Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Coronarisico in lucht blijft

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1660 
|
 digikrant.noordhollandsdagblad.nl 
covid-19-4931496_960_7201.jpg
Covid-19 pandemie
Credit: FrankundFrei

Door Paul Eldering en Yteke de Jong

DELFT - TU Delft en Leuven Universiteit temperen de vreugde over ’coronacijfers’ die luchtvaartkoepel Iata en vliegtuigbouwers Airbus, Boeing en Embraer vrijdag presenteerden. De kans op besmetting tijdens een vlucht zou te verwaarlozen zijn door sterke filters in de cabine, mondkapjes en extra hygiëne. Daar worden nu vraagtekens bij gezet.

„De vliegsector zit in grote problemen, dus die doet er alles aan om weer reizigers te trekken en vertrouwen van passagiers terug te winnen. Daarom is hun boodschap niet verrassend, maar die heeft wel een hoog ’wij van Wc-eend’-gehalte”, zegt viroloog Marc van Ranst van de Katholieke Universiteit Leuven.

Volgens hem hoeft vliegen op zich geen probleem te zijn met alle voorzorgsmaatregelen die de luchtvaart heeft getroffen om het virus buiten te houden. Als iedereen aan boord zich aan de voorschriften houdt. De viroloog zegt best te geloven dat het aantal besmettingen meevalt aan boord dankzij de krachtige Hepafilters en de mondkapjes, maar het grootste probleem is volgens hem wat mensen voor en na de vliegreis doen. „Reizigers kunnen het virus ongemerkt meenemen. Het is moeilijk precies vast te stellen waar ze die infectie hebben opgelopen.”

Vliegdeskundige Joris Melkert van TU Delft is het met Van Ranst eens dat er meer bij komt kijken. „Het gaat om een hele reeks van maatregelen. Dat begint al thuis. Wie zich ziek of niet lekker voelt en wie kwetsbaar is, gaat niet vliegen. Bij in- en uitstappen wordt altijd voldoende afstand gehouden, iedereen blijft zitten aan boord en er wordt zo weinig mogelijk gesproken. Ook dient er voldoende controle aan de voordeur te zijn of iemand fit to fly is.”

Ronduit alarmerend zijn de eerste bevindingen van zijn TU-collega hoogleraar Philomena Bluyssen, die in haar SenseLab lopend onderzoek doet naar de effecten van gebrekkige ventilatie en slechte mondkapjes in tal van binnenruimten.

’Lekkagegevaar’

Haar voorlopige conclusies: „Microdeeltjes verspreiden zich alleen al door uitademen veel verder dan anderhalve meter. De huidige richtlijnen voor doorluchten zijn onvoldoende in de strijd tegen corona. Ook dienen mondkapjes van goede kwaliteit te zijn, sluitend op het gezicht te passen en mond en neus te bedekken. Anders hebben ze weinig zin. Onze proeven wijzen uit dat het lekkagegevaar groot kan zijn, zelfs achter de besmette persoon.”

Hoe meer mensen langere tijd dicht op elkaar zitten in een krappe ruimte, hoe groter het risico volgens de wetenschappers is. Dat geldt dus ook in volle vliegtuigen. Toch willen de meeste vliegmaatschappijen er niet aan om bijvoorbeeld de middenstoel in het toestel in elke rij vrij te laten. Dat gaat immers ten koste van de inkomsten, die toch al schrikbarend laag zijn.

’Niks is nu risicovrij’

De rooskleurige Iata-cijfers (’je hebt dezelfde kans om getroffen te worden door de bliksem als door corona in een vliegtuig’), die met veel tamtam werden gepresenteerd, lijken dus wat voorbarig.

Dat er meer haken en ogen aan de conclusies zitten, blijkt ook wel uit de reactie van Iata-topman Alexandre de Juniac op zijn eigen studie. „Er is geen garantie op 100 procent gezonde vluchten. Niks is nu risicovrij, niet in de luchtvaart en niet daarbuiten. Maar het gaat wel om behoud van een stuk vrijheid om relatief veilig te kunnen reizen. Daar spannen wij ons als sector tot het uiterste voor in.”

