Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Dalfsen zet strijd tegen laagvliegen naar Lelystad Airport voort

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 307 
|
 destentor.nl - 21-12-2021 
1024px-Lelystad_Airport_control_tower.jpg
Verkeerstoren Lelystad Airport
Credit: Bennie91

Door Hans Keesmaat

Lelystad Airport mag niet worden geopend voordat de laagvliegroutes over Overijssel zijn geschrapt. Daarom moet de herinrichting van het luchtruim zo snel mogelijk worden vastgesteld en ingevoerd. De gemeenteraad van Dalfsen nam maandagavond unaniem een motie van deze strekking aan.

Niet voor het eerst, want, zo beaamde ook wethouder Ruud van Leeuwen: ,,Dit is volledig in lijn met wat we al sinds 2016 aan het doen zijn.”

De aanleiding voor de nieuwe motie – ingediend door D66 en ondertekend door alle andere raadsfracties – is het bericht van minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser (VVD) begin december aan de Tweede Kamer dat ze geen kans ziet de geplande laagvliegroute van Lemelerveld naar Zwolle op te heffen. ‘Daarmee is niet voldaan aan eerder gewekte verwachtingen en gedane toezeggingen’, stelt de indiener in de motie.

Negatieve invloed
Omdat steeds duidelijker wordt dat laagvliegen boven de regio een negatieve invloed heeft op de leefomgeving en de natuur, zet de gemeente Dalfsen de strijd voort, met het doel de gevolgen van vliegveld Lelystad voor de regio zo beperkt mogelijk te houden. Dalfsen staat daarin niet alleen; de opdracht sluit aan bij een soortgelijke motie die Provinciale Staten half december aannam.

Gemeenten en provincie richten daarbij vooral hun pijlen op de herindeling van het luchtruim, die pas over enkele jaren is voorzien. Maar wanneer deze eerder wordt vastgesteld, zijn de mogelijkheden tot laagvliegen op grote afstand van de luchthaven zeer beperkt.

De oproep aan het nieuwe kabinet is dan ook: maak zo snel mogelijk werk van die herinrichting. Daarnaast vraagt de raad aan burgemeester en wethouders te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er nog meer open staan.

Bekijk bericht op "destentor.nl - 21-12-2021 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Wat men zich blijkbaar niet realiseert is, dat die herinrichting ervoor zorgt dat tienduizenden Nederlanders onder vliegverkeerssnelwegen komen te wonen, de zgn. ‘optimale vaste routes’, en dat er een heel herriegebied bijkomt in het Zuid-Oosten (de vierde Fix).

Lelystad Airport is een foute keuze en zal het klimaatbeleid en het stikstofbeleid volledig ondermijnen, maar dat doet de groei van de luchtvaart elders ook.

Wat nodig is? Krimp van de idiote grote aantallen vliegbewegingen, ontmoediging van dit excessieve aantal door veel hogere prijzen en stoppen met leugens en innovatiesprookjes, die niets op tijd gaan opleveren, zeker niet in dit decennium.

De recente KLM TV-reclame is m.i. pure misleiding! Voor duurzaam vliegen is nodig wat hierboven staat.

Geplaatst door Baard uit Heiloo

Het echte laagvliegen is bij Schiphol !. Dat heeft prioriteit!. En alles wat daar enige verlichting kan brengen is welkom.