Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De regering heeft een groter probleem dan Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1456 
|
 msn.com - 12-12-2022 
KLM_only_2018.tekst.JPG

Artikel van Nicolaas Gerrits

Wat Schiphol ook aan boerderijen opkoopt om aan een natuurvergunning te komen, het is zinloos. Dat geldt voor talloze bedrijven die net als Schiphol jarenlang hebben kunnen opereren en uitbreiden zonder natuurvergunning. Het resultaat is dat niet die bedrijven, maar de overheid met het probleem zit, zegt stikstofexpert en Habitatrichtlijnkenner Nico Gerrits.

De uitbreiding van het vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt een toename van de uitstoot van stikstof (NOx). Die NOx slaat “ergens” neer. Als dat “ergens” een Natura2000 gebied is, kun je in theorie bepalen hoe groot die depositie in mol/ha.jr is.

Stel dat je kunt bewijzen dat de extra uitstoot van Schiphol op bijvoorbeeld de Veluwe de depositie van 1 mol/ha.jr vergroot. Dat is meer dan de uiterst lage drempelwaarde van 0,005 mol/ha.jr die Nederland hanteert om een vergunning te kunnen verlenen.

Ingevolge artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn kan Schiphol de door uitbreiding veroorzaakte extra NOx uitstoot mitigeren. In dat geval moet de luchthaven zijn bedrijfsvoering zodanig aanpassen dat de extra uitstoot en daaraan gekoppelde depositie onder de 0,005 mol/ha.jr komen. Dat krijgt Schiphol kennelijk niet voor elkaar en daarom kan de luchthaven geen vergunning krijgen.

Daardoor schuift de zaak juridisch door naar artikel 6, lid 4, van de Habitatrichtlijn. Dat zegt dat voor projecten van groot nationaal belang met een significant negatief effect op specifieke habitattypen, zoals Natura2000-gebieden, toch een uitvoeringsvergunning kan worden verleend, mits de door de uitbreiding veroorzaakte schade aan die specifieke habitattypen wordt gecompenseerd.

Bekijk bericht op "msn.com - 12-12-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Niels Drenth uit Amsterdam

Het hele stikstofbeleid is een ontaard onhaalbaar systeem geworden.
Wat doorslaggevend blijft tav de luchtvaard zijn de geluidsnormen (WHO/EU/Nl) die strutureel overschreden worden met bewezen ernstige geondheidsschade (onderzoeken GGD).

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het ligt zelfs nog anders. De geluidsnormen, gebaseerd op de inzichten uit een ver verleden met veel minder, maar veel lawaaiiger vliegtuigen, zijn in de luchtvaartwetten en -besluiten dermate hoog begrensd, dat een heel groot deel van dit land (1.4 miljoen inwoners rond Schiphol) ver boven de WHO-aanbeveling van maximaal 45 dB(A) Lden uitkomt.

Hier werd al tegen gewaarschuwd rond 2000 door Prof. Berkhout, maar de politiek met de luchtvaartsector lapten dit aan hun laars (met hulp van de toenmalige minister mevr. Tineke Netelenbos, PvdA). Vervolgens heeft men een volledig rammelend handhavingssysteem ontwikkeld en steeds weer aangepast aan de wensen van de luchtvaart (aan de Alders tafel, ook een PvdA-er), die alleen maar wilde groeien. Het gevolg is dat omwonenden totaal geen wettelijke bescherming kregen.

Nu wordt dit wanbeleid verder afgewenteld naar de toekomstige mensen onder hoogfrequente vaste routes onder het mom van ‘minder hinder’. Deze mensen mogen letterlijk voor de ‘economie’ worden opgeofferd en komen per dag urenlang in de pestherrie en de vervuilde lucht! Gaan we dit accepteren?

En wat stikstof betreft, ook hier wordt weer op slinkse wijze misbruik gemaakt van de situatie door emissierechten op te kopen en anderen ervoor op te laten draaien. Ik hoop op een intergere rechtspraak die dit definitief de nek omdraait, maar vrees weer netwerkcorruptie!