Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Conclusie Schiphol over groei voorbarig’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1132 
|
 noordhollandsdagblad.nl - 27-09-2017 
tb_verkeerstoren_schiphol_.jpg

Door Frans van den Berg

Snelle treinen kunnen een deel van het vliegverkeer overnemen.

„De conclusie die Schiphol trekt uit de nu gepresenteerde Milieu Effect Rapportage is wel heel voorbarig. Pas over twee weken praten we in de OmgevingsRaad Schiphol over de groeimogelijkheden voor na 2020”, reageert bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik verontwaardigd.

Lees hier ook: ’Schiphol kan verder groeien’

Vast staat inmiddels dat het aantal woningen dicht bij de start- en landingsbanen met veel overlast, de laatste drie jaar iets is toegenomen. Dat komt omdat het aantal vluchten met ruim 50.000 is toegenomen tot bijna 500.000. Maar, zo benadrukt Schiphol, dat is nog altijd 19 procent onder de wettelijke norm. Ook in de woonwijken wat verder van de luchthaven af, het zogeheten buitengebied, neemt het aantal ernstig gehinderden toe, maar dat is nog steeds 29 procent onder de norm.
Populaire artikelen

Schiphol meent dat op basis van de MER verdere groei mogelijk is op een ’veilige en duurzame’ manier. Hoeveel vluchten dat worden, staat nog niet vast, maar eerder hoopte de luchthaven richting de 600.000 vluchten te kunnen doorgroeien. Daarop zijn de investeringen in een nieuwe pier en terminal al afgestemd.

Toegenomen
„Schiphol heeft het al over 570.000 vluchten, maar wij denken dat 515.000 tot 525.000 het maximum wordt. Er moet ook rekening worden gehouden met woningen die na 2005 zijn gebouwd en nog worden gebouwd. Bovendien is het een feit dat de overlast de laatste jaren vooral dichtbij de luchthaven fors is toegenomen”, stelt Van Ojik namens de bewonersgroepen.

De bewoners benadrukken dat de MER alleen de situatie tot en met 2020 aangeeft. „Er moet nog worden doorgerekend wat er gaat gebeuren met de overlast wanneer er meer vluchten komen tussen 2020 en 2030. Het is ook zo dat het aantal ernstig slaapgestoorden nog steeds 24.500 is. Dat is zorgelijk”, meent Van Ojik.

Nachtvluchten
Eerder hadden ook de vier provincies en omliggende gemeenten gepleit voor minder nachtvluchten door vakantievluchten in de nacht te verbieden. Vooral de nachtvluchten zijn hinderlijk voor bewoners en slecht voor hun gezondheid. Bovendien telt een nachtvlucht tien keer zo zwaar dan een dagvlucht. Met minder nachtvluchten ontstaat ook milieuruimte om overdag meer te vliegen. Maar op de woensdag gepresenteerde MER konden de bestuurders nog niet reageren. Zij willen de cijfers eerst bestuderen.

De Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland heeft haar oordeel wel al klaar staan: de grens van 500.000 vluchten moet ook in de toekomst de grens blijven. Volgens de federatie zitten er in het rekenmodel teveel onzekerheden zoals over het lawaai en de fijnstof uitstoot van nieuwe vliegtuigen. „Ook de klimaatdoelstellingen zullen de toename van vluchten tegenhouden”, verwacht directeur Sijas Akkerman.
De federatie wil dat Schiphol stopt met stunten. „Door de laagste tarieven voor landingsrechten te hanteren heeft onze luchthaven veel te veel budgetvluchten aangetrokken”, aldus Akkerman. „Die verdringen hoogwaardige zakelijke vluchten. Dat is slecht voor onze economie en slecht voor het milieu.”