Het gezaghebbende Journal of Travel Medicine plaatst ook kanttekeningen bij de door Iata verspreide berichten. „Er is geen hard bewijs van de lage besmettingsgraad in de lucht. Elkaar aansteken is wel degelijk een reëel gevaar. Simpel een minimaal aantal bekende gevallen turven en afzetten tegen het totaal aantal passagiers, zegt weinig.”

Koortsscans

Vliegdeskundige Melkert pleit met klem voor de komst van sneltesten en koortsscans op luchthavens. Dat standpunt van de TU-expert deelt de luchtvaart ook. Iata is daarom recentelijk een offensief gestart voor het afnemen van sneltesten bij opstappende passagiers. Dat zou reisverboden en quarantaines overbodig maken. Die verboden en quarantaines werken nu zeer belemmerend in het weer aantrekkelijk maken van vliegreizen.

Code oranje

De Nederlandse luchtvaart wil net zo goed sneltesten, om te beginnen voor alle reizigers van en naar gebieden waar code oranje geldt. Het overgrote deel van de reizigers is daar ook voorstander van.

Van Ranst ziet maar één oplossing: „Als je toch wilt vliegen, dan is quarantaine uit risicogebieden noodzakelijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar helpt een sneltest niet tegen, bovendien kun je de symptomen als koorts ook onderdrukken vlak voor het instappen.”

Elkaar aansteken is reëel gevaar

Bekijk bericht op "digikrant.noordhollandsdagblad.nl "

Reacties op dit bericht


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Er zijn regels voor reclame. Je mag niet valselijk beweren dat een product bepaalde eigenschappen heeft.
De luchtvaart sector blijft beweren dat vliegen veilig is terwijl al erg lang bekend is dat het een extra risico is. Dr fauci vliegt bijvoorbeeld bewust niet vanwege de extra risicos en de vliegtuigen zijn ook niet voor niets zo leeg.
Dat de sector beweert dat vliegen veilig is en de risicos ontkent of bagatelliseert lijkt mij dan ook strafbaar en een aanleiding voor mogelijke rechtzaken. De sector heeft de plicht om passagiers op de extra risicos te wijzen maar doet het tegenovergestelde.
Veel heeft het de sector tot nu toe overigens niet geholpen. Er is een groot gebrek aan vertrouwen en dat kan je alleen herstellen door gedurende langere tijd eerlijk te zijn en openheid te geven. Het is echter niet te verwachten dat de sector hiertoe in staat is.

Nu worden sneltesten als de oplossing gezien door de sector maar de consument kijkt daar dwars doorheen. Bij het event waarbij president Trump naar alle waarschijnlijkheid besmet is geraakt heben alle bezoekers een sneltest gedaan die negatief was.
Misschien als de testen nauwkeuriger worden in de toekomst maar dat is vooralsnog niet het geval (laten we hopen van wel overigens want het zou de economie enorm kunnen helpen).
Op deze manier blijft het wantrouwen hoog en dat wantrouwen gaat ook het eventuele herstel in de toekomst ondermijnen en vertragen.

Rond de 300k vluchten dit jaar op schiphol,als men zou vliegen op een manier die rendabel is en niet met lege vliegtuigen zou het nog niet de helft van dit aantal zijn.
Hoeveel vluchten zullen het er komend jaar zijn? Meer dan 300k lijkt onwaarschijnlijk op dit moment.
Ondertussen verandert de sector enorm,klm misschien niet maar de overige maatschappijen passen zich aan. Veel netwerken zullen verdwijnen. Het vliegverkeer gaat veel opportunistischer en flexibeler worden om in te kunnen blijven spelen op de wisselende omstandigheden die in de toekomst een stuk minder stabiel zullen zijn dan dat ze in het verleden waren,ook na de epidemie.
Het aantal hubs zal kleiner worden,alleen de echt grote hubs op strategische plekken blijven over (bijvoorbeeld istanbul). Dat is geen goed nieuws voor de relatief kleine hub in de hotspot van de epidemie wat schiphol op dit moment is. Het is ook nog maar de vraag voor hoelang frankrijk nederland passagiers zal willen blijven toespelen nu het daar ook crisis is.
Zoals het er nu naar uitziet gaat schiphol de komende 10 jaar niet op 500k vluchten komen.

