Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De eenzame strijd tegen vliegveld Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 933 
|
 Milieudefensie/Down to Earth 45 
tb_leefomgeving_castricum_Kerkedijk.jpg

De uitbreiding van vliegveld Lelystad betekent dat aanzienlijk meer mensen last krijgen van ernstig vliegtuiglawaai. In de regio is bezorgdheid omgeslagen in boosheid. Maar waar blijven grote landelijke natuur- en milieuorganisaties om Schiphol te beteugelen? Lees het verhaal via de link hieronder

Bekijk of download het gehele artikel 'De eenzame strijd tegen vliegveld Lelystad'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg //// woonde 4 jaar onder de aanvliegroute i

TOERISME PER VLIEGTUIG ALS UITWAS VAN DE VRIJETIJDSBESTEDING:
TER OVERWEGING: Gelet op de aard van de verstoring van het leven kan de vraag worden gesteld, in hoeverre de praktijk van de luchtvaartsector nog geaccepteerd kan worden. Het antwoord is wel duidelijk. De leefbaarheid van het land is tot een abominabel laag niveau gedaald, en nog meer als deze ontwikkeling nog verder doorgaat. Zie ook de plannen van andere luchthavens, zoals o.a. Groningen, Eindhoven, Maastricht.
Het frequente overvliegen van vliegtuigen met schadelijke uitlaatgassen heeft het karakter van een bombardement voor de bevolking. De schade in termen van het verstoren van rust en nachtrust en het ernstig aantasten van het leefmilieu is immens. Dat het dagelijks leven voor de mensen die wonen in de gebieden waarboven gevlogen wordt, ernstig verslechtert, moet eigenlijk al een reden zijn voor de overheid om te bepalen, dat het moet ophouden. De vlerken met hun vliegtuigen moeten direct worden aangehouden en hun lawaai-apparaten zouden in beslag moeten worden genomen. Mensen die zich met hun rolkoffertje in de buurt van die kankerverwekkende brokken techniek durven op te houden, worden - onverrichterzake - teruggestuurd. Waarom houdt de overheid/dit kabinet de luchtvaartsector de hand boven het hoofd? Is het 'alleen' om het geld, of spelen hier ernstige subversieve krachten een rol?
'Hoe heurt het hier eigenlijk?'
De maatschappelijke kosten in de sfeer van de gezondheidszorg, zowel de zgn. reguliere als de geestelijke gezondheidszorg, rijzen de pan uit. Welke overheidsdienst moet er serieus werk van maken om de karavaan der ongehoorzamen tot stilstand te brengen?
Politie, Justitie, Defensie?
Wie denkt er mee?