Trein
Ruimte creëren voor het invullen van de mainportfunctie (hoogwaardige zakelijke vluchten) zou voor Schiphol geen probleem hoeven zijn. „Tachtig procent van de passagiers van en naar Amsterdam heeft een Europese bestemming. Naar schatting veertig procent van die bestemmingen zijn goed met de trein te bereiken. Zeker als er hogesnelheidstreinverbindingen worden aangelegd”, aldus Akkerman. „Juist door vliegen op korte afstanden duurder te maken en spoorverbindingen goedkoper en sneller komen er - binnen het maximum van 500.000 vluchten - 150.000 tot 200.000 vrij voor zakelijk verkeer.”

Donderdagmiddag praat de Tweede Kamer verder met staatssecretaris Dijksma over de groei van Schiphol en de overheveling van vakantievluchten naar Lelystad.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl - 27-09-2017"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Juist verder weg van Schiphol is de overlast enorm toegenomen en dit wordt niet erkend door Schiphol. Het zou mooi zijn als de bewoners vertegenwoordigers dit wel zouden onderkennen.
Een plaats als gouda waar toch redelijk wat mensen wonen had tot 2 jaar terug vrijwel nooit overlast van vliegtuigen. Ook veel andere plaatsen die buiten de officiele geluidscontour vallen zoals bijvoorbeeld heilo hebben echt een enorme overlast. Voor deze mensen is de overlast nog schrijnender dan dicht bij Schiphol,op 30+ km van de luchthaven verwacht je geen enorme overlast meer.
Het zou goed zijn als hiervoor meer aandacht zou komen,want de overlast op deze plekken is soms erger dan op plekken die wel binnen de geluidscontour liggen.

Geplaatst door Thijs uit Heiloo

Ik woon in Heiloo en kan je zeggen, het loopt de spuigaten uit. Aangezien Heiloo buiten de geluidscontouren valt, is er ook geen directe bewonersvertegenwoordiger die de steeds schrijnender wordende situatie aan het licht kan brengen. Wat dat betreft speelt schiphol het wel slim, en logisch dat de berekende aantallen van gehinderden nu laag uitvalt, "we tellen gewoon wat dorpen niet mee"
Ook het schadeschap schiphol houdt zich vast aan de bedachte lijntjes op de landkaart, val je daarbuiten dan is er geen overlast dus heb je nergens recht op. Dat er iedere minuut een toestel op 600 meter hoogte een bocht inzet is in dit geval geen argument, dat horen ze daar niet van achter hun bureau.

Het is zaak dat schiphol gaat erkennen waar er echt sprake is van overlast, niet door berekeningen maar door te kijken naar de werkelijke situatie. En het wordt ook zaak dat als er vanuit een gemeente berichten komen dat de overlast te erg wordt, er iemand wordt aangewezen die in het belang van deze bewoners een zegje kan doen.
Heiloo zou een eigen vertegenwoordiger moeten hebben, evenals al die andere dorpen en steden die men nu gemakshalve buiten de contouren plaatst en daardoor niet laat meetellen.

De overlast van schiphol is in de afgelopen jaren, zeker in Heiloo, bijna verdrievoudigd. Klachten indienen bij BAS is zinloos en neemt af doordat men het zat is om te doen. Uiteraard lijkt het dan dat er minder overlast is. Men is het vechten zat, er moet iemand komen die de belangen behartigd en er voor zorgt dat de bewoners gehoord worden.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Schiphol bouwt een extra terminal en lelystad bouwt aan een extra luchthaven. Het rechtse subsidiebeleid heeft gewerkt. Op naar de 800.000 vluchten. Kijk naar de verkiezingsuitslag en besef dat dit is wat het grootste deel van Nederland wil. Links Nederland heeft zich in de voet geschoten met enkel pesteriger anti-auto beleid gericht op de gematigde prive rijder. Het gevolg, meer veelrijdende fiscaal ontziene leaserijders, meer gesubsidieerd vliegverkeer en de binnensteden worden ondertussen vergiftigd door scooters en cruise schepen.