Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

De toekomst van Schiphol? Denk het ondenkbare

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 857 
|
 fd.nl 
hvs_logo_schiphol_9-4-2017_13-58-54.jpg

De economie groeit, maar Schiphol stagneert. Tenenkrommend, vindt de Nederlandse luchtvaartsector. Twee luchtvaartveteranen over de toekomst van de luchthaven, aan de hand van vier stellingen.

1. Schiphol is ontwikkeld met achterhaalde ideeën
Geert Boosten: 'Ons denken over Schiphol zit vast in een denkraam dat we in de jaren negentig ontwikkeld hebben. Veel besluiten zijn met de beste kennis van toen genomen maar leiden nu tot operationele problemen. Zo hebben we in Nederland ooit gekozen voor spreiding van het lawaai. Dus wisselen we achttien keer per dag van baan om geluid te spreiden. Nu de volumes zijn verdubbeld geeft dat veiligheidsproblemen. We moeten kijken in hoeverre keuzes uit het verleden ons nu blokkeren in het zoeken van oplossingen. Ik zeg niet dat we alles moet weggooien. Maar durf die erfenis wel kritisch te bekijken: waarom hebben we dingen in het verleden gedaan en werkt dat nog steeds?'

Geert Boosten is manager van de opleiding luchtvaart van de Hogeschool van Amsterdam(HvA). Van 1994 tot 1999 was hij directeur strategie bij Schiphol. Na zijn vertrek bij Schiphol werkte Boosten als consultant voor luchthavens over de hele wereld. Sinds 2004 werkt hij als docent luchtvaartmanagement aan de HvA. Op 3 oktober hield hij zijn inaugurele rede als lector.

2. Denk na over het ondenkbare
Geert Boosten: 'Stel je geest nog verder open dan je al doet. Beleidsmakers denken dat ze redelijk open zijn, maar toch ontwikkel je oogkleppen. Toen ik twintig jaar geleden nadacht over de toekomst van Schiphol leken 43 miljoen passagiers al heel veel. We gaan nu naar 63 miljoen. In de jaren negentig dachten we: budgetmaatschappijen, zou het wat worden? Hadden we nou maar nagedacht over het ondenkbare: dat de prijsvechters heel groot zouden worden. Zouden we dan alleen hebben ingezet op de ontwikkeling van Schiphol als overstapluchthaven? We zien nu dat prijsvechters lastig passen in dat model. Houd het blikveld open. Denk na over ogenschijnlijk extreme scenario’s. Soms zijn ze waarschijnlijk dan je ooit dacht.'

Schiphol in zee?
Elke paar jaar wordt het weer geopperd: waarom bouwt Nederland geen luchthaven op een kunstmatig eiland in de Noordzee? Geert Boosten onderzocht de levensvatbaarheid van het plan al toen hij in de jaren negentig directeur strategie bij Schiphol was. 'Het lijkt een mooie innovatie om een eiland in zee te bouwen, maar bedrijfseconomisch is het lastig. Met alle procedures ben je 20 of 25 jaar bezig om zo'n eiland te ontwikkelen. Tegelijk moet ook Schiphol blijven ontwikkelen. Dus heb je 25 jaar lang dubbele lasten. Het is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dan moet je samenwerken met anderen, bijvoorbeeld met België.'

3. Schiphol nu afremmen is desastreus voor de economie
Gerben Broekema: 'We hebben de luchtvaart te lang gezien als alleen maar een industrietak en instrument voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven. Bereikbaarheid via de lucht is inmiddels even belangrijk voor de samenleving als het wegennet of het openbaar vervoer. Ruim 30% van de Nederlandse economie wordt in of met het buitenland verdiend, en dit komt mede door de luchtvaart. Veel omvangrijker dus dan een 3% tot 4% bijdrage van de luchtvaart aan het bruto nationaal product. Neem landbouw. Dat lijkt niet afhankelijk van luchtvaart. Maar de Nederlandse wereldspelers op het gebied van zaadveredeling moeten wel met het vliegtuig kunnen reizen om zaken te doen. Bovendien is luchtvaart een van de weinige industrietakken in het West-Europa waar nog echt ruime groei en werkgelegenheid is. Eén extra vliegbeweging levert al extra werkgelegenheid op, juist ook voor dat deel van de arbeidsmarkt dat het hardst geraakt wordt door automatisering en verplaatsing van banen naar het buitenland. Als jij in Amsterdam-West woont, is er werk op Schiphol. Dat levert een enorme sociale winst op.'

