Platform Vlieghinder Kennemerland
 

CU: ‘Schiphol is een graat in onze keel geworden’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1143 
|
 amstelveenz.nl 
Logo_Christen_Unie.jpg

Amstelveen - De ChristenUnie Noord-Holland heeft afgelopen weekeinde op Schiphol de maatschappelijke kosten van de luchthaven gepresenteerd. Volgens CU-lijsttrekker Michel Klein zouden er alleen al in Amstelveen vierduizend woningen kunnen worden gebouwd als er minder gevlogen wordt.

ChristenUnie-leden en andere geïnteresseerden kwamen zaterdag bijeen om Schiphol om de presentatie bij te wonen.

Graat
Lijsttrekker Michel Klein sprak de aanwezigen toe vanaf een zeepkist voor de hoofdingang van Schiphol: ‘Als provincie willen we zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners, voor een gezonde leefomgeving en voor een bloeiende natuur. Maar midden in de provincie ligt een luchthaven die dat steeds moeilijker maakt. Schiphol is een graat in onze keel geworden.’

Geluidsoverlast
De door de CU gepresenteerde cijfers geven onder andere inzicht in de geluidsoverlast. Op basis van de geluidsbelastingskaarten van Schiphol en het RIVM rapport over de effecten van vliegtuiggeluid rekende de ChristenUnie uit dat in 2022 zo’n 67.629 inwoners ernstige hinder ervoeren van Schiphol, en minimaal 7000 mensen last hadden van ernstige slaapverstoring.

Stikstof-uitstoot
Ook de stikstofuitstoot van Schiphol blijkt volgens de CU enorm te zijn: ‘Volgens geëxtrapoleerde cijfers uit de emissieregistratie gaat het in 2022 om een uitstoot van 3.111.759 kg stikstofoxiden (NOx). Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 759 boerenbedrijven. Daarbij heeft Schiphol in 2022 ook nog 12 boerenbedrijven opgekocht.

Klein: ‘Daarmee neemt Schiphol een voorschot op een eerlijke verdeling van de schaarse stikstofruimte. Ze frustreert daarmee bovendien de gesprekken tussen provincie, boeren en natuurbeheerders over een duurzame toekomst voor het platteland.’

Moet anders
De ChristenUnie wil dat de maatschappelijke kosten van Schiphol snel afnemen. De gepresenteerde cijfers laten zien dat werkelijke prijs van alle goedkope vluchten vele male hoger ligt. Dat kan én moet anders, zo stelt Klein: ‘Door een overdaad aan korte vluchten naar Parijs, Londen en Kopenhagen kunnen we bijvoorbeeld niet bouwen in de omgeving van Schiphol. Het gaat om meer dan 8.000 woningen per jaar! Alleen al in Amstelveen kunnen we zo’n 4.000 woningen bouwen voor starters en studenten als we minder gaan vliegen. Deze woningen zijn broodnodig!’

Kerosine
De ChristenUnie becijferde ook dat de belastingvrijstelling op kerosine – de brandstof voor vliegtuigen – de maatschappij zo’n 4,6 miljard euro heeft gekost in 2022. Dit komt er op neer dat ieder huishouden € 567 aan extra belasting betaalt omdat kerosine is vrijgesteld van belasting.

Manifest
Tijdens de presentatie presenteerde de partij ook een manifest met vier punten die er voor moeten zorgen dat prijs die de maatschappij voor de luchthaven betaalt omlaag gaat.

- Stop met stikstofhandel ten koste van natuur en een duurzame agrarische sector. Schiphol mag zich niet onttrekken aan de reductie van de stikstofuitstoot;
- Perk de geluidsruimte van Schiphol in, zodat er weer woningen gebouwd kunnen worden in deze omgeving;
- Stel een maximum van 300.000 vluchten per jaar, zodat de geluidsoverlast en de uitstoot van CO2, stikstof en schadelijke stoffen serieus afnemen;
- Ontwikkel een masterplan om de overlast voor onze inwoners stevig te beperken.

Eerlijke verdeling
Lijsttrekker Klein: ‘De ChristenUnie wil dat niet geld en economische groei centraal staan, maar zorg voor de schepping, voor de gezondheid en voor het welzijn van de Noord-Hollanders. Wij willen een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.’

De ChristenUnie heeft ambitieuze plannen opgenomen in haar verkiezingsprogramma over de toekomst van de luchthaven. Daarbij is een afweging gemaakt tussen de werkgelegenheid en de negatieve effecten. De ChristenUnie wil de internationale hub-functie van de luchthaven behouden maar een stop op korte afstandsvluchten waarvoor voldoende milieuvriendelijkere alternatieven, zoals de trein, zijn.

Krimpen
Michel Klein: 'Om de schaarse ruimte in onze provincie eerlijk te verdelen zal de luchthaven moeten krimpen. Minder vluchten betekent meer welzijn bij onze inwoners, meer ruimte voor het bouwen van woningen, en meer ruimte voor een duurzame toekomst. In de politiek moeten we keuzes maken. De ChristenUnie maakt die keuzes!'

Bekijk bericht op "amstelveenz.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!

Ook in de Tweede Kamercommissie luchtvaart sloeg de nieuwe woordvoerster van de CU piketpaaltjes rond Schiphol. Daar wordt nu na jaren aandacht vragen door GL en PvdD ook door de PvdA en - zij het schoorvoetend - D66 en CDA steeds meer richting krimp van de luchtvaart aangedrongen.

Opvallend is een verschil van mening binnen D66 in Zuid- en Noord Holland. De fractievoorzitter in Zuid Holland pleit openlijk voor afbouw en zelfs sluiting van RTH airport in 2040. Veel lokale fracties in Noord Holland wensen een duidelijke reset/sanering van Schiphol, maar enkele kopstukken in Groot Amsterdam (als MRA 2.0 onderdeel van de NOVEX Schiphol) liggen dwars, gesteund door met de grootbanken en industrie gelieerde D66 leden.

Al met al zijn toch schuivende panelen zichtbaar en dat is een positieve ontwikkeling.

Geplaatst door Pieter uit Nieuwkoop

Dit is duidelijke taal.
Jammer dat ik niet op deze specifieke man kan stemmen, aangezien ik in Zuid-Holland woon.

Anders had hij mijn stem gehad!

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Goed zo CU, maar het werd wel hoog tijd! Nu ook in de senaat niet stiekem toch voor groei op Schiphol en Opening Lelystad Airport stemmen!