Wat dan wel voor de klm,de enige manier om in de toekomst rendabel en concurerend te kunnen vliegen is om de maatschappij helemaal om te vormen naar het model van easy jet. Ook met zo,n model zou de klm een relatief grote maatschappij kunnen blijven als men competetief is,dat is easy jet tenslotte ook gelukt.
Veel verbindingen zullen verdwijnen maar erg is dat niet. Er zijn goede hubs dichtbij en voor een goede bereikbaarheid hebben we eigenlijk alleen een goede verbindingen met die hubs nodig,dat kan in sommige gevallen dan zelfs met de trein (londen en franfurt).
Het alternatief is vast blijven houden aan het business model uit het verleden. Dat zal echter ook na de epidemie niet meer rendabel zijn door de eerder geschetste ontwikkelingen in de markt. Daar zal dan jaarlijks structureel veel geld bij moeten vanuit de overheid zonder dat het veel oplevert voor de economie.

Opmerkelijk dit artikel van deze auteur overigens. Eerste keer dat ik een artikel zie van mevr de Jong dat enigszins kritisch is over sommige aspecten van de sector.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

FUNDAMENT ONDER PROJECT "EU-DELTAMETROPOOL" WANKELT?

Prima benadering, drong dit besef maar eens door tot de commissie luchtvaart, de ministeries en alle verdere aanhangers van de door de luchtvaarsector opgezette "Vereniging Deltametropool", N.B. onder voorzitterschap van de PvdA commissaris van de koning in Flevoland.

Het fundament onder deze maximaal exploiterende "EU-Deltametropool" onder de bezielende leiding van VVD consultant Wiebes, het VVD bestuurders echtpaar Van Nieuwenhoven- Wiebenga dat de posten Minister I&W en (loco-) burgemeester Rotterdam exploiteert - en op de achtergrond het internationaal adviesbureau BCI - begint scheuren te vertonen.

Zal het taboe op het aan de kaak stellen van dit streven naar de megalomane Deltametropool eindelijk eens doorbroken gaan worden?

Wellicht kan anoniem 1 daar nog wat toelichting op geven?


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Ik ben van mening dat de luchtvaart niet essentieel is voor de metropool in nederland.
Enige mate van luchtvaart wel maar het hoeft geen internationale hub te zijn.
Dat sommige metropolen afhankelijk zijn van de luchtvaart groei (zoals in het midden oosten) is eigenlijk vooral een teken van armoede,het geeft dan aan dat de rest van de economie er blijkbaar niet toe in staat is om zelf competetief genoeg te zijn om die groei te genereren.
Alles moet dan van de luchtvaart komen bij gebrek aan beter,dat zie je heel erg sterk in het midden oosten.
En dat men daar inzet op de luchtvaart dat is ook alleen maar omdat het een hele handige en goede manier is om de olie,die daar eigenlijk gratis is,te gebruiken die daar eigenlijk.
Zonder de olie zouden al die hubs daar echt niet zijn. Het is niet zo dat je even een luchthaven uit de grond stampt en dat dan op een miraculeuze wijze de rest van de economie enorm gaat groeien. Daar is veel meer voor nodig,bijvoorbeeld gratis olie of een innovatieve regio.

In nederland is het gelukkig nog niet zo ver en onze economie is competetief genoeg om ook zonder grote luchtvaart sector een sterke metropool regio te vormen,bijvoorbeeld met de bio tech sector en de informatica sector. Bovendien is er de haven als doorvoer naar duitsland die van nature ook enorm veel afgeleide werkgelegenheid creeert.

