Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Burgers en bestuurders buitenspel in luchtvaartdossier

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 538 
|
 schipholwatch.nl - 10-09-2020 
hvs_castricum_DSC_2563.jpg

Burgers en bestuurders van provincies en gemeenten zijn op slinkse wijze totaal buitenspel gezet in het luchtvaartdossier. De rijksoverheid heeft alle macht naar zich toegetrokken en schuwt daarbij niet de democratie te omzeilen.

Dit stelt samengevat het Kenniscentrum Impact, een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van burgerparticipatie.

Een belangrijke stap om burgers buiten de besluitvorming te houden was het instellen van zogenaamde metropoolregio’s. Deze regio’s staan volgens het kenniscentrum onder leiding van een schaduwbestuur dat de macht van democratisch gekozen bestuurders in provincies en gemeenten ondermijnt.

Schaduwbestuur
“Terwijl deze schaduwbesturen rustig doorfietsen richting het grote doel van de groei, wordt oppositie tegen vlieghinder en verdere groei van de luchtvaart volop tegengewerkt.”

De deskundigen signaleren ook dat KLM, de Schiphol Groep en het ministerie van Infrastructuur een gesloten bolwerk vormen. “Binnen die vesting bestaat geen oog meer voor het belang van de burger.”

“De afstand tot lagere overheden en helemaal tot de burgers wordt doelbewust vergroot. Het ziet er naar uit dat Binnenlandse Zaken de onlangs gepresenteerde Luchtvaartnota 2050 naadloos gaat inpassen in de Nationale Omgevingsvisie. Hopelijk kan dit nog worden voorkomen door de storm van kritiek die losbrak na de presentatie van de nota en de weerstand die er binnen de Tweede Kamer is ontstaan.”

Juridische touwtrekkerij
Impact waarschuwt dat inpassing van de Luchtvaartnota alleen dan mogelijk is als hierin alternatieve scenario’s worden opgenomen met een flinke beperking van het aantal vliegbewegingen. Als dat niet gebeurt, zal de nota onderwerp worden van schier oneindige juridische touwtrekkerij.

“Opvallend in het huidige concept van de nota is de versterking van de positie van het Rijk, aangestuurd door I&W dat – vanwege de integratie van civiel en militair luchtruim – het ministerie van Defensie toevoegt aan de vergadertafel. Hiermee wordt de positie van de burger verder aangetast.”

“Naast reorganisatie van de Omgevingsraad Schiphol (Lees hier) stelt de minister voor te komen tot een nationale klankbordgroep. Een model dat eerder lokaal en regionaal al werd geïntroduceerd met als direct gevolg dat burgerparticipatie wordt verlaten ten gunste van ‘overheidsparticipatie’. Daarbij benut de overheid methodieken die door externe bureaus zijn ontwikkeld waarbij de burger wordt zoetgehouden met ‘masterclasses’ en uiteindelijk weinig tot niets meer heeft in te bregen bij de besluitvorming.”

Belangenverstrengeling PvdA
Kenniscentrum Impact signaleert ook een belangrijke belangenverstrengeling omdat zowel de verantwoordelijk bestuurder in de provincie Noord-Holland als de directeur van Schiphol én de voorzitter van het metropoolbestuur van PvdA-huize zijn. “Het bestuur van de metropool wordt hierdoor sterk gedomineerd door de Schiphol Groep en de PvdA.”

Impact verwacht dan ook weinig van de commissie Governance (Lees hier) onder leiding van oud-burgemeester Job Cohen van Amsterdam – ook PvdA. “Het ministerie gebruikt Cohen om de laatste puntjes op de i te zetten en de eigen wensen door te drukken.”

“Zelfs de eindfase van de Nationale Omgevingsvisie wordt in handen gelegd van een extern bureau – Buck Consultants – met als enig doel democratische inspraak te voorkomen.”

Lees hier de complete analyse van Kenniscentrum Impact

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 10-09-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Dat inspraak een farce is heb ik u al uitgelegd in mijn blog. In mijn analyse van de zgn. maatregelen ter beperking van hinder en de Luchtvaartnota wees ik ook al op het dubieuze karakter ervan en op het feit dat de invloed van burger steeds verder wordt teruggedrongen.

Anderen hebben ook al regelmatig gewezen op de rol van de PvdA (naast de andere grote partijen als VVD en CDA) in dit gemene spel d.m.v. de Metropool Regio Amsterdam en de Omgevingswet.

Ik hoop dat u het nog onthoudt als u straks in het stemlokaal staat. Het is nog een van de weinige mogelijkheden die u overblijven als kiezer. Ik zal er zeker rekening mee houden!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

STRUISVOGELPOLITIEK IN UITGEEST & REGIO N. KENNEMERLAND

In de gemeente Uitgeest wordt het doemscenario van de straks "super preferente" Polderbaan en het nieuwe systeem voor hoogfrequent vliegen bewust buiten de Raad gehouden.

Hoewel hiervoor gewaarschuwd stak de volledige commissie R.O. onlangs de kop in het zand. Men lispelt wat over "hinderbeperking", houdt dus de Raad erbuiten en laat de verantwoordelijk PvdA wethouder de zaken afhandelen met Omgevingsdienst, een z.g. Regionaal Portefeuillehouder Overleg", de directie van LVNL en de PvdA gedeputeerde Olthof.

Het gevaar is levensgroot dat strengere geluidsnormen uit de komende Omgevingswet door deze gedeputeerde - en een zichzelf noemende: "MONSTER ALLIANTIE" van Medem projectontwikkelaars, de VEH, de G40 Steden alliantie o.l.v. PvdA voorzitter Paul Depla en commerciele adviesbureaus! - afgeserveerd gaan worden. Er ging al een"brandbrief" in die richting weg....................

Men promoot "geluid adaptief wonen" ofwel peperdure extra isolatie programma's die bovenop de inspanningen voor "gas loos wonen" komen. De bestuurselite bepaalt, de burger betaalt, dat is daarbij het motto. Wanneer de lokale partijen met hun meerderheid in de Raad nu eens de handen ineen slaan en subiet uit de Metropool Regio Amsterdam treden, dan wordt al een belangrijke stap gezet. Maar helaas is er nog weinig toenadering vanwege oud zeer en kinnesinne. Maar wellicht leidt onderkenning van het naderende doemscenario tot inkeer?

Dit even als commentaar vanuit Uitgeest en regio op de gesignaleerde misstanden rond o.a. de bestuurselite en de burgerparticipatie.