Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commissie-mer: ‘Meer metingen geluid vliegtuigen nodig’

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1123 
|
 De Gelderlander 
Nomos_28_Limmen_hvs.JPG

Om zeker te weten of de geluidsberekeningen in het milieueffectrapport van Lelystad Airport overeenkomen met de werkelijkheid, moeten er na de opening van het vakantievliegveld meer metingen worden verricht. Dat zegt de Commissie-mer in een reactie op de kritiek van de regiegroep Belevingsvlucht.

Die stelde maandag in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen te twijfelen aan de juistheid van de vliegveld-mer. Vluchten vanaf Lelystad Airport veroorzaken namelijk meer herrie dan in het officiële milieurapport staat vermeld, zo blijkt uit geluidsmetingen tijdens de belevingsvlucht op 30 mei.

,,Wij begrijpen dat dit vragen oproept”, zegt secretaris Sjoerd Harkema van de Commissie-mer. ,,Maar wil je een uitspraak doen over wat deze verschillen betekenen voor het milieueffectrapport van vliegveld Lelystad, dan zijn meer geluidsmetingen noodzakelijk. Dat hebben wij in ons advies bij de Lelystad Airport-mer ook aangegeven.”

De oude mer voor Lelystad Airport zat vol fouten en is door het ministerie gerepareerd. De nieuwe versie is recent door jullie beoordeeld én goedgekeurd. Nu zijn er wéér twijfels. Hoe kan dit?


,,De berekeningen in de mer zijn gedaan op basis van diverse vliegtuigtypen, die op verschillende manieren vliegen en onder wisselende weersomstandigheden op verschillende momenten klimmen. Maar door al deze verschillen is de variatie in geluidspieken groot. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder een vlucht plaatsvindt, geeft dat wisselende geluidspieken in het gebied onder de vliegroutes van Lelystad. De ene keer hoger, de andere keer lager. Daarom adviseren wij om het geluid te gaan meten. Dan kun je evalueren en bijsturen als in de praktijk blijkt dat grenswaarden uit de mer overschreden worden.”

Waarom vallen de geluidsmetingen tijdens de belevingsvlucht hoger uit dan wat in de mer staat vermeld?


,,Er is één belevingsvlucht geweest en we zien dat de gemeten geluidswaarden in dit geval aan de hoge kant uitvallen. Bij een volgende vlucht kan dat weer anders zijn. Het is compleet afhankelijk van het type vliegtuig, hoe zwaar deze is, hoe hard het waait, de wijze waarop de piloot vliegt, het moment waarop hij gaat klimmen, hoeveel gas er dan wordt gegeven – noem maar op.”

Hebben jullie de berekende geluidsniveaus in de Lelystad-mer zelf opnieuw gedaan of is er slechts op hoofdlijnen gecontroleerd?


,,De geluidsdeskundigen van de Commissie hebben steekproefsgewijs delen van berekeningen gecontroleerd.”

Heeft het ministerie zich na de kritiek van de regiegroep al bij jullie gemeld?


,,Ja, Infrastructuur en Waterstaat heeft ons gemeld dat het rapport van de regiegroep eraan kwam en dat we er mogelijk vragen over krijgen. We zijn niet gevraagd opnieuw een advies te geven over milieu-informatie rondom Lelystad Airport of over het rapport van de regiegroep.”

Vervelend dat er wederom twijfels zijn over een door jullie goedgekeurde mer?


,,Voor zover daar sprake van is, nee. De resultaten van de belevingsvlucht geven logischerwijs aanleiding voor dit soort reacties van omwonenden in de pers.”

Bekijk bericht op "De Gelderlander"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

Waarom heeft niemand het over de Schiphol mer? Het is iedereen toch duidelijk dat ook deze mer aan elkaar hangt van manipulaties en onwaarheden? Een breed en onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke geluidswaarden en milieu impact in de breedste zin van het woord (radius min 100km rond Schiphol) geeft alle verzetspartijen echte slagkracht tegen de arrogantie van Schiphol en de politiek. Veel handtekening (Greenpeace) maken indruk maar dwingen geen actie af. Waar de Minister echt niet omheen kan zijn feiten. Er kan dan via de wet actie afgedwongen worden die vervolgens alleen kan resulteren in krimp. We moeten die kans nu grijpen!

Geplaatst door Gert uit Amsterdam

Volledig eens met Pepijn. Er moeten veel meer metingen worden gedaan en permanente meetpunten komen rondom Schiphol, ook in Amsterdam West (dus binnen de ring A10). De geluidscontouren die nu zijn geschetst door Schiphol (voornamelijk gebaseerd op berekeningen oftewel voorspellingen i.p.v. op genoeg metingen) zijn zeer waarschijnlijk totaal onbetrouwbaar.

Sinds enkele maanden wordt de Zwanenburgbaan zeer intensief gebruikt voor noordelijke starts, waarvan de helft vervolgens 180 graden draait en in zuidelijke richting over Amsterdam West vliegt. Vol gas, hoogte winnend, op hoogte van circa 1800 meter. We hebben het over 300 starts per dag in juli over deze baan!

