Platform Vlieghinder Kennemerland
 

College H&S blijft zoeken naar oplossing voor geluidsoverlast

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1958 
|
 Dichtbij.nl 
tb_vliegtuig_PH-BGO.jpg

HALFWEG - Om geluidsoverlast van vliegtuigen te reduceren is onderzoek gedaan naar het microklimaat in vijf gebieden, waaronder het gebied Spaarndam/ Velsen/ Beverwijk. De resultaten zijn deze week bekend gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de aangereikte voorstellen voor geluidsreductie in het microklimaat Spaarndam en omgeving niet gebruikt gaan worden.

Het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft met teleurstelling kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek. Met name omdat de gemeente zich op allerlei manieren inspant om de geluidsoverlast voor de bewoners terug te dringen. Dat zal het college ook blijven doen. Deze resultaten worden gebruikt om in regionale overleggen nog meer aandacht te vragen voor de stapeling van geluid in de gemeente.

Vanaf 2007 houdt de Alderstafel zich bezig met adviezen over de geluidsoverlast van Schiphol. Zo heeft deze tafel ook meerdere keren nadrukkelijk aandacht besteed aan de geluidsoverlast van de Polderbaan voor Spaarndam en omgeving. In 2010 werd vervolgens besloten tot een onderzoek voor het zogenaamde 'microklimaat Spaarndam/Velsen/Beverwijk' waarmee zou worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om de geluidsoverlast van vliegtuigen in dat gebied terug te dringen. Daarnaast werden vier andere microklimaten aangewezen.

In het onderzoek zijn tien voorstellen meegenomen die door bewoners zijn aangereikt voor geluidsreductie in het verlengde van de Polderbaan. Helaas hebben de onderzoekers geconstateerd dat deze voorstellen niet toepasbaar zijn.

De conclusie van het onderzoek betekent dat het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude op regionaal gebied extra aandacht gaat vragen voor de stapeling van geluidsoverlast van vliegverkeer en wegverkeer (A9) in en rond Spaarndam, maar ook voor de stapeling van geluid en de waarden van het grote groene gebied in de gemeente.

Bekijk bericht op "Dichtbij.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

SCHIPHOL BRENGT OVERAL KOMMER EN KWEL........................................

De arrogantie waarmee de input van gemeenten en bewoners telkenmale terzijde wordt gelegd kent geen grenzen. Het totale gebrek aan maatschappelijk verantwoord ondernemen met aandacht voor kwaliteit en respect voor al het moois dat in eeuwen is opgebouwd blijft stuitend.

Sinds kort ligt er nu een rechterlijke uitspraak omtrent de zorgplicht van de overheid voor onze woon- en leefomgeving. En dat wordt hoog tijd. Naast de situatie bij Halfweg en Spaarndam is het gehele gebied rond de Stelling van Amsterdam van de kust tot het Noordzeekanaal aan het veranderen in een zwaar aangetaste "zone met extreme hinder en gevaar voor calamiteiten".

De voorgenomen stapeling van maximale capaciteit in de lucht (laag dubbel aanvliegen) , het spoor (metrodienstregeling met groot opstelterrein plus intercityverkeer), de provinciale wegen N 203 en een te verwachten A8 - A9 verbinding plus een enorme nieuwe Hoogspanningsleiding dreigt de status van Werelderfgoed en nog bestaande landschaps-, natuur en recreatieve waarden, volledig om zeep te helpen.

Daarom blijft een afslanking van de luchthaven met een duidelijke kwalitatieve insteek sterk aan te bevelen en dit zou veel meer door lokale en provinciale politiek i.s.m. de bewoners afgedwongen kunnen worden.