Gerben Broekema
Gerben Broekema is onafhankelijk luchtvaartadviseur. Hij was tot afgelopen zomer hoofd strategie en internationale ontwikkeling van Schiphol. Daarvoor vervulde hij verschillende functies bij de luchthaven. Van 1997 tot 2007 was Broekema consultant voor adviesbureau McKinsey.

4. Consensusbeleid zoals aan de Alderstafel werkt niet meer
Gerben Broekema: 'Dat er nieuw beleid moet komen is duidelijk. Mijn zorg is dat in de huidige overlegstructuur het publiek belang teveel buiten beschouwing blijft. Het belang van de luchtvaart reikt immers veel verder dan dat van de sector, omwonenden en regionale overheden. We moeten het lot van Schiphol niet op één tafel leggen. Het is toch een beetje de kalkoen die aan het kerstdiner zit. Als bewoner zeg je daar natuurlijk niet: mijn dorp mag wel worden opgeofferd. Dat begrijp ik ook, de luchtvaart zorgt voor significante overlast op lokaal niveau. Er komen steeds stillere en schonere vliegtuigen, maar er zal altijd overlast blijven. De huidige overlegtafel is daarom niet het instrument om te komen tot afspraken die het belang van Nederland zo goed mogelijk dienen. Er is behoefte aan nieuw nationaal beleid dat vanuit een brede blik de rol van luchtvaart formuleert. Ik zie een groot risico dat als we niet op basis van dit besef afspraken maken, we in 2025 weer tegen een plafond aan zitten en de ontwikkeling van Nederland ernstig beperken.’

Kabinetsplannen
Het nieuwe kabinet gaat zijn visie op luchtvaart neerleggen in een nieuwe Luchtvaartnota voor de periode van 2020 tot en met 2040. Bij de toekomstige verdeling van vluchten op Schiphol zal niet worden gekeken naar aantal vliegbewegingen (starts en landingen), maar naar de beperking van geluids- en milieuoverlast. Op dit moment hebben vervuilende vliegtuigen net zo veel recht op de schaarse ruimte op de luchthaven als stillere en milieuvriendelijkere toestellen. Dit betekent dat vermindering van geluidsoverlast nog niet wordt beloond.

Ook wil het nieuwe kabinet de mogelijkheid onderzoeken van een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Ook wil de beoogde nieuwe regering een Europese belasting op luchtvaart, in het kader van de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Lukt het niet om een heffing of een Europese belasting in te voeren, dan komt er per 2021 een vliegbelasting. De belasting geldt niet voor overstappassagiers en luchtvracht. Dat kan gunstig zijn voor KLM, dat veel overstappende passagiers van en naar Schiphol vervoert. Goedkope concurrenten zoals Ryanair en EasyJet zouden harder worden geraakt.

Bekijk bericht op "fd.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Onafhankelijk advies van mensen die hun geld verdienen aan de luchtvaart..... Onafhankelijk?

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

“Er komen steeds stillere en schonere vliegtuigen”

Helaas is dit een grove leugen, dus deze afhankelijke luchtvaart vertegenwoordiger kunnen we dus absoluut niet vertrouwen.

Nieuwe vliegtuigen zijn maar iets stiller en nauwelijk zuiniger of schoner. Van katalysatoren is geen sprake of van filters etc.
Bovendien komen nieuwe vliegtuigen niet in plaats van oude maar erbij. Oude vliegtuigen blijven zomaar 30 jaar rondvliegen ook hier in NL.

De sector is zeer energieverspillend en vervuilend, van innovatie zoals zelfs in de autobranche of energiemarkt is in de luchtvaart geen sprake.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.We moeten het lot van Schiphol niet op één tafel leggen. Het is toch een beetje de kalkoen die aan het kerstdiner zit. Als bewoner zeg je daar natuurlijk niet: mijn dorp mag wel worden opgeofferd. Dat begrijp ik ook, de luchtvaart zorgt voor significante overlast op lokaal niveau.


Lokaal niveau?
Van Bergen (Noord-Holland) tot aan Dordrecht (Zuid-Holland) aan toe, dat is geen ''lokaal niveau'' meer, dat is een nationale ramp!
Goed voor de economie?
Slechts een handvol personen in deze soap vult zijn / haar zakken echt.
De rest zit dag en nacht in de exorbitante herrie en vervuiling!
De balans is volledig doorgeslagen tussen wat nog een leefbare omgeving in stand houdt en wat de sector inmiddels naar de knoppen heeft gemaakt.
Minder, minder, minder en minder vlieg-tuig!