaan door en het is nu al bekend dat dit zeer schadelijk is voor de natuur en de gezondheid. Men zal nieuw (onnodig) onderzoek beloven om de kritiek te vertragen en tegelijkertijd besluiten doordrukken.
12. De luchtvaart speelt een grote, zo niet de belangrijkse, rol in het creëren van pandemieën. Men heeft dit steeds proberen te ontkrachten door te wijzen op bv. goede luchtcirculatie en zgn. HEPA filters. Ondanks dat komen bv. de Braziliaanse en de Zuidafrikaanse varianten nu al voor op andere continenten wat bewijst dat virussen heel snel mondiaal worden verspreid. Groei zal dit nog verdert versterken en versnellen, samen met het steeds dichter op elkaar komen te leven van steeds meer mensen met verlies van dierlijke habitats.
13. Het test- en quarantaine beleid is lang veel te slap geweest en gebaseerd op vrijwilligheid, wat niet heeft gewerkt. Pas nu lijkt men dit aan te passen.
14. De luchtvaartsector heeft een sterke lobby en is nauw verweven met de ministeries I&W, EZ, terwijl veel onderzoekinstellingen als NLR ook een nauwe band met en financiële afhankelijkheid ervan kennen. Een echt onafhankelijk kennisinstituut is hard nodig.
15. Omwonenden hebben nog steeds (helaas) een zwakke machtspositie, die alleen is te ver-sterken door goede organisatie. Zonder dit worden we tegen elkaar uitgespeeld. Men weet dit en gaat waarschijnlijk ervan uit, dat ook ditmaal de koers van voorheen zal slagen.
16. Het rapport van dhr. Van Geel heeft wel enkele goede punten, maar in totaal schiet het toch tekort en laat de luchtvaartsector nog steeds teveel invloed bij de ministeries hebben. Het eigenlijke doel van verdere groei is zichtbaar in de praktijk, kijkt u maar naar het verloop van de discussie over Maastricht Aachen Airport. Dit laat de ware intentie zien, en dat is voor Schiphol niet anders. Als dit niet zo was dan had men een streep gezet onder Lelystad Airport en onder groei op MAA.
17. Deze vorm van organisatie moet eigenlijk minimaal op Europees niveau worden opgezet en worden gelinkt aan klimaatbewegingen als Extinction Rebellion, Fridays for Future, enz. Want nu zijn soortgelijke initiatieven ontwikkeld in vele landen en leert men nog te weinig van elkaar.
18. Omwonenden moeten het ingezette en nu al doorgedrukte beleid gewoon afwijzen, dat is de enige mogelijkheid om de zaak enigszins leefbaar te houden.