Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Coalitieakkoord hakt geen knoop door over luchtvaart. ’Dat is zeer zorgelijk’

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 484 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
HvS_2e_Kamer_(3).JPG

In Den Haag leven grote zorgen over Schiphol. Het coalitieakkoord reflecteert dat niet.


Door Annet van Aarsen

In het coalitieakkoord dat woensdag openbaar werd, zijn onder het kopje ’infrastructuur’ 246 woorden gewijd aan luchtvaart. In het akkoord van 2017 waren het er onder de noemer ’mobiliteit’ ruim honderd meer.
Wat opvalt is dat de coalitie nog geen knopen doorhakt over heikele vraagstukken. Een week geleden werd duidelijk dat er in Den Haag grote zorgen zijn over Schiphol, omdat de natuurvergunning die nodig is voor de uitstoot van stikstof ontbreekt. De vraag is of de luchthaven noodgedwongen zal moeten krimpen, ten opzichte van de 500.000 vliegbewegingen in het pre-coronajaar 2019. Het coalitieakkoord heeft daar geen antwoord op. Maar de toon in het document is anders dan in het regeerakkoord van 2017, toen werd nog gesproken over mogelijkheden om te groeien.

In het nieuwe coalitieakkoord: „Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld. Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid. Mede door Schiphol is Nederland een interessante vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven. Die sterke hub-functie willen we behouden.” Maar ook: „Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.”

Er is een integrale oplossing nodig, menen de coalitiepartners, die perspectief biedt voor zowel de hub Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Die oplossing is er nog niet: „Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.”

Na de onheilsberichten van een week geleden, reageert de Royal Schiphol Group optimistisch op het resultaat van de coalitieonderhandelingen. „De nieuwe coalitie omarmt de ambitie om Nederland te blijven verbinden met de wereld. Dat kan met perspectief voor de omgeving door het verminderen van uitstoot en geluid, een koplopersrol in de verduurzaming én ruimte voor de hub in de combinatie van Schiphol en Lelystad. (...) Wij zijn aan de slag met de uitdagingen en hebben het vertrouwen dat zekerheid en perspectief voor alle betrokkenen kan worden gecreëerd.”

Vage taal
Sijas Akkerman van de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland klinkt veel minder positief. „Een coalitieakkoord met vage taal”, zegt hij. „Er worden geen knopen doorgehakt en dat is zeer zorgelijk. Ik had gehoopt op bijvoorbeeld de kwestie rond de natuurvergunning en het aantal vliegbewegingen.”

Waar hij tegelijkertijd grote zorgen over heeft, zijn de inspraakmogelijkheden voor maatschappelijke organisaties en omwonenden. Sinds vorig jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin overheden, luchtvaartsector en omwonenden zijn vertegenwoordigd, bezig met een langzame stranding. Er moet een andere vorm van belangenbehartiging voor in de plaats komen maar dat proces lag afgelopen tijd stil omdat luchtvaartbeleid vanwege het demissionaire kabinet controversieel was verklaard. De provincies en gemeenten hebben hun lidmaatschap van de ORS per 31 december opgezegd. Akkerman: „Wethouders en gedeputeerden blokkeren daarmee de facto het noodzakelijke directe overleg tussen bewonersorganisaties rondom Schiphol en de plaatselijke volksvertegenwoordigers, tussen de maatschappelijke democratie en de representatieve democratie.”

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik lees hierin eigenlijk helemaal niets nieuws, nadruk op: economie, werkgelegenheid, verbinding, vestigingsklimaat in verhullend taalgebruik. En dan ook weer de zgn. zorgen omtrent de leefomgeving als aandachtspunt.

Groei met minder hinder werd in 1995 al op bijna dezelfde wijze voorgesteld. Er kwam geen donder van terecht.

‘Na de onheilsberichten van een week geleden, reageert de Royal Schiphol Group optimistisch op het resultaat van de coalitieonderhandelingen.’

Dit zegt alles, als er werkelijk beperkingen zouden gaan gelden, had men aan de bel getrokken, maar nee! Vergeet niet dat de VVD aan de touwtjes trekt. CDA is altijd al een meeloper geweest op dit dossier, D66 is een draaikont, en CU zal het goede rentmeesterschap in andere dingen zoeken. Daarnaast kan Rutte zijn zin krijgen met hulp van PVV, FvD, JA21, PvdA (Benschop!), enz.. De leefomgeving en het klimaat spelen bij deze partijen geen rol van betekenis.

Dus mensen, heel goed oppassen, en een gang naar de rechter voorbereiden, is mijn advies.

Geplaatst door Langs de lijn uit Uitgeest

SCHEURING IN PvdA/GROEN LINKS OP LOKAAL NIVEAU IS COMPLEET

Zowel in Zeewolde als Uitgeest schrijft de PvdA/Groenlink(s) op 16/12/21 geschiedenis:

Waar de leden|(raden) terughoudendheid t.o.v. de grootmachten META en Schiphol MRA 2.0 adviseerden, stemden raadsleden in met het vestigen van de AS: TATA-SCHIPHOL/MRA 2.-META als wankele basis voor de door Schiphol CEO Benschop gepropageerde "Holland Metropool". Hoe lang kunnen top bestuurders Benschop, Halsema en Verbeek dit overeind houden, zo lijkt de vraag?

In Zeewolde werd terecht gewaarschuwd voor verdere polarisatie tussen de politici die META, Schiphol en de Metropool 2.0 e.a. klakkeloos volgen en actieve lokale fracties die nog opkomen voor het belang van alle bewoners en agrarische sector in de buitengebieden.

Zelden was de onmacht binnen ons democratisch bestel duidelijker voelbaar als op 16/12/21.