Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Brandbrief om Lelystad Airport: Naar echte milieuschade is niet gekeken

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 780 
|
 ad.nl - 19-04-18 
hv_overig_2692.jpeg

Door Jelle Boonstra

De berekening van de klimaatschade door de uitbreiding van Lelystad en Schiphol is onvolledig. Daardoor is het niet duidelijk welk gezondheidsrisico's omwonenden gaan lopen. Dat stellen 26 ondertekenaars vandaag in een brandbrief aan het kabinet.

Ze roepen het kabinet op alle dreigende milieuschade zorgvuldiger mee te wegen bij de uitbreidingsplannen voor het vliegverkeer. In de Milieu Effect Rapportage (MER) werd deze week groen licht gegeven voor de uitbreiding in Lelystad en Schiphol.

Rekenmeesters
Maar daarin hebben de rekenmeesters vooral gekeken naar geluid. Terwijl de uitbreiding een enorme klimaatschade met zich meebrengt, aldus de ondertekenaars, waaronder Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuurmonumenten en Greenpeace. Ook het Longfonds, de MVO Bank, de stichting Red de Veluwe, Urgenda (voor duurzame innovatie in het land) en diverse hoogleraren met logistiek en transport als vakgebied ondertekenden de open brief. ,,Zo'n 90 procent van de uitstoot van broeikasgassen blijft buiten de berekening in deze rapportage", schrijven ze.

CO2
Alleen de CO2-uitstoot bij starts en landingen wordt nu meegenomen in de rekensommen. Maar niet de uitstoot tijdens de rest van de vlucht. ,,Daardoor geven de rapportages nauwelijks inzicht in de klimaatimpact door de groeiende luchtvaart in Nederland, dit terwijl de klimaatschade van alle Nederlandse luchthavens samen vrijwel evenveel bedraagt als alle Nederlandse auto's jaarlijks samen.''

Ook wordt de concentratie ultrafijnstof niet berekend, zeggen de opstellers van de open brief. En dat terwijl onderzoek van TNO laat zien dat 555.000 woningen rond Schiphol een hoge concentratie fijnstof te verwerken krijgen. ,,Als mogelijke gezondheidsschade niet helder terug te vinden is in de milieueffectrapportages, is ook niet duidelijk welke risico's omwonenden van een luchthaven lopen.''

Bekijk bericht op "ad.nl - 19-04-18"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michiel uit Voorschoten

Uiteraard niet.
Evenals bij wegenaanleg komt de MER altijd door de procedures, ook bij Raad van State. Ondanks harde bewijzen dat de cijfers gemanipuleerd zijn. Ik vermoed dat onder het regime van de scheidende "Onderkoning" P.H. Donner graag naar de inzichten van Rutte I, II en III geregisseerd wordt. Dat is namelijk de rol van Verborgen Staat. Onder Rutte heeft het neoliberalisme zich volledig geopenbaard in dit land. De staat faciliteert de (niet duurzame) groei markten ten koste van burgers, werknemers, zieken, werklozen, ouderen, gehandicapten...en de natuur. Roofbouw.
Schiphol zit in de hoofden van de regenten van Verborgen Staat die in dit land de dienst uitmaken. En daarin natuurlijk de nodige zakelijke belangen hebben.
Iedereen wist al tijdens het kabinet Kok II dat de uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan geen moer zou bijdragen aan "duurzaamheid" en een betere leefomgeving voor de omwonenden. Kok II was een vermomde vorm van ordinair neoliberalisme dat na 1990 zijn klauwen uitsloeg over de globe. Schiphol kon onder Cerfontaine en Nijhuis gewoon zijn capaciteit uitbreiden.
Ook nu is het verhaal weer hetzelfde. We praten de MER naar het eindresultaat. Belangenverstrengeling is aan de orde van de dag. Lelystad in 2020 open voor 10.000 vluchten per jaar met aanvlieghoogte op 1800 m (misschien na 2023 wat hoger?) en een forse groei van Schiphol naar 600.000?? per jaar. CO2 en fijnstof uitstoot en lawaai zijn niet van belang, want de vliegtuigen worden "schoner" en "stiller". En zo is de cirkel weer rond(gepraat).
Uiteraard is de meest corrupte partij van dit land, VVD, blij met de uitbreiding. Haar achterban (denk aan voormalige VVD'ers Jos Nijhuis en Melanie Schultz) is weer binnen. Maar de rest van de gevestigde orde politiek is geen haar beter.
Toch denk ik dat er een forse rem op de groei van Schiphol gaat komen. Dat is n.l. de wereldeconomie. Waar het IMF al waarschuwt voor de onhoudbare schuldensituatie en de rentes in de obligatiemarkten langzaam oplopen is het niet de vraag of maar wanneer deze Ponzi economie ineenzakt. Neoliberalisme leeft van de schulden maken en lage renten.
Het geld zal dan niet meer branden in de zak van het vliegverslaafde klootjesvolk. Eerder zullen zij zich dadelijk melden aan de poorten van de voedselbanken, zich scharen achter bijna lege geldautomaten en wanneer het koud wordt de kachels stoken met Draghi's waardeloze euro's.
Want hoe zei Madame de Pompadour het ook al weer: "Apres Nous La Deluge"?