Vrijwel zeker zijn de werkelijke geluidsniveaus hier rond de 57 Db die ook zijn gemeten op de grond tijdens de belevingsvlucht van "Lelysted". Een geluidscontourgrens ligt op 48Db. Dat zou betekenen dat tienduizenden woningen méér in de werkelijke geluidscontouren zich bevinden dan Schiphol ons wil doen geloven.

En dat zou betekenen dat de afspraken van de 'Alderstafel' zouden worden geschonden. En wellicht zelfs overtreding van EU-wetgeving?

Dan hebben we het nog niet eens over de veilighiedsrisico's van 300 vluchten per dag over zeer dichtbevolkt gebied. Ook EU-wetgeving?

Nu het momentum pakken !

Gert


Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Aan afspraken is nog NOOIT gehouden, dus waarom nu wel!?

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

Het is duidelijk dat praten met Schiphol geen enkele zin heeft. Net zomin als praten met de politiek. De agenda is allang bepaald, toezeggingen aan Schiphol zijn al gedaan. De rest is theater. Lelystad gaat open en wordt 2x zo groot als afgesproken, aanvliegroutes blijven laag, ook na 2023. Schiphol mag uitbreiden tot minstens 600.000 vluchten en daarna nog meer. Na 2021 zullen er nachtvluchten van alle banen mogen opstijgen en landen. Er komt geen belasting op kerosine en tickets. Afspraken hoeven niet nagekomen te worden.

De grote partijen zoals Greenpeace, Natuur & Milieu en LBBL moeten de handen ineenslaan en een crowdfunding actie starten voor het benodigde onderzoek. Geluidbelasting meten in een straal van 100km rond Schiphol. Gezondheidsschade door (ultra)fijnstof en lawaai in kaart brengen. Werkelijke gevolgen van CO2 uitstoot in de atmosfeer etc etc etc. En daarna een helder rapport waarin de significante verschillen tussen de mer en de werkelijke waarden kristalhelder naar voren komen.

Deze informatie moet dan d.m.v. een grote mediacampagne onder de aandacht gebracht worden. Weinigen weten namelijk wat er echt op het spel staat. Vervolgens worden de resultaten tijdens een persconferentie aan de verantwoordelijke minister aangeboden. Daarna moet er in Brussel aan de bel worden getrokken en via het Europese hoven de naleving van de wettelijke regels en artikel 21 worden afgedwongen. Nederlandse rechters zijn niet onafhankelijk, de raad van state beslist altijd in het voordeel van Schiphol, daar moeten we dus niet zijn. De druk moet vanuit Europa komen, de feiten moeten onweerlegbaar zijn. En dit alles moet dan groots uitgemeten worden in de (internationale) pers.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Heren,

Dat de belevingsvlucht hogere gemeten waarden opleverde, dan de in de MER berekende, verbaasd natuurlijk geheel niet ! Rondom Schiphol bestaat dit fenomeen al jaren! 2 ministers beloofden een echt MEETsysteem, dat er echter nooit kwam ! de zeer deskundige Prof Guus Berkhout, die na ruzie met Netelenbos en het '" Kreng" Schultz van Haegen (met haar big VVD smile) stelt en schrijft al jaaaaaaeren : Beleid zonder echt Meten van Geluid is bedrog en zolang er minstens Niet gemeten wordt, ter validering van Berekeningen blijven manipulaties en bedrog aan de orde . Het NOMOS systeem van Scghiphol zelf is praktisch waardeloos. Het meet GEEN Lden dBa, en ZELFS het NLR publiceerde al eenrapport ca 10 jaargeleden: In NOMOS afwijkingen van wel 7 en meer dBAs En ER BESTAAN GEWOON uitstekende MEET systemen, zoals dat vanGeluidconsult, de Luistervinken, waarvaner 2 te Amstelveen staan , en Max afwijkingen kennen van 1 dBA .. (RIVM Gelujidmonitor 2006) ! Min CoraNieuwenhuizen zei zeerrecent, dat ze niet wist van die verschillen tussenmetenen berekenen, Liegt ze of wordt ze onwetend gehouden door haar Ambtenaren, ...

Geplaatst door Frans S. uit Heemstede

Er wordt gesteld dat de geluidswaarden afhankelijk zijn van een heleboel factoren zoals vliegtuigtype , wind enz. blablabla . Bij de berekeningen wordt natuurlijk altijd uitgegaan van de gunstigste omstandigheden zodat in het echt de metingen altijd veel hoger uitvallen .
Een minister die zegt dat ze niet wist van die verschillen tussen meten en berekenen is totaal niet geloofwaardig en niet voor haar taak geschikt, maar ze is toch ook maar een marionet van de machtigste lobbyclub van Nederland de luchtvaartlobby.
METEN IS WETEN en dat moet zo snel mogelijk gebeuren rondom Schiphol, al gaat dat met dit kabinet niet gebeuren.

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

En precies daarom moeten we die opdracht zelf uitbesteden aan een onafhankelijk meetbureau en de resultaten groots uitmeten in de pers.

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

En natuurlijk op social media.

