Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Column: Omwonenden en personeel slachtoffer perverse prikkels luchtvaart

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 608 
|
 schipholwatch.nl - 01-04-2020 
protestival_greenpeace_GP0STUDDN.jpg

Column: Omwonenden en personeel slachtoffer perverse prikkels luchtvaart

De door liberalen gestimuleerde marktwerking is overal aan het ontsporen. De problemen in de zorg, het onderwijs en OV zijn langzamerhand uitzichtsloos geworden. Dat komt vooral omdat geld verdienen voorop is komen te staan en niet de dienstverlening en het welzijn van ons allemaal. Eén branche springt er echt uit: de luchtvaart.

Columnist Alfred Blokhuizen windt zich op over de perverse prikkels in de luchtvaartindustrie.


Veel van de overheidstaken binnen de luchtvaart zijn geprivatiseerd. Zo privatiseerde de regering de lucht die van ons allemaal is. Daardoor claimen Schiphol en de KLM nu de lucht, terwijl wij die allemaal inademen. Ze doen fanatiek of het hún lucht is en noemen mensen die minder herrie en vervuiling willen “zeikerds” die groei en dus meer geld, in de weg staan.

Ditzelfde gebeurde met de luchtverkeersleiding. Je zou toch denken dat dit een overheidstaak is. Het is eigenlijk onze verkeerspolitie in de lucht. Die verkeersleiding moet waken over onze veiligheid en welzijn. Welzijn is naar mijn mening geheel naar de achtergrond geschoven. Dat merkte ik toen een van de luchtverkeersleiders mij voor “leugenaar” uitmaakte op Twitter. Zie hier.

Klachtenprocedure
Ik startte toen succesvol een klachtenprocedure. Daar kwam vervolgens ter sprake dat de luchtverkeersleiding zo’n beetje per handeling wordt betaald. Het gevolg staat dan ook min of meer in hun slogan: “Luchtvaart mogelijk maken”. Meer vliegen is dus meer geld. Minder vliegen geeft een financieel probleem.

Vandaag is ook de slotcoördinatie “geprivatiseerd” en wordt daar het marktdenken leidend. Deze club moet vanaf nu ook de eigen broek zien op te houden. En de top wil natuurlijk ‘marktconform’ worden betaald. U weet wel: flink meer. Dat is een buitengewoon slechte zaak. Ik begrijp niet dat de politiek daar ooit aan is begonnen.

Ook dit is namelijk een echte overheidstaak – wie vliegt er in onze lucht – weggegeven aan de markt. En wat is binnen de markt het verdienmodel binnen de luchtvaart? Juist ja, groei. Ten koste van de volksgezondheid. Niet het belang van de burgers en de leefomgeving is dan leidend, maar de winst van de slotcoördinatie. De financiële administratie wordt dan de baas.

Opgesloten in marktdenken
En zo zit nu de hele luchtvaart opgesloten in het marktdenken. Een markt waarop vrijwel geen democratische controle meer mogelijk is en waar het belang van de volksgezondheid helemaal naar de achtergrond is verdwenen.

Mensen die waarschuwen voor de milieuverwoestende gevolgen worden verguisd als lastpakken die je ongestraft mag negeren, schofferen, hun demonstratierecht mag ontnemen en mishandelen. Men is zelfs bereid om de werkelijkheid geweld aan te doen door rapportages aan te passen aan de politiek gewenste uitkomsten.

Dat is niet verwonderlijk als winst de norm is geworden. Want waar winstmaximalisatie de norm is, verdwijnt het gezond verstand en het geweten. Geld, persoonlijke- en marktposities zijn nu nummer één, twee en drie geworden en dat bevordert onze overheid met de invoering van het marktdenken. Dit gaat gepaard met perverse prikkels, zoals de eis tot winstmaximalisatie.

Bang voor baanverlies
Wat heel erg is, is dat de medewerkers van de verzelfstandigde overheidsdiensten ook afhankelijk zijn geworden van dat vrije-marktdenken. Ze zijn systematisch bang geworden hun baan te verliezen.

Eigenlijk zijn zij een pion geworden in een cynisch chantage-schaakspel met “werkgelegenheid” als inzet. Een schaakspel dat zich in alle hevigheid voor onze ogen afspeelt bij andere delen van de vrije markt, waaronder het Franse KLM. Bij dat bedrijf dreigt men met een ontslaggolf om de politiek te bewerken.

Dat kan ook zomaar gebeuren bij de “geprivatiseerde” overheidsdiensten. Omwonenden en personeel zijn dus slachtoffers van die perverse prikkels in de luchtvaartsector.

Auteur Alfred Blokhuizen is voorzitter van bewonersvereniging BTV-Rotterdam Airport. Zie hier.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 01-04-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit hele perverse handelen is waar mijn cursus 'Schiphollen - Liegen en Bedriegen' over gaat, het wordt hierin haarfijn uitgelegd hoe dit is en wordt gedaan.

Het is inderdaad een onderdeel van de liberale markteconomie, die ervan uitgaat dat hiermee de meeste waarde zo efficiënt mogelijk wordt gecreëerd. Welke waarde en voor wie dit geldt komt niet aan de orde, zeker niet voor omwonenden en op termijn ook niet voor de gehele samenleving, wat nu versneld is aangetoond door de corona-crisis.

Vele bedrijven werken met een zgn. ‘flexibele schil’ van medewerkers op tijdelijke contracten, die als het mis gaat snel kunnen worden afgevoerd. Men gebruikt eufemistische verbloemende zinnen zoals: “helaas moeten we afscheid nemen van … “. Deze flexibele arbeidskrachten krijgen geen sociale zekerheid en dragen er zelf ook niet aan bij en zijn gemakkelijk manipuleerbaar. Als ze ontslagen worden dan moet er een beroep worden gedaan op sociale voorzieningen die door anderen, die de premies afdragen, overeind worden gehouden. KLM is een mooi voorbeeld hiervan. Overigens zijn een kleiner KLM en kleinere andere luchtvaart-maatschappijen wel hard nodig, ook hogere prijzen voor luchtvervoer. De kans op dergelijke pandemieën wordt alleen maar groter met een toenemende wereldbevolking en het terugdringen van leefgebied van dieren. Het zou wijs zijn als men hiermee rekening houdt en ook het toerisme aan banden wordt gelegd, zodat steden en andere veelbezochte locaties niet verder verstikken.

Deze crisis zou een start moeten zijn van een totale verandering van de economie, met steviger verankering van waarden als klimaat en duurzaamheid, die nu slechts met de mond worden beleden.

Helaas gaat de crisis de liberale partijen eerder verstevigen dan verzwakken, omdat men de crisis zo beheerst en deskundig aanpakt. Het terugkeren van dit marktdenken als voorheen moet dan ook worden gevreesd.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Laten we hopen dat bij enkele van oudsher sociale partijen het normale besef terugkomt.n
Welvaart een beetje verdelen, duurzame economie en regels voor bedrijven die ook gewoon normaal belasting mee betalen

We zijn overgeleverd aan rechts neo liberaal beleid omdat de oppositie ook geen vuist maakt.
Zij gaan hier zelfs grotendeels in mee zolang ze nieuw linkse thema's zoals asielzoekers, islam en enkele milieu symbolische maatregelen krijgen toegespeeld zoals een hogere gasprijs voor de burger en TESLA subsidie. Echte milieumaatregelen die zeker nodig zijn laat men het ook afweten.

Het gaan zeer spannende tijden worden.