Platform Vlieghinder Kennemerland
 

De bouwplek ligt onder de aanvliegroute naar Schiphol,bouw van 73 woningen bij Akersloot mag door

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 418 
|
 NHD 
hvs_castricum_DSC_2563.jpg

De zone van de aanvliegroute naar de Polderbaan strekt zich uit tot halverwege Akersloot; de zuidkant van het dorp valt er binnen. Er mag eigenlijk niet meer worden gebouwd. Er moet een afweging worden gemaakt tussen de noodzaak van woningbouw aan de ene kant en de geluidshinder en het gevaar van de start- en landingsbaan aan de andere kant. De kop van de Polderbaan ligt hemelsbreed 21 kilometer van de zuidkant van Akersloot.

In een la


„Het gebied bij de Startingerweg lag altijd al in die contour”, zegt een woordvoerder van de gemeente. „Maar dat stond vermeld op een oud Rijksdocument, een ouderwets papieren document dat ergens in een la lag. Het was niemand opgevallen en het Rijk is er ook niet achteraan gegaan. Ook de eerste fase van het project Startingerweg ligt gewoon in dat gebied en daar is gebouwd. Maar onlangs is er een nieuw besluit genomen, en dat staat wel netjes op de site voor ruimtelijke plannen. Gemeente en ontwikkelaar moesten dus ontheffing vragen om te mogen bouwen in het nieuwe gebied. Dat kan alleen als er een dwingende reden is.”

De reden ’woningbouw’ was voor gemeente en ontwikkelaar dwingend genoeg en ze vroegen ontheffing aan bij de ILT, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, die daar over gaat. „En onverwacht hebben ze het goedgekeurd. Voor dit gebied ligt er namelijk al een woningbouwvisie die is goedgekeurd door de provincie. Daarom kon voor deze wijk een uitzondering worden gemaakt.”

Provinciaal landschap


Er waren meer bouwplannen in het landelijk gebied ten zuiden van Akersloot, maar die liggen ook in de bewuste zone. „Vergeet het maar”, zegt de woordvoerder. Eerder ging de wijk Zuid-3 al niet door omdat dat gebied werd aangewezen als bijzonder provinciaal landschap. Dat gebied ligt ook binnen de contouren. Ten westen van Akersloot ligt het natuurgebied van het Die, waar bebouwing is uitgesloten. „En ook de noordkant is bijzonder provinciaal landschap”, zegt de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder zijn de plannen en de overeenkomst met de ontwikkelaar (Scholz) nu bijna klaar en kunnen ze binnenkort naar het college en de gemeenteraad. Als er geen bezwaren zijn, zou in het najaar begonnen kunnen worden met de bouw.

Vlieghinder


Het Platform Vlieghinder Kennemerland vindt het positief dat de woningbouw in Akersloot door kan gaan. ,,Wat niet goed is, is dat de Inspectie Leefomgeving daarbij moet improviseren’’, aldus woordvoerder Hugo Timmer. ,,Eerst geen toestemming, daarna weer wel, voor een nieuwbouwlocatie met ernstige vlieghinder. De oorzaak hiervan is dat samenhangend luchtvaartbeleid ontbreekt. Wij willen voorkomen dat toekomstige bewoners hier de dupe van worden en weer een verklaring moeten ondertekenen dat ze niet mogen klagen over vlieghinder. Wij blijven bij het ministerie aandringen op de juiste rechtsbescherming tegen vlieghinder.’’

Reactie van het Bestuur van het PVK (Platform Vlieghinder Kennemerland)
Gisteren is in het Noordhollands Dagblad een (red. bovenstaand) artikel geplaatst rond de bouw van 73 woningen in Akersloot-Zuid, waarvoor uitzonderlijkerwijze door gemeente Castricum en RLi (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) toestemming is verleend. Uitzonderlijkerwijze, omdat nieuwbouw hier vanwege geluids- en veiligheidsaspecten van Schiphol tot nu toe verboden was.
Op uitnodiging van het NHD heeft het Platform Vlieghinder Kennemerland een stuk opgesteld met onze algemene visie op dit soort kwesties, en hoe deze in de toekomst het best te behandelen zijn.
Bij publikatie in het NHD bleek helaas, dat er slechts één alinea uit ons stuk is gebruikt, en daarmee “onze” waarheid tekort doet.

redactie vlieghinder.nl. Onderstaand treft u de volledige tekst aan:

Woningbouw Akersloot onder aanvliegroute Polderbaan.
Eerst niet en dan weer wel toegestaan. Nieuwe kabinet moet aan de slag met rechtsbescherming en samenhangend luchtvaartbeleid.