Geplaatst door Emma uit Woerdense verlaat

Het is sinds deze week NIET te HARDEN hier in Woerdense Verlaat met zowel dalende als opstijgende vliegtuigen. Vaak zijn er dalende vliegtuigen en TEGELIJKERTIJD stijgende vliegtuigen, op 2 verschillende hoogtes, maar veel LAGER dan tot nu toe. Stijgende vliegtuigen kwamen hier nooi zo pal over, maar verder naar het westen.
Het geeft een constant gevoel van stress. Constant een hard geluid.Vogels hoor je niet meer. ook heel erg vervuilend.
Waar is het Klimaataccoord dat rept over Schiphol???
Dit is een STILTEGEBIED>
Ik zou willen zien dat de DECIBELLEN hier worden gemeten. Ze zijn absoluut veel te hoog!!
Emma

Geplaatst door anoniem

Beste Emma, Noord Kennemerland (duinlandschap) was stiltegebied. Er is een nieuwe herindeling gemaakt, omdat stiltegebied niet meer te handhaven was. De volgorde was als volgt, er werd over het stiltegebied gevlogen waardoor deze niet meer te handhaven was en vervolgens werd deze zone opgeheven. Zo gaat dat in Nederland. Mijn nieuwe huis staat is er al, het is nog even mijn werkzaam leven afmaken en dan ben ik weg uit Nederland.

Geplaatst door M uit U

Ik moest de Woerdense verlaat even opzoeken op Google. Droevig detail: Google heeft naast de tabjes 'Maps' en 'Afbeeldingen' nu ook het kopje 'Vluchten'. Onder dat tabblad kun je direct een vliegreis boeken...... En zo wordt het boeken van een goedkoop stedentripje makkelijker dan het opzoeken van de bus naar het centrum........

Emma, even verderop richting het zuidoosten genieten we al sinds 7.15 uur vanochtend van opstijgende herriebakken. Ik mijd de tuin, want krijg stress van al die bulderende vliegtuigen boven mijn hoofd. Ik vlucht bijna elke vrije dag een paar uurtjes naar een rustiger locatie. En nee, niet naar de officiële stiltegebieden, want die liggen pal onder drukke vliegroutes. Kijk voor de grap maar eens hier:

https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/stiltegebieden

Ik citeer: "In stiltegebieden overheersen natuurlijke geluiden." Dus die herrie boven je hoofd, zijn kennelijk geen vliegtuigen maar, uh, natuurlijke geluiden.

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

@ M uit U
Dank voor deze informatie, ik kom er net achter dat ik in een stiltegebied woon... Hoe kan het dan dat de dalers hier om de 30 seconden op 3 a 4000 voet over komen bulderen of de stijgers om de 30 seconden op 6 a 7000 voet met gierende straalmotoren een deken van chronisch lawaai over dit gebied mogen uitwaaieren? Heeft de Provincie Noord Holland hier een ontheffing voor gegeven of overtreed Schiphol ook hier de wet? Geluidswaarden zijn minstens 60dBa of hoger! Het is niet te harden!

Het is hoog tijd voor verandering, tijd voor feiten! Tijd om Schiphol aan te pakken en onze leefomgeving en planeet te redden.

Geplaatst door M uit U

Ik las ook dat de luchtvaart in feite altijd een ontheffing heeft:

https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/geluid/vliegverkeer

Er zijn wel regels en zo, maar zoals iedereen op deze site inmiddels wel weet, stellen die weinig voor en de eventuele handhaving nog minder........

Ook hier gelijksoortige vlieghoogtes (met sommige zelfs op 850-1000m) en dus een hoop lawaai. Als het nu af en toe gebeurt, dan is dat wel te harden. Maar helaas vindt het urenlang plaats, met tussenpozen van een of twee minuten, zodat het meer lijkt op een langdurig onweer dan een heldere zomerdag.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

De waarden in het linkje zijn door berekening tot stand gekomen en men is uit gegaan van het gemiddelde.......Tja dat zegt genoeg. Mijn woonomgeving is niet eens mee genomen in de geluidscontouren zoals aangegeven op het kaartje in de link.

Het nomos geluidsmeetpunt in Velsen Noord staat standaard al op 69 Db vanwege Tata steel denk ik.
Als er echter een vertrekkende trans-Atlantische vlucht overkomt meet ik op 2 Db apps boven de 75 Db en bij de 747 zelfs 84 tot 86 Db..........

Dus dat kaartje van het RIVM is gedateerd en niet relevant door de berekende geluidsniveau,s.
Het is hoog tijd dat er gemeten gaat worden. Ik zal het maar niet over de luchtkwaliteit hebben want dat is helemaal om te huilen.
Moedertje Aarde gaat zo wel heel snel naar de ratsemedee met deze CO2, fijnstof en herrie producerende ondingen.

Geplaatst door drs Jan Griese uit Amstelveen

Diep en Diep Treurig ! LEES alleen het artikel van Prof Dr Guus Berkhout op de voorpagina van FD zaterdag jl Jan Griese Vz http://www.stichtingSWAB.nl Tel 0297-582336