Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgers vragen Europa bescherming tegen vlieglawaai te herstellen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 214 
|
 schipholwatch.nl - 07-11-2023 
HvS_logo-eu.jpg

Samen met drie andere bewonersorganisaties stapt SchipholWatch naar de Europese Commissie met het verzoek Nederland af te helpen van de dubbele boekhouding voor vlieglawaai, zodat een betere bescherming van de leefomgeving kan worden geboden.

Vorig jaar maart schreven we dat er grote onnauwkeurigheden zitten in de geluidsberekeningen die Nederland gebruikt om de overlast van het vliegverkeer in kaart te brengen. Voor intern gebruik hanteert ons land een rekenwijze die de vliegindustrie veel meer ‘geluidsruimte’ oplevert dan volgens de Europese wet is toegestaan.

De manco’s in de berekeningen werden ontdekt door deskundige Piet Wiers. Hij toonde aan dat een opeenstapeling van fouten en onvolkomenheden leidt tot een veel te rooskleurige afspiegeling van de werkelijke situatie.

Onnauwkeurige, verouderde of incomplete invoergegevens in de berekeningen voor intern gebruik leiden tot grote fouten in de resultaten, steeds ten gunste van de vliegindustrie.

Grote afwijkingen met de praktijk
In de publiciteit schermt het ministerie van Infrastructuur (I&W) veelvuldig met de ‘Europese standaard’ rekenmethode Doc29, maar de praktische invulling wijkt sterk af van wat door Europa is bepaald. Zo eist de EC dat invoerwaarden maximaal twee decibel mogen afwijken van de gemeten werkelijkheid.

De Nederlandse invoerwaarden blijken echter veel verder van de praktijk af te liggen: van minus 8 decibel tot maar liefst 23 decibel extra lawaai. Iedere 3 decibel is een verdubbeling van het geluid, maar iedere 10 decibel wordt door mensen ervaren als een verdubbeling.

De door I&W gebruikte cijfers kunnen dus zomaar vier keer minder herrie voorspellen dan omwonenden te horen krijgen. De rekenkundige geluidssterkte wordt hiermee ruim 125 keer onderschat (twee tot de macht zeven, er zitten ruim zeven keer 3 dB in de 23 eerdergenoemde decibellen).

Wegrekenen
De Europese Commissie schrijft voor dat voor de berekeningen de werkelijk gevlogen routes moeten worden gebruikt, maar ook dat weigert ons land. In plaats daarvan gebruikt Schiphol gestandaardiseerde, theoretische profielen die in de praktijk sterk afwijken van de gevlogen routes en geen rekening houden met bijvoorbeeld intersectiestarts, waarmee veel extra en onnodige overlast wordt veroorzaakt.

Weliswaar staat de EC deze onnauwkeurige rekenwijze toe, maar slechts als het onevenredig duur of omslachtig zou zijn om de echte routes te bepalen en vast te leggen. Terwijl de luchtverkeersleiding de routes al meer dan tien jaar vastlegt verzuimt I&W deze gegevens te gebruiken. Daarmee voldoet I&W niet aan de rekenvoorschriften en komen de geluidscontouren gunstiger uit (voor de luchtvaartsector).

De lijst gaat nog even door. Zo gebruikt I&W onnodig verouderde woningbestanden, waardoor het totaal aantal gehinderden en slaapverstoorden op papier lager uitvalt, gebruikt het een veel te grof raster van rekenpunten en rekent het mensen buiten de 48 decibel-contour niet mee, terwijl juist daar de meeste gehinderden wonen.

De meeste gehinderden wonen in de 45 tot 50 dB-contouren, maar Nederland rekent deze mensen niet mee. Zie hier . (illustratie: RIVM)

Geen individuele bescherming
Door de Nederlandse werkwijze kan de bescherming van de burger niet voldoende worden gegarandeerd. Er is geen sprake van bescherming van het individu, maar van groepsbescherming. Zo ontstaat het waterbedeffect waar Schiphol dankbaar gebruik van maakt. Meer herrie in bijvoorbeeld Castricum kan het compenseren met minder herrie in Uithoorn. Of omgekeerd natuurlijk.

De Nederlandse regels leidden onlangs al tot grote onrust onder omwonenden toen een groep van enkele duizenden burgers een schadevergoeding kreeg van minister Mark Harbers (I&W), maar vele directe buren niet. Woont iemand vlakbij een ‘handhavingspunt’ met een berekende overschrijding, had deze persoon recht op de vergoeding, maar mensen die een paar honderd meter verderop wonen, kregen helemaal niets.

Alle onnauwkeurigheden samen zorgen ervoor dat er veel meer ‘geluidsruimte’ op papier is gecreëerd dan volgens Europese regelgeving toegestaan is en dan aan de EC wordt gerapporteerd. Dat leidt ertoe dat de Commissie geen goed beeld krijgt van de werkelijke situatie en dat het Europese beleid wordt gebaseerd op foute informatie.

Klacht inbreuk Europese wetgeving
Deskundige Wiers verzoekt nu samen met SchipholWatch, de vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan, de kerngroep Stop4deroute en de Samenwerkende Actiegroep Tegen Laagvliegen (SATL) aan de Europese Commissie om Nederland weer op het rechte spoor te zetten.

Dit gebeurt in de vorm van een ‘klacht wegens inbreuk op de EU-wetgeving’, de enige vorm van klachten die de Europese Commissie in behandeling neemt.

Ook vragen we de Commissie om de dubbele boekhouding van I&W – één rapportage voor de EU en eentje voor intern gebruik – af te schaffen en de strengere Europese regels voor de bescherming van burgers af te dwingen. Wordt vervolgd zo gauw we het antwoord van de EC binnen hebben.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 07-11-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Het wordt hoog tijd voor een massaclaim tegen Schiphol/KLM en de overheid voor het verzieken van de leefomgeving en onze gezondheid, het ondermijnen van het klimaatbeleid, het afwentelen van externe kosten op de toekomst, de waardedaling van onze woningen, en het jarenlang gederfde woongenot.