Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Commentaren hoorzitting Luchtvaartnota

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1520 
|
 Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) 
hs+vt.png

Nadat we bij de Tweede Kamercommissie een paper hadden ingediend over de 50/50-regel voor de hoorzitting op 23 september over de Luchtvaartnota, verschenen er op de website van deze hoorzitting veel commentaren van deelnemers. Een daarvan is het commentaar van Van Ojik van de bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol. Dat commentaar gaat onder andere in op het nut van de combinatie van luchtvaartnetwerk en spoornet van hogesnelheidstreinen. Ter ondersteuning daarvan hebben wij ook nog een extra commentaar ingediend dat bij de stukken van de hoorzitting is opgenomen. Zie de volgende links:

Website hoorzitting met links naar de commentaren:
Lees HIER meer.

Ons commentaar is bovendien op de WTL-website geplaatst:
Lees HIER meer.

Website WTL
Deze vindt u HIER

Met vriendelijke groet,
Hans Buurma
WTL


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

13 commentaren . Van uit Bewonersperspectief met stip het beste commentaar komt van TU Delft Dr.ir Kroesen . Hij is -terecht- zeer kritisch over het voorgenomen nieuwe stelsel NNHS . Zelfs de Bewonersdelegatie ORS horen we hier niet over. Een gemiste kans . De bescherming van Bewoners behoort met stip het belangrijkste punt te zijn . Hoe de Overheid en Sector deze bescherming realiseert zoeken ze zelf dan meer uit. De stichting NSG is goede tweede en uiteraard is de WTL inbreng erg belangrijk !

Ik vroeg Prof . Guus Berkhout TU Delft , oud Voorzitter CDV I , die opstapte na fikse ruzie met dame Netelenbos , naar zijn mening over de huidige situatie .
Zijn reactie in 2 berichten: van onder naar boven(!)

"Het verdienmodel 'alles binnen halen op Schiphol' is mij bekend. Het treurige is dat zo'n bijziend model alleen kijkt naar het korte-termijn belang van Schiphol. Het grote plaatje voor ons land komt hierbij niet aan de orde, noch het belang van de leefkwaliteit rondom Schiphol.
Mvg,
Guus Berkhout
-------------------------------------------------------------------------------------------
On Sep 19, 2015, at 2:53 PM, J.H. Griese <jhgriese@ziggo.nl> wrote:
Geachte heer Berkhout ,
Zeer veel dank voor uw heldere reactie !

Niettemin zijn er veel geluiden , de inmiddels –grote- prijsvechters , die opteren voor nieuwe verdien-modellen, of te wel : Alles binnenhalen op Schiphol.
Zelfs de m.i. uitstekende analyse van TU Delft Dr ir Kroesen , (hij bekritiseert als enige inhoudelijk het nieuwe NNHS ... dat die naam NIET verdient. chapeau ! )
Vr Gr Jan Griese
-----------------------------------------------------------------------------------------------
From: Berkhout:
Sent: Saturday, September 19, 2015 1:03 PM
To: J.H. Griese
Subject: Re: Commentaren hoorzitting Luchtvaartnota
Geachte heer Griese,
Dat gebeurt er als er geen overkoepelende visie is. Hierbij op hoofdlijnen mijn advies:

1. De economie van een klein land als Nederland is sterk, ik herhaal, sterk afhankelijk van hoe goed we verbonden zijn met de andere economieën in de wereld. Daar verdienen we ons geld mee! Daardoor vestigen bedrijven zich in Nederland: grote spelers willen goed verbonden zijn met de rest van de wereld. Dat moet zo blijven.
2. Schiphol heeft hier een dienende functie. Zij moet er voor zorgen dat internationale verbindingen blijven bestaan en dat regionale verbindingen hier excellent op aansluiten. Dus lage luchthaven tarieven voor lange-termijn internationale verbindingen en hoge tarieven voor korte-termijn gelukzoekers. Prijsvechters dragen niets bij aan de mainport functie van Schiphol. Helaas is Schiphol sterk naar binnen gericht en probeert het zwakke management haar eigen doelstellingen na te jagen. Hoe kleinzielig! Dat kortzichtige eilanddenken is nu precies wat er niét moet gebeuren. Het gaat om een veel hoger doel. Dat zou de visie van de grootste aandeelhouder (de Nederlandse Staat) moeten zijn.
3. We weten nog steeds niet hoeveel lawaai er rondom Schiphol wordt gemaakt. Met gesloten modellen kan je van alles beweren, maar het heeft weinig te maken met de werkelijkheid. Daarom schiet het niet op. We moeten naar een open meetnetwerk dat beheerd wordt door een onafhankelijke instantie! Daarmee kunnen we de werkelijkheid blootleggen, daarmee kunnen we lawaaimakers identificeren, daarmee kunnen we vliegstijl en vliegroutes daadwerkelijk optimaliseren, daarmee kunnen we halflege toestellen (door het idiote concurrentiemodel) proberen te vermijden, enz.

Kortom, er is een nieuw verhaal met een brede visie nodig om tot een win-win situatie te komen in en rondom Schiphol. Waarom maken we van Schiphol geen aantrekkelijke, stille en veilige mainport? Bestuurders moeten ophouden met het verkondigen van smoezen dat dat allemaal niet kan. Het resultaat is dat nu iedereen zijn eigen miezerige doelstellingtjes najaagt. Dat leidt al twintig jaar tot niets, helemaal niets!
Mvg,
Guus Berkhout