Wij zien het als positief dat de woningbouw in Akersloot door kan gaan.
Wat niet goed is, is dat de Inspectie Leefomgeving daarbij moet improviseren. Eerst geen toestemming, daarna weer wel voor een nieuwbouwlocatie met ernstige vlieghinder. De oorzaak hiervan is dat samenhangend luchtvaartbeleid ontbreekt. Wij willen voorkomen dat toekomstige bewoners hier de dupe van worden en weer een verklaring moeten ondertekenen dat ze niet mogen klagen over vlieghinder.

Bewaken van de gezondheid van ernstig slaapgestoorden en ernstig gehinderden staat tot nu toe niet op de agenda. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hier al jaren op aandringt. Tot nu toe heeft onze regering hier niets mee gedaan. En dit geldt ook voor het bewaken van de natuurvergunning en de klimaatimpact van de luchtvaart. De Nederlandse luchtvaartwetgeving is ernstig verouderd en biedt niet de rechtsbescherming die in deze tijd nodig is.

Nu er rond Schiphol flink gebouwd moet gaan worden is dit de temeer een probleem.
Schiphol ligt midden in een dichtbevolkt gebied. Het wordt steeds duidelijker dat de hub functie, met acht spitspieken per dag, een te grote last is voor de omgeving.
70% van de reizigers zijn buitenlandse overstappers die alleen via Schiphol reizen vanwege zijn lage prijzen. Zij dragen niet bij aan de brede welvaart in Nederland.
De voordelen van een kleinere hub worden steeds duidelijker. Reizigers van en naar Nederland worden nog steeds uitstekend bediend. Tegelijkertijd kunnen gezondheid, natuur en klimaat beter beschermd worden.

Als Platform Vlieghinder Kennemerland blijven wij bij het ministerie aandringen op de juiste rechtsbescherming tegen vlieghinder. Dat is hard nodig want Kennemerland en Zaanstreek zijn buiten Coronatijd met 220.000 vluchten per jaar het drukst bevlogen gebied rond Schiphol. En het ministerie wil dit nog verder verhogen.
Gelukkig staan wij niet alleen en zien wij dat ook provincie en gemeenten streven naar betere rechtsbescherming en minder overlast. Met alle betrokken gemeenten, burgerplatforms en milieuorganisaties moeten nu snel afspraken gemaakt worden over maatregelen die de gemeten overlast werkelijk verminderen. De tijd dat de luchtvaartlobby het beleid bepaalt, moet met de nieuwe regering én Tweede Kamer eindelijk achter ons gelaten worden.

Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Haast een wonder. Zal mij benieuwen of de kopers een verklaring moeten teken, dat ze de rest van hun leven niet mogen klagen over vliegtuigherrie. Wordt vervolgd........

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit moet je anderen niet willen aandoen als je fatsoen in je donder hebt! De projectontwikkelaars en bouwbedrijven pakken hun winsten en laten de inwoners de dupe worden. En dat tegen exorbitante prijzen met een bouwtechniek die volstrekt ontoereikend is om je te beschermen tegen die herrie. Vergeet niet, dat hier een van de hoogfrequente hoofdroutes overheen gaat komen met continue vliegtuigpassages (om de 70 sec) en ook de nachtbaan met 50-70 vliegtuigen per nacht overheen gaat.

Worden de kopers niet bedonderd onder druk dat men ergens moet wonen? Ik denk van wel.

ILT geeft natuurlijk goedkeuring, want zo wordt de teveel lawaai producerende luchtvaart en de groei ervan als belemmerende factor voor woningbouw weggepoetst. Als namelijk vele gemeenten zouden aangeven dat dit niet meer kan, dan komt er extra druk op het luchtvaartbeleid, en dat wil men niet.

Ja, er is noodzaak tot woningbouw, maar er is nog meer noodzaak tot beperking van het luchtverkeer! PVK moet dit niet gaan goedkeuren!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

En weer blijkt dat in Nederland, anders dan Johan Remkes beweerde, alles kan!
De corruptie is hier beslist niet minder dan in de zuid Europese landen maar slechts minder zichtbaar want geïnstitutionaliseerd. Nederland is alles behalve een "gaaf land".