Overigens ben ik zeker geen tegenstander van het metropool concept nog van de luchtvaart an sich in nederland zoals u misschien wel weet. Wel van de manier waarop de rol van de luchtvaart in nederland word vormgegeven. Een luchthaven op een slechte locatie die een enorme overlast geeft. Veel onnodige overlast door de manier waarop men het vliegverkeer verwerkt,een enorme vervuiling voor de omgeving met fijnstof,klm dat international niet kan concureren zoals easy jet dat bijvoorbeeld wel kan. Het maakt de nederlandse economie niet competetiever,net zomin als het investerings fonds voor multinationals dat gaat doen. De multinationals worden meer en meer afhankelijk van de nederlandse belasting betaler en dat is ergens een teken aan de wand.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HAAL BESTUURLIJKE SPAGHETTI ROND SCHIPHOL METROPOOL MRA VAN HET MENU

In de huidige situatie - metropoolvorming en maximale exploitatie van alle ruimte rondom Schiphol en satellieten - financieren de huishoudens in aangesloten gemeenten van onze en andere regio's langzamerhand hun eigen ondergang.

De bijdragen aan het MRA bureau op de Zuid As, op de tandeloze Omgevingsraad Schiphol en talloze ambtenaren e.a. bij opgelegde samenwerkingsverbanden en straks zelfs nieuwe Landsdelen zijn niet alleen weggegooid geld: Noord Kennemerland dreigt een afvoerputje te worden van de Metropool Regio Amsterdam die er dag en nacht een super preferente Polderbaan met nieuw hoogfrequent vliegsysteem (tot 52 lage passages per uur!) wil om de secundaire banen af te kunnen waarderen.
Het verzet tegen de windturbines die de MRA bij uitzondering als "Ja, mits" en niet "Nee, tenzij" er kwijt wil groeit gelukkig met de dag. Ondanks alle samenhangende aantasting van de leefomgeving wil de MRA hier ook nog woningbouw in de buitengebieden als overloop: in de kern van de metropool is woonruimte alleen nog weggelegd voor (super-) rijken en vaak internationale beleggers.

Tegelijkertijd wordt de burgerparticipatie de nek omgedraaid want vervangen door overheidsparticipatie ( zoals b.v. het verkwanselen van groene stroom aan datacenters, zie laatste show van Lubach!). Ook worden steeds vaker gemeenteraden gepasseerd of genegeerd bij besluitvorming en verstrekkende intentieverklaringen buiten ons democratisch bestel om.

Kortom: wordt het niet hoog tijd om eens "Schoon Schip" te maken en de onsmakelijke, bestuurlijke spaghetti van het menu te halen?


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Omdat dit toch ook wel een actuele discussie is.

Een opmerkelijke discussie op nederland 1 vanavond met econome Baarsma.
Volgens haar ontbreekt het aan draagvlak voor de corona maatregelen. Het draagvlak voor strengere maatregelen is echter heel erg groot zoals uit onderzoek blijkt.
Het gaat dan ook om het draagvlak voor minder sterke maatregelen en om de verspreiding van het virus grotendeels vrij te laten. Daarvoor ontbreekt het aan draagvlak in de samenleving en dat is waar ze eigenlijk op doelde zoals je ook kon opmaken uit verschillende zaken die werden aangehaald.
Dat lage draagvlak om het virus helemaal vrij te laten wordt gezien als een probleem dus hoe dat probleem op te lossen.

