Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgers naar het Hof om vervolging vliegveld MAA af te dwingen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 273 
|
 schipholwatch.nl - 12-10-2023 
judge-gavel-1461998219JBc.jpg

Eind 2022 deden Limburgers verenigd in de Alliantie pleinAIR Maastricht aangifte tegen vliegveld Beek wegens een ernstig economisch delict. Het Openbaar Ministerie (OM) weigert vooralsnog in actie te komen. Nu stapt de alliantie naar het Gerechtshof in Den Haag om vervolging af te dwingen.

Volgens de alliantie pleegt vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) een economisch delict vanwege het stelselmatig en jarenlang overtreden van de Wet natuurbescherming. Op dergelijke overtredingen kan gevangenisstraf volgen of een boete tot 900.000 euro.

MAA stoot zowel op de grond als via het vliegverkeer grote hoeveelheden stikstof uit, maar beschikt niet over de wettelijk verplichte natuurvergunning. Dit feit is inmiddels zo’n drie jaar bekend en concreet uitzicht op het verkrijgen van een vergunning bestaat niet. Toch gaat de uitstoot onveranderd door.

Alleen een ontvangstbevestiging
Desondanks komt het Openbaar Ministerie niet in actie. Behalve een ontvangstbevestiging heeft de alliantie niets meer gehoord van de officier van justitie, zelfs niet nadat een herinnering werd gestuurd aan het parket. Daarom willen de Limburgers nu vervolging afdwingen via een zogenaamde Artikel 12-procedure bij het Gerechtshof.

Het Hof kan het OM opdragen alsnog vervolging in te stellen. Dat dit nog niet gebeurt, noemen de burgers onbestaanbaar. De maatschappelijke discussie over stikstofuitstoot is hoog opgelopen, veel andere bedrijven worden wel gehouden aan hun vergunningplicht of worden bij de minste of geringste overtreding van een milieuwet verantwoordelijk gehouden.

De alliantie verwijt in haar klacht ook de ministers en ambtenaren van het ministerie van Natuur & Stikstof en van Landbouw hun plicht te verzaken. Zij zijn immers gehouden een geconstateerd strafbaar feit direct te melden bij de Officier van Justitie.

Veel meer uitstoot dan eerder berekend
“De economische misdrijven zijn ernstig en omvangrijk. Vliegtuigen stoten tijdens het opstijgen en landen grote hoeveelheden stikstof uit. Bovendien blijkt de uitstoot veel groter te zijn dan eerder werd berekend, zo blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer”, aldus de burgers in hun schrijven aan het Gerechtshof.

“De uitstoot van stikstof in relatie tot de Natura 2000-gebieden is een zeer belangrijk politiek en maatschappelijk vraagstuk waarbij grote inspanningen van burgers en bedrijven worden gevraagd. Het niet handhaven van de wettelijke regels is flagrant in strijd met de maatschappelijke opgave.”

Het niet-vervolgen duidt volgens de alliantie op willekeur in het beleid van het Openbaar Ministerie. Zij wijzen erop dat strafrechtelijk onderzoek nodig is om te kunnen bepalen welke rechtspersonen zich schuldig maken aan de feiten.

Meer gedraal
Ook in een andere zaak draalt het Openbaar Ministerie. In 2020 deden de samenwerkende bewonersgroepen in SATL aangifte van onder meer fraude door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en door verschillende medewerkers van advieskantoren.

In deze zaak heeft het OM weliswaar bekend gemaakt het , maar is sindsdien niets meer vernomen over eventuele vorderingen.strafrechtelijk onderzoek te starten

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 12-10-2023"

Reacties op dit bericht