Wiskundige Helsloot heeft al een poging gedaan om met verschillende berekeningen te proberen aan te tonen dat het het veel beter is om helemaal niets tegen het virus te doen.
Een kosten en baten analyse in een referentie kader.
Deze poging heeft echter vooral de weerstand tegen de maatregelen vergroot bij de minderheids groep die er toch al weerstand tegen had maar is er niet in geslaagd om de meerderheids groep die voor strengere maatregelen is te overtuigen.
Dat is ook wel begrijpelijk want Helsloot heeft heel veel zaken die ook in zo,n kosten en baten analyse thuishoren in zijn berekeningen bewust niet meegenomen. Het is het klassieke toerekenen naar een gewenste uitkomst.

Maar goed,om deze visie dan toch een suggestie te geven.

Veel mensen zijn bang voor het virus,niet alleen voor het directe risico van overlijden dat klein lijkt te zijn voor de meeste mensen. Ze zijn vooral bang voor de middel lange (1 jaar) en lange (5-10 jaar) termijn gevolgen van een besmetting.
De kwaliteit van leven op middel lange en lange termijn en een mogelijk fors lagere levensverwachting. En al helemaal als men meerdere keren gedurende het leven besmet zou worden.
Deze zaken heeft Helsloot in zijn kosten en baten analyse echter niet meegenomen en dat is een van de redenen waarom zijn analyse de groep die graag strenge maatregelen ziet niet heeft kunnen overtuigen. Net zomin als alle bijdrages vanuit de bevolking die het virus bagateliseren op sociale media dat hebben kunnen doen.
Heel erg veel is er nog niet te zeggen over de lange termijn effecten van het virus op de levensverwachting en de kwaliteit van leven maar de eerste indicaties zijn niet bepaald positief.

Als men er in zou kunnen slagen om deze angst die bij veel mensen van middelbare leeftijd in meer of mindere mate aanwezig is op geloofwaardige en wetenschappelijk correcte wijze weg te nemen dan zou dat een behoorlijk aantal mensen van in elk geval middelbare leeftijd er van kunnen overtuigen dat we toekunnen met minder strengere maatregelen en het virus meer vrij rond te laten gaan,terwijl we dan proberen om de meest kwetsbare groep zoveel mogelijk te beschermen.

Zelf denk ik niet dat dit mogelijk is omdat ik ook een van de mensen ben die,gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is, denkt dat dit virus vooralsnog heel erg schadelijk is voor de levensverwachting en de kwaliteit van leven op de wat langere termijn. Om een indicatie te geven,ik denk dat het voor mensen van middelbare leeftijd min of meer gelijk staat aan de effecten van een leven lang roken.
Maar als men objectief aan zou kunnen tonen dat deze angst die bij veel mensen aanwezig is onterecht is dan zou dat een goede mogelijkheid zijn om meer draagvlak te creeeren voor een geheel ander beleid.
En als blijkt dat het virus inderdaad erg schadelijk is,ja dan word het gewoon een heel erg moeilijk verhaal om draagvlak te creeeren voor het vrij laten rondgaan van het virus.
Misschien realiseert men zich dat ook wel en probeert men het met een verder gaande polarisatie te forceren.

Vooralsnog vergroten de bijdrages van Helsloot en Baarsma de polarisatie omtrent het virus in de samenleving en maken de zaak er daarmee niet beter op.
In tegendeel,ik denk dat de steun voor een china aanpak van de epidemie steeds groter aan het worden is onder andere door de polarisatie. In een polariserende situatie begeven beide polen zich steeds meer naar de extremen toe en steeds verder van het midden af.

Van kroonlid van de SER Baarsma is dit toch wel opvallend en het geeft aan welk beleid men achter de schermen het liefste ziet,zich realiserende dat het draagvlak voor dat beleid in de samenleving ontbreekt.
Het is het proberen om de zaak te forceren terwijl dat eigenlijk niet kan.
Of deze strategie van polarisatie van de samenleving om te proberen een doel te bereiken de samenleving op lange termijn gezonder maakt dat betwijfel ik overigens.

Het is een vreemde tijd waarin we leven.


Geplaatst door anoniem1 uit nederland

En voor de duidelijkheid. Het bovenstaande is slechts een observatie over deze discussie die in de samenleving gevoerd word.
Op dit moment heb ik zelf geen voorkeur voor een van beide kanten,het is iets een keuze tussen twee verschillende aanpakken die ik niet kan en wil maken omdat ik het perspectief van beide kanten kan zien.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Vliegen veilig........echt waar ?!?

https://www.telegraaf.nl/vrouw/1005593240/nee-corona-is-geen-griepje

Een paar passages uit het artikel:

Maar ik kwam net terug uit Curaçao, dus dat moe zijn, dat kon, hield ik mezelf voor. Hoewel ik natuurlijk uren had gevlogen, wilde ik liever niet aan het coronavirus denken. Ook al was dit gevoel wel iets uit balans vergeleken met de doorsnee jetlags. Maar ik had tijdens mijn vakantie bijna niemand gezien.

Geen griep

Maar ik snapte hem wel. Ondanks dat het virus alom aanwezig is, denk je dat het bij anderen zit en niet bij jou. Plus dat er toch een soort stigma zit op deze ziekte. Oh, dus jij hebt je handen niet genoeg gewassen? Geen mondkapje gedragen? Geen 1,5 meter afstand gehouden? Waar ben jij de fout in gegaan? Niemand wil bij de losers horen die zich onverantwoordelijk hebben gedragen. Dus anderen hebben COVID-19, maar jij hebt vast alleen maar een griepje.

“Nee, dit is geen griep”, zei ik. „Dit is corona. Mark my words.”

De GGD belde. Ik was positief getest. Wat ik eigenlijk al wist.

“Thuisblijven”, dirigeerde de vrouw aan de telefoon.

‘Minstens 10 dagen in je slaapkamer en in elk geval tot je 24 uur klachtenvrij bent. Geen contact met anderen. Ook niet met de kinderen, nee. Ook zij moeten in huis blijven. En je man?”

“Die vliegt.” Mijn man is piloot en was op dat moment op weg naar Los Angeles met een vliegtuig vol vracht.

“Meteen contact opnemen als hij is geland.”

U mag het zeggen............

Geplaatst door Sara uit Amstelveen

koorts is maar 1 symptoom van het coronavirus. Als in dat de veel covid besmettingen wel gepaard gaan met koorts. Alleen meestal alleen wel in korte episodes. Komt in golven. Of alleen een dag. Of helemaal niet. Verreweg het grootste gedeelte heeft geen continue koorts gedurende de gemiddelde 7 dagen dat een covid 19 besmetting actief is (en besmettelijk).
Daarbij, twee dagen voor de eerste klachten beginnen begint de besmettelijke periode deze is asymptomatisch. Het temperatuur opnemen als screen voor in het vliegtuig is dus echt waardeloos. Het is nu te laat maar het luchtruim had nooit open moeten gaan.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Alle maatregelen die de luchtvaart heeft getroffen om het virus buiten te houden konden niet verhinderen dat 59 verschillende mensen besmet raakten met het Covid-virus. Dat bracht een onderzoek naar een Covid-uitbraak in een regio Ierland afgelopen zomer aan het licht.

Aan boord van de 7 uur durende vlucht bevonden zich slechts 49 passagiers. Van de passagiers bleken er uiteindelijk 13 besmet, die gaven het virus op hun beurt door aan 46 anderen. Twee dagen nadat het vliegtuig landde in Ierland, werden de eerste mensen ziek, de rest volgde in de dagen erop.

Een aantal van de uiteindelijk besmette passagiers aan boord had niet bij elkaar in de buurt gezeten, was ook voor en na de vlucht niet langdurig bij elkaar geweest en had de hele vlucht een mondkapje gedragen. Het vliegtuig zelf was maar voor 17 procent van de beschikbare capaciteit gevuld en de passagiers zaten verspreid over het hele toestel. Van de 13 besmette passagiers droegen er 4 geen mondkapje, waaronder een kind.

Overigens staan bijna 200 Europese luchthavens op omvallen.

